Digitálny voucher na digitálnu transformáciu

Digitálny voucher

Úrad vlády SR vyhlásil novú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR – tzv. „digitálne vouchery“. Táto podpora je zameraná na vypracovanie návrhov individualizovaných riešení pre podniky vo vybraných oblastiach digitalizácie. Využite túto príležitosť na digitalizáciu vašej firmy aj vy!

Základné informácie o výzve

 1. Oprávnenými žiadateľmi sú všetky právnické osoby zapísané v Obchodnom registri a živnostníci.
 2. Predmetom podpory je vypracovanie návrhu individualizovaného riešenia, nie však jeho samotná realizácia.
 3. Súčasťou žiadosti je aj zjednodušený opis projektu, ktorý obsahuje ciele, aktivity, harmonogram a rozpočet.
 4. Predložený projekt musí spĺňať nasledovné kritériá:
  1. navrhované realizované činnosti sú prínosné a jednoznačne dôjde k vyriešeniu zadania/problému/požiadavky súvisiaceho s digitalizáciou podniku žiadateľa,
  2. žiadateľ má po realizácii návrhu riešenia popísaného v projekte zrejmý potenciál zvýšiť svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom digitalizácie podniku.
 5. Výška poskytnutých prostriedkov (digitálny voucher) je minimálne 5000 eur a maximálne 15 000 eur.
 6. Maximálna intenzita pomoci je 85 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.
 7. Dĺžka realizácie projektu je najviac 9 mesiacov, najneskôr do 31. 12. 2025.
 8. Posúdenie žiadostí realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra a prebieha priebežne počas doby trvania výzvy až do vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov. Poradie pridelenia sa určuje podľa kritéria najskoršie doručenej úplnej žiadosti.

 

Ako získať prostriedky na digitálny voucher?

 1. Zaregistrujte sa do Informačného systému Plánu obnovy (ISPO) a vyplňte žiadosť o poskytnutie prostriedkov.
 2. Počkajte na posúdenie žiadosti.
 3. Podpíšete Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (digitálny voucher).
 4. Prebehne realizácia projektu.
 5. Pošlete žiadosť o platbu.
 6. Predložíte výstup formou štúdie, analýzy, návrhu postupov, procesov digitalizácie.
 7. Príde vám refundácia.

Ponuka Telekomu pre individuálne riešenia digitalizácie vašej firmy

 • Analýza zraniteľnosti - Posúdenie zraniteľnosti súčasnej IT infraštruktúry a návrh opatrení/nástrojov pre odstránenie alebo minimalizovanie identifikovaných kybernetických hrozieb.
 • Prechod do cloudu - Posúdenie súčasnej serverovej + sieťovej infraštruktúry a aplikačnej vybavenosti zákazníka z hľadiska pripravenosti a vhodnosti prechodu na cloudové služby.
 • Digitalizácia procesov - Návrh riešení pre digitalizáciu alebo automatizáciu podnikových procesov pomocou low-code/no-code nástrojov, SaaS komponentov a Microsoft 365.
 • Internet vecí - Posúdenie súčasného stavu a návrh riešení pre automatizáciu, optimalizáciu a digitalizáciu podnikových procesov prostredníctvom riešení založených na internete vecí (IoT).
 • 5G technológie - Analýza a návrh riešení pre automatizáciu a digitalizáciu podnikových procesov prostredníctvom riešení založených na 5G technológiách.

 

Prečo Telekom? Sme spoľahlivý partner pre vaše podnikanie

 • Certifikovaní experti - O servis vašich služieb sa postará široký tím špeciálne vyškolených odborníkov s certifikátom.
 • Starostlivosť o zákazníka - Vaša spokojnosť je u nás na prvom mieste, či už sa potrebujete poradiť alebo nájsť nové riešenia.
 • Špičkové technológie - Pri všetkých riešeniach pre vašu firmu pracujeme s najkvalitnejšími dostupnými technológiami.
 • High-Tech sieť - S nami vstúpite do kvalitnej a viacnásobne ocenenej telekomunikačnej siete s celosvetovým pokrytím.

Máte záujem o viac informácií?

Pre viac informácií o možnosti digitalizácie vašej firmy vyplňte, prosím, kontaktný formulár.

Mám záujem

Najčastejšie otázky