B2B - WiFintená obec

Dostupné hlavné polia
 • Meno stránky

  • Presuňte sem hlavné prvky formulára
  Ceny bez DPH Ceny s DPH
  +
  jednorazovo
  mesačne
 • Meno stránky

  • Presuňte sem hlavné prvky formulára

Dostupné polia
 • ks
  €/mesačne
  • Presuňte sem hlavné prvky formulára
 • ks
  €/mesačne
  • Presuňte sem hlavné prvky formulára
 • SMS bola overená.
 • E-mail bol overený.
 • Statický text
  • Presuňte sem hlavné prvky formulára
  • Presuňte sem hlavné prvky formulára
 • Presuňte sem nejaké hlavné prvky formulára
Stránka 1 z 1

Požiadajte o dotáciu vo výške 15 000 € na zriadenie verejnej Wi-Fi siete

WIFINTITE SVOJU OBEC ALEBO MESTO

Vďaka iniciatívam WiFi4EU a Wi-Fi pre Teba sa môžu predstavitelia obcí a miest zapojiť do možností požiadať o dotáciu alebo NFP na zakúpenie zariadení a vybudovanie verejnej Wi-Fi siete.

Slovak Telekom je evidovaný v zozname dodávateľov, ktorí spĺňajú technické a bezpečnostné parametre stanovené Európskou komisiou. Budeme veľmi radi, ak sa rozhodnete pre nás ako dodávateľa vášho WiFi4EU riešenia. Ak si želáte viac informácií, kontaktujte nás.

Dátum druhej výzvy iniciatívy poukazu WiFi4EU bol vyhlásený na 4. apríl 2019 o 13.00 hod. SELČ. S rozpočtom vo výške 51 miliónov € Komisia rozdelí 3 400 poukážok v európskych obciach na základe zásady "kto skôr príde, ten skôr melie".

Aby bolo možné požiadať o poukaz v hodnote 15 000 €, obce sa musia pred výzvou zaregistrovať na portáli WiFi4EU. Registrácia z predchádzajúceho kola ostáva v platnosti a nie je potrebné opätovne sa registrovať.

WiFi4EU

 1. Zaregistrujte svoju obec alebo mesto ako budúceho žiadateľa o dotáciu na stránke Európskej komisie. Ak ste sa registrovali v predchádzajúcom zrušenom kole, vaša registrácia ostáva v platnosti. Odporúčame skontrolovať si správnosť a úplnosť zadaných údajov.
 2. Ak máte záujem, o termíne zadávania žiadostí vás budeme včas informovať.
 3. Ak budete medzi prvými žiadateľmi, od Európskej komisie dostanete dotáciu vo výške 15 000 €. Množstvo poukazov sa zvýšilo o poukazy z predchádzajúceho kola (až do 2 800) s celkovým rozpočtom vo výške 42 miliónov EUR.
 4. Vyberiete si dodávateľa riešenia registrovaného na stránkach Európskej komisie (v súlade s pravidlami verejného obstarávania).

V každom kroku ide o čas. Počet poskytnutých dotácií je obmedzený a získajú ich iba tie obce a mestá, ktoré sa prihlásia medzi prvými v rámci celej EÚ.

WiFi pre Teba

 1. Vypracujte a predložte žiadosti o NFP na výstavbu verejnej Wi-Fi. Procesný postup predloženia Žiadosti o NFP bližšie definuje Príručka pre žiadateľa
 2. Komisia posúdi jednotlivé žiadosti a prostriedky pridelí tým žiadateľom, ktorí vyhoveli podmienkam výzvy.
 3. Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 13.11.2018
 4. Ak budete medzi úspešnými žiadateľmi o NFP, dostanete v zmysle podmienok poskytovania NFP maximálne príspevok vo výške 15 000 €. V rámci iniciatívy bude prerozdelených 10 000 000 €.
 5. Žiadateľ je povinný mať najneskôr ku dňu predloženia Žiadosti o NFP začaté verejné obstarávanie (ďalej ako „VO“) na zákazky na všetky hlavné aktivity projektu v súlade s Príručkou pre realizáciu verejného obstarávania OPII.

V každom kroku ide o čas. Počet poskytnutých dotácií je obmedzený a získajú ich iba tie obce a mestá, ktoré sa prihlásia medzi prvými v rámci celej EÚ.

Slovak Telekom ako dodávateľ riešenia

Slovak Telekom spĺňa technické a bezpečnostné parametre stanovené Európskou komisiou a je evidovaný v zozname dodávateľov riešenia pre obce a mestá v projektoch WiFi4EU a WiFi pre Teba.

NAJRÝCHLEJŠIA SIEŤ

Využívajte vo svojej obci kvalitné vysokorýchlostné pripojenie k internetu.

ŠIROKÁ MAPA POKRYTIA

Dostupnosť našich služieb neustále rozširujeme.

NAJVYŠŠIA MIERA BEZPEČNOSTI

Spoľahlivé pripojenie chránené najmodernejšími technológiami.

Mám záujem o viac informácií

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok spojených s iniciatívou WiFi4EU alebo WiFi pre teba nás kontaktujte e-mailom na wifi4eu@telekom.sk alebo wifipreteba@telekom.sk.

 

Viac informácií WiFi4EU

Viac informácií WiFi pre Teba