B2B - WiFintená obec

Dostupné hlavné polia
 • Meno stránky

  • Presuňte sem hlavné prvky formulára
  Ceny bez DPH Ceny s DPH
  +
  jednorazovo
  mesačne
 • Meno stránky

  • Presuňte sem hlavné prvky formulára

Dostupné polia
 • ks
  €/mesačne
  • Presuňte sem hlavné prvky formulára
 • ks
  €/mesačne
  • Presuňte sem hlavné prvky formulára
 • SMS bola overená.
 • E-mail bol overený.
 • Statický text
  • Presuňte sem hlavné prvky formulára
  • Presuňte sem hlavné prvky formulára
 • Presuňte sem nejaké hlavné prvky formulára
Stránka 1 z 1

Požiadajte o dotáciu vo výške 15 000 € na zriadenie verejnej Wi-Fi siete

WIFINTITE SVOJU OBEC ALEBO MESTO

Vďaka iniciatívam WiFi4EU a Wi-Fi pre Teba sa môžu predstavitelia obcí a miest zapojiť do možnosti požiadať o dotáciu alebo NFP na zakúpenie zariadení a vybudovanie verejnej wi-fi siete.

Slovak Telekom je evidovaný v zozname dodávateľov, ktorí spĺňajú technické a bezpečnostné parametre stanovené Európskou komisiou. Budeme veľmi radi, ak sa rozhodnete pre nás ako dodávateľa vášho WiFi4EU riešenia. Ak si želáte viac informácií, kontaktujte nás.

Prebehlo 3. kolo, teší sa 1 780 víťazných obcí a mestských častí vrátane 53 zo Slovenska, ktoré získali bezplatné internetové pripojenie v rámci iniciatívy WiFi4EU.

Aby bolo možné ešte požiadať o poukaz v hodnote 15 000 €, obce sa musia pred výzvou zaregistrovať na portáli WiFi4EU.

EÚ pripravuje 4. kolo, o ktorého vyhlásení vás budeme informovať.

WiFi4EU

 1. Zaregistrujte svoju obec alebo mesto ako budúceho žiadateľa o dotáciu na stránke Európskej komisie. Ak ste sa registrovali v predchádzajúcom zrušenom kole, vaša registrácia ostáva v platnosti. Odporúčame skontrolovať si správnosť a úplnosť zadaných údajov.
 2. Ak máte záujem, o termíne zadávania žiadostí vás budeme včas informovať.
 3. Ak budete medzi prvými žiadateľmi, od Európskej komisie dostanete dotáciu vo výške 15 000 €. Množstvo poukazov sa zvýšilo o poukazy z predchádzajúceho kola (až do 2 800) s celkovým rozpočtom vo výške 42 miliónov EUR.
 4. Vyberiete si dodávateľa riešenia registrovaného na stránkach Európskej komisie (v súlade s pravidlami verejného obstarávania).

V každom kroku ide o čas. Počet poskytnutých dotácií je obmedzený a získajú ich iba tie obce a mestá, ktoré sa prihlásia medzi prvými v rámci celej EÚ.

WiFi pre Teba

 1. Vypracujte a predložte žiadosti o NFP na výstavbu verejnej Wi-Fi. Procesný postup predloženia Žiadosti o NFP bližšie definuje Príručka pre žiadateľa
 2. Komisia posúdi jednotlivé žiadosti a prostriedky pridelí tým žiadateľom, ktorí vyhoveli podmienkam výzvy.
 3. Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 13.11.2018
 4. Ak budete medzi úspešnými žiadateľmi o NFP, dostanete v zmysle podmienok poskytovania NFP maximálne príspevok vo výške 15 000 €. V rámci iniciatívy bude prerozdelených 10 000 000 €.
 5. Žiadateľ je povinný mať najneskôr ku dňu predloženia Žiadosti o NFP začaté verejné obstarávanie (ďalej ako „VO“) na zákazky na všetky hlavné aktivity projektu v súlade s Príručkou pre realizáciu verejného obstarávania OPII.

V každom kroku ide o čas. Počet poskytnutých dotácií je obmedzený a získajú ich iba tie obce a mestá, ktoré sa prihlásia medzi prvými v rámci celej EÚ.

Slovak Telekom ako dodávateľ riešenia

Slovak Telekom spĺňa technické a bezpečnostné parametre stanovené Európskou komisiou a je evidovaný v zozname dodávateľov riešenia pre obce a mestá v projektoch WiFi4EU a WiFi pre Teba.

NAJRÝCHLEJŠIA SIEŤ

Využívajte vo svojej obci kvalitné vysokorýchlostné pripojenie k internetu.

ŠIROKÁ MAPA POKRYTIA

Dostupnosť našich služieb neustále rozširujeme.

NAJVYŠŠIA MIERA BEZPEČNOSTI

Spoľahlivé pripojenie chránené najmodernejšími technológiami.

Mám záujem o viac informácií

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok spojených s iniciatívou WiFi4EU alebo WiFi pre teba nás kontaktujte e-mailom na wifi4eu@telekom.sk alebo wifipreteba@telekom.sk.

 

Viac informácií WiFi4EU

Viac informácií WiFi pre Teba