Vyhlásenie prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov

Všeobecné informácie

Slovak Telekom rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými je v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás vyzývame, aby ste prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré vám poskytnú viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov Telekomom.
Osobné údaje o vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste klient, zákazník, dodávateľ alebo žiadateľ o zamestnanie. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našej webovej stránky/stránok, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať.

Podrobnejšie informácie o spracúvaní vašich osobných údajov:

  • Ak ste používateľom Telekom aplikácie, nájdete tu
  • Ak ste zákazníkom, nájdete tu
  • Ak ste uchádzačom o pracovnú pozíciu, nájdete tu
  • Ak ste súčasným alebo potenciálnym klientom, dodávateľom alebo ste s nami v akomkoľvek vzťahu (v rámci ktorého máme prístup k vašim osobným údajom) nájdete tu
  • Ak ste návštevníkom webových stránok Telekomu, nájdete tu
  • Marketingové súhlasy nájdete tu