B2B - metering

Dostupné hlavné polia
 • Meno stránky

  • Presuňte sem hlavné prvky formulára
  Ceny bez DPH Ceny s DPH
  +
  jednorazovo
  mesačne
 • Meno stránky

  • Presuňte sem hlavné prvky formulára

Dostupné polia
 • ks
  €/mesačne
  • Presuňte sem hlavné prvky formulára
 • ks
  €/mesačne
  • Presuňte sem hlavné prvky formulára
 • SMS bola overená.
 • E-mail bol overený.
 • Statický text
  • Presuňte sem hlavné prvky formulára
  • Presuňte sem hlavné prvky formulára
 • Presuňte sem nejaké hlavné prvky formulára
Stránka 1 z 1

Smart Metering a Monitoring

Niektoré veci vo vašej firme nezmeníme,
ale pomôžeme vám neplytvať energiou.

Čo je Smart Metering, Smart Monitoring a Smart Asset Tracking a ako vám vie pomôcť?


Zlepšujte kvalitu svojho pracovného prostredia a rozhodujte sa efektívnejšie s prehľadnými dátami na jednom mieste. Vzdialený zber dát vás oslobodí od ich manuálneho sledovania a navyše vám šetrí čas, energiu aj peniaze.

Smart Metering

Umožní vám vzdialený odpočet energií (voda, teplo) pomocou inteligentných senzorov. Nečakajte na ročné manuálne odpočty energií, ale pozrite si aktuálny stav spotreby online, priamo na našej platforme ThingsBoard. Smart Metering vám umožní efektívnejšie plánovať za pomoci prehľadov vývoja spotreby v čase.

Nastavte si notifikačné alarmy

 • Umožnia predchádzať havarijným stavom
 • Upozornia na dosiahnutie limitných hodnôt
 • Strážia spotrebu

Smart Monitoring

Monitorujte teplotu či kvalitu ovzdušia vo vami určenom prostredí. Produkt vám zároveň dáva možnosť mať všetky namerané údaje pohodlne na jednom mieste a jednoduchým exportom uľahčuje zdieľanie informácií s úradmi

Nastavte si notifikačné alarmy

 • Upozornia na zmenu teploty alebo prekročenie limitných hodnôt
 • Monitorujú kvalitu ovzdušia v kancelárskych priestoroch, školách, budovách alebo v mestách a obciach (CO2, vlhkosť, teplota)

* Pozn.: Smart Monitoring pre vás aktuálne pripravujeme.

Smart Asset Tracking

Produkt vhodný najmä pre logistické spoločnosti, prevádzkovateľov skladov či spoločnosti s pracovníkmi v teréne. Senzory umožňujú presné sledovanie zásielok v reálnom čase, vďaka čomu si môžete efektívnejšie naplánovať dopravu.

Nastavte si notifikačné alarmy

 • Pri začatí dopravy
 • Pri zlej manipulácii s tovarom
 • Pri dodaní tovaru
 • Detekcia pádu
 • Pri lokalizácii tovaru v sklade
 • Kontrola polohy pracovníka s rizikovou prácou
 • Sledovanie dobytka v agro priemysle

* Pozn. : Smart Monitoring pre vás aktuálne pripravujeme.

Ponúkame smart riešenia pre váš biznis

Vzdialený zber údajov

Výhody pre vás:

 • Úspora vody, elektriny, plynu a tepla prostredníctvom online monitorovania spotreby
 • Monitoring prostredia s cieľom zlepšenia kvality vnútorných a vonkajších priestorov
 • Monitorovanie kvality ovzdušia
 • Znižovanie nákladov vďaka online zberu údajov

Dlhá životnosť meracích prístrojov

Výhody pre vás:

 • Baterka prístrojov s výdržou až 10 rokov
 • Zníženie nákladov na inštaláciu
 • Zníženie nákladov na údržbu

Všetko v jednej aplikácii

Výhody pre vás:

 • Správa cez jedno používateľské rozhranie od Slovak Telekomu
 • Dátová analytika – detailné údaje o spotrebe
 • Online monitorovanie spotreby
 • Prediktívna údržba

Kontrola spotreby

Výhody pre vás:

 • Detailné údaje o spotrebe
 • Podrobné a nepretržité údaje o využití utilít
 • Efektívny nástroj na plánovanie
 • Úspora energie prostredníctvom online monitorovania spotreby
 • Prevencia strát a monitorovanie únikov

Jednoduchá inštalácia

Výhody pre vás:

 • Bezdrôtová komunikácia zariadení
 • Zariadenia kompatibilné s existujúcimi meračmi

Spoľahlivé pripojenie

Výhody pre vás:

 • Sieť vyvinutá a spravovaná spoločnosťou Slovak Telekom
 • NB - IoT sa stáva novým štandardom

Máme pre vás smart riešenia na mieru

Metering

Meranie energii

Výhody pre:

 • Energetické spoločnosti

Vaše Smart Metering benefity:

 • Znižovanie nákladov (fyzický vs. on - line zber údajov)
 • Zabezpečenie príjmov (prevencia podvodov)
 • Prevencia strát (monitorovanie únikov)
 • Dátová analytika – detailné údaje o spotrebe

Výhody pre:

 • Priemysel
 • Mestá a verejný sektor
 • Veľkoobchodné a maloobchodné siete
 • Správcovia budov
 • ESCO spoločnosti

Vaše Smart Metering benefity:

 • Úspora energie prostredníctvom online monitorovania spotreby
 • Prediktívna údržba (zabránenie ťažkým výpadkom zariadení pomocou analýzy spotreby)

Monitoring

Sledovanie majetku

Výhody pre:

 • Veľkoobchodné a maloobchodné siete
 • Hotely, reštaurácie, kaviarne
 • Farmaceutické spoločnosti
 • Skladovanie

Vaše Smart Metering benefity:

 • Monitorovanie požadované legislatívou (teplota a vlhkosť v chladničkách, v logistike, pri skladovaní)

Výhody pre:

 • Školy
 • Kancelárie
 • Veľkoobchodné a maloobchodné siete
 • Mestá
 • Poľnohospodárstvo

Vaše Smart Metering benefity:

 • Monitoring prostredia s cieľom zlepšiť kvalitu vnútorných alebo vonkajších priestorov (teplota, CO2, hluk, meteo stanice atď.)
 • Sledovanie majetku (kontajnery, palety, obsadenosť sedadiel, zvierat)

Ušetríme vám čas, energiu aj peniaze

#

Prevencia pred stratou tovaru

Ponúkame vám monitorovanie a spúšťanie alarmov v prípade vybraných udalostí.

#

Prístup k dátam

Máme pre vás on-line nástroj na nepretržitú kontrolu dát

#

Legislatívne požiadavky

S nami nemusíte periodicky nahlasovať hodnoty kontrolným orgánom.

#

Alternatívne riešenia sú nákladnejšie

Off - line riešenia vyžadujú komplexnú inštaláciu a údržbu a navyše sú nákladnejšie


Vyberte si nás

Sieť

Ponúkame vám celoslovenské pokrytie vrátane alternatívnych typov pripojení.

Technici

Poskytneme vám rozsiahlu sieť technikov a partnerov vrátane inštalácie a prevádzky.

Zariadenia

Ponúkame vám sieť spoľahlivých dodávateľov a prinesieme alternatívy pre každé riešenie.

Platforma

Vďaka platforme ThingsBoard od Slovak Telekomu máte okamžitý prístup k svojim dátam.

Podpora

Sme tu pre vás 8/5 a 24/7 na helpdesk podpore.

Ako to funguje?

Smart Metering

Smart Monitoring

Mám záujem o ponuku

Vyplňte náš nezáväzný objednávkový formulár. Najneskôr do dvoch pracovných dní vás budeme kontaktovať.