Odmeny pre firmy

Bonus na nákup zariadení s biznis paušálmi a internetom

Získajte odmenu za využívanie mobilných, fixných a ICT služieb v podobe bonusu na nákup zariadení.

Výhody

Bonus až do výšky trojnásobku minimálnej mesačnej fakturácie za mobilné služby

Platí na nákup akciových aj neakciových zariadení

Možnosť využiť bonus jednorazovo alebo postupne podľa vašich potrieb

Neobmedzené volania do siete Slovak Telekom

Ako získať bonus?

Získajte bonus na nákup zariadení splnením týchto podmienok:

 • Aktivujte si novú službu alebo prejdite na vyšší program
 • Využívajte mobilné služby v minimálnej hodnote 50 € bez DPH
 • Využívajte fixné a ICT služby v minimálnej hodnote 30 € bez DPH
 • Zaviažte sa na 24 mesiacov

Zistite viac

Viac informácií o bonuse na nákup zariadení môžete získať týmito spôsobmi:


Vyplňte webový
formulár s vašou požiadavkou
Mám záujem

Potrebujete viac informácií?
Zavoláme vám obratom
Odoslať

Rezervujte si stretnutie s biznis špecialistom alebo navštívte našu predajňu
Rezervovať

Vypočítajte si výšku svojho bonusu na príklade:

Mobilné služby

Minimálna mesačná fakturácia
za mobilné služby:
{{ serverItems[0].cpuItems[currentCpu].value }}{{ serverItems[0].cpuItems[currentCpu].type }}
mesačne {{ value1 ? 's DPH' : 'bez DPH' }}

Fixné a ICT služby

Celková mesačná fakturácia
za fixné a ICT služby:
3000
mesačne {{ value1 ? 's DPH' : 'bez DPH' }}

Bonus na
zariadenia

{{ monthPrice }}00
{{ value1 ? 's DPH' : 'bez DPH' }}

Služby, vďaka ktorým môžete získať odmenu.

Mám záujem o viac informácií

Vyplňte náš nezáväzný formulár a my vás budeme kontaktovať najneskôr do jedného pracovného dňa.

{{ item.name }} X
 

Často kladené otázky

 • Aký benefit získam, ak sa zaviažem na 24 mesiacov k minimálnej mesačnej fakturácii za služby mobilnej siete, ako aj za fixné a ICT služby naraz?
  Získate bonus na nákup zariadení podľa tabuľky:

  Sumy sú uvedené v EUR bez DPH.
 • Aký benefit získam, ak sa zaviažem na 24 mesiacov k minimálnej mesačnej fakturácii za služby mobilnej siete?
  Získate bonus na nákup zariadení podľa tabuľky:

  Sumy sú uvedené v EUR bez DPH.
 • Aký benefit získam, ak sa zaviažem na 24 mesiacov k minimálnej mesačnej fakturácii za služby mobilnej siete a neskôr sa rozhodnem pridať aj minimálnu mesačnú fakturáciu z fixných a ICT služieb?
  Získate bonus na nákup zariadení podľa Tabuľky 1:

  Tabuľka 1

  Bonus na nákup zariadení získate vo výške súčtu Sumy 1 a Sumy 2 uvedenej v Tabuľke 1. Pomerná časť zo Sumy 2 sa vypočíta podľa Tabuľky 2.

  Tabuľka 2

  Sumy sú uvedené v EUR bez DPH.
 • Aký benefit získam, ak si zvýšim minimálnu mesačnú fakturáciu za služby mobilnej siete?
  Získate dodatočný bonus na nákup zariadení podľa tabuľky:

  Sumy sú uvedené v EUR bez DPH.

  Suma sa vypočíta ako rozdiel medzi pôvodným minimálnym mesačným plnením a zvýšeným minimálnym mesačným plnením.

  Pomerná časť zo Sumy sa vypočíta ako alikvotná časť z uvedenej Sumy podľa počtu zúčtovacích období, ktoré zostávajú do ukončenia trvania Zmluvy o poskytovaní výhod – Magenta odmeny pre firmy:
  (Suma/24) x počet zúčtovacích období zostávajúcich do ukončenia viazanosti zmluvy počítaný od zúčtovacieho obdobia, v ktorom zákazník požiadal o navýšenie minimálnej mesačnej fakturácie za služby mobilnej siete.
 • Ako môžem získať bonus na nákup zariadení?
  Požiadate o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní výhod – Magenta odmeny pre firmy v ktorejkoľvek predajni Slovak Telekom, prostredníctvom agentov nášho zákazníckeho centra na telefónnom čísle 0800 123 500 alebo prostredníctvom webového formulára, a pri podpise zmluvy získate bonus na nákup zariadení.
 • Kedy získam bonus na nákup zariadení?
  Bonus na nákup zariadení získate ihneď po podpise zmluvy.
 • Kedy môžem využiť bonus na nákup zariadení?
  Bonus na nákup zariadení môžete využiť ihneď pri podpise zmluvy alebo počas 27 mesiacov od jej podpisu. Bonus na nákup zariadení môžete využiť na jedno zariadenie alebo si ho rozdeliť na viacero zariadení.
 • Kde môžem využiť bonus na nákup zariadení?
  Bonus na nákup zariadení môžete použiť pri nákupe zariadení v akejkoľvek predajni Slovak Telekom, na www.telekom.sk alebo pri nákupe cez agenta nášho zákazníckeho centra na telefónnom čísle 0800 123 500.
 • Na nákup ktorých zariadení môžem použiť bonus na nákup zariadení?
  Bonus na nákup zariadení môžete použiť na nákup zariadení z Cenníka neakciových telefónov a v prípade aktivácie novej služby alebo predĺženia viazanosti existujúcej služby na nákup akciových zariadení v zmysle príslušných cenníkov.
 • Môžem bonus na nákup zariadení použiť na zaplatenie akciovej kúpnej ceny zariadenia, napríklad mobilného telefónu?
  Áno. Bonus na nákup zariadení môžete použiť na zaplatenie akciovej kúpnej ceny zariadenia až do výšky 0,03 € bez DPH, čo predstavuje minimálnu nákupnú cenu za jedno zariadenie po uplatnení bonusu. Bonus na nákup zariadení môžete využiť v čase podpisu Zmluvy o poskytovaní výhod – Magenta odmeny pre firmy alebo kedykoľvek v priebehu nasledujúcich 27 mesiacov po podpise zmluvy, ak splníte podmienky uvedené v otázke„ Na nákup ktorých zariadení môžem použiť bonus na nákup zariadení“ týchto FAQ.
 • Môžem bonus na nákup zariadení použiť na zaplatenie mesačného poplatku za zariadenie, napríklad za mobilný telefón?
  Nie, bonus na nákup zariadení nemôžete použiť na zaplatenie mesačných poplatkov, len na zaplatenie akciovej kúpnej ceny.
 • Môžem bonus na nákup zariadení využiť aj pri nákupe zariadení v akejkoľvek predajni Slovak Telekom?
  Áno. V predajni jednoducho upozornite nášho predajcu, že si želáte uplatniť bonus na nákup zariadení.
 • Na aké dlhé obdobie je možné uzatvoriť Zmluvu o poskytovaní výhod – Magenta odmeny pre firmy?
  Zmluvu o poskytovaní výhod – Magenta odmeny pre firmy je možné uzatvoriť vždy na 24 mesiacov.
 • Čo je minimálna mesačná fakturácia za služby mobilnej siete?
  Predstavuje záväzok zaplatiť v priebehu trvania Zmluvy o poskytovaní výhod – Magenta odmeny pre firmy (t. j. 24 mesiacov) v každom fakturačnom období za služby mobilnej siete minimálne takú sumu, ku ktorej ste sa zaviazali v tejto zmluve.

  Príklad: Zaviažete sa k minimálnej mesačnej fakturácii za služby mobilnej siete vo výške 50 € bez DPH. To znamená, že počas 24 mesiacov ste povinný v každom fakturačnom období zaplatiť za mobilné služby minimálne sumu 50 € bez DPH.
 • Čo je minimálna mesačná fakturácia za fixné a ICT služby?
  Predstavuje záväzok zaplatiť v priebehu trvania Zmluvy o poskytovaní výhod – Magenta odmeny pre firmy (t. j. 24 mesiacov) v každom fakturačnom období za fixné a/alebo ICT služby sumu minimálne 30 € bez DPH.

  Príklad: Zaviažete sa k minimálnej mesačnej fakturácii za fixné a/alebo ICT služby vo výške 30 € bez DPH. To znamená, že počas 24 mesiacov ste povinný v každom fakturačnom období zaplatiť za fixné a/alebo ICT služby 30 € bez DPH.
 • Čo sú služby mobilnej siete?
  Medzi Služby mobilnej siete patria: hlasové paušály Telekom paušál,/Telekom Biznis paušál/Bez záväzkov, Mobilný internet alebo M2M Univerzal, alebo Telekom Fleet. Všetky produkty nájdete v osobitných podmienkach Magenta odmeny pre firmy.
 • Čo sú fixné a ICT služby?
  Medzi fixné služby patria: Biznis NET/ Magenta Office Internet/ Magio Internet/OptikNET/KlasikNET/ Business Internet Light/ Firemný Internet/ Turbo / Magio Internet vzduchom, Magenta Office, Biznis linka, Doma Happy, Biznis ISDN alebo Skrátené číslo, Magio Televízia/Magio Televízia Biznis/ Magio Televízia cez internet, Magio TV. Rovnako sem patri aj ICT služby ako Office 365 a ďalšie služby z aplikačného obchodu www.aplikacnyobchod.sk, alebo DC Housing. Všetky produkty nájdete v osobitných podmienkach Magenta odmeny pre firmy.
 • K akej výške minimálnej mesačnej fakturácie za služby mobilnej siete sa môžem zaviazať?
  Môžete sa zaviazať k minimálnej mesačnej fakturácii za služby mobilnej siete vo výške: 50 €, 100 €, 200 €, 300 €, 400 €, 500 €, 600 €, 700 €, 800 €, 900 €, 1 000 €, 1 200 €, 1 400 € alebo 1 600 € bez DPH.
 • K akej výške minimálnej mesačnej fakturácie z fixných a ICT služieb sa môžem zaviazať?
  Môžete sa zaviazať k minimálnej mesačnej fakturácii z fixných a ICT služieb vo výške 30 € bez DPH.
 • Môžem si v priebehu viazanosti zmeniť výšku minimálneho mesačného plnenia?
  Minimálnu mesačnú fakturáciu za služby mobilnej siete si môžete navýšiť až do sumy 1 600 € bez DHP. Minimálnu mesačnú fakturáciu z fixných a ICT služieb môžete uzavrieť len vo výške 30 € bez DPH.
 • Ako získam neobmedzené volania do siete Telekom zadarmo?
  Neobmedzené volania do siete Telekom získate zadarmo automaticky pri podpise Zmluvy o poskytovaní výhod – Magenta odmeny pre firmy. Tento benefit získate ku všetkým SIM kartám, na ktorých máte aktivovaný paušál Telekom paušál/Telekom Biznis paušál alebo Bez záväzkov, pričom tento paušál neobsahuje neobmedzené Telekom volania.
 • Započítavajú sa do minimálnej mesačnej fakturácie poplatky za zariadenia?
  Do minimálnej mesačnej fakturácie sa nezapočítavajú žiadne jednorazové, pravidelné ani servisné poplatky za zariadenia.
 • Čo v prípade, keď je moja faktúra za služby mobilnej siete nižšia ako minimálna mesačná fakturácia za služby mobilnej siete, ku ktorej som sa zaviazal?
  To znamená, že zaplatíte sumu minimálnej mesačnej fakturácie za služby mobilnej siete, ku ktorej ste sa zaviazali.

  Príklad: Zaviazali ste sa k minimálnej mesačnej fakturácii za služby mobilnej siete vo výške 100 € bez DPH. Faktúra za dané fakturačné obdobie je vystavená na 95 € bez DPH, preto vám doúčtujeme doplatok 5 € bez DPH. To znamená, že spolu zaplatíte 100 € bez DPH.
 • Čo v prípade, keď je moja faktúra za fixné a ICT služby nižšia ako minimálna mesačná fakturácia za fixné a ICT služby, ku ktorej som sa zaviazal?
  To znamená, že zaplatíte sumu minimálnej mesačnej fakturácie za fixné a ICT služby, ku ktorej ste sa zaviazali.

  Príklad: Zaviazali ste sa k minimálnej mesačnej fakturácii za fixné a ICT služby vo výške 30 € bez DPH. Faktúra za dané fakturačné obdobie je vystavená na 25 € bez DPH, preto vám doúčtujeme doplatok 5 € bez DPH. To znamená, že spolu zaplatíte 30 € bez DPH.
 • Čo v prípade, keď je moja faktúra vyššia ako minimálna mesačná fakturácia za služby mobilnej siete, ku ktorej som sa zaviazal?
  V tomto prípade zaplatíte fakturovanú sumu za služby mobilnej siete za dané fakturačné obdobie.
 • Čo v prípade, keď je moja faktúra vyššia ako minimálna mesačná fakturácia z fixných a ICT služieb, ku ktorým som sa zaviazal?
  V tomto prípade zaplatíte fakturovanú sumu za fixné a ICT služby za dané fakturačné obdobie.
 • Čo v prípade, keď je v jednom mesiaci moja faktúra za služby mobilnej siete vyššia ako minimálna mesačná fakturácia za služby mobilnej siete a zároveň faktúra za fixné a ICT služby je nižšia ako minimálna mesačná fakturácia za fixné a ICT služby, alebo naopak?
  Minimálna mesačná fakturácia za služby mobilnej siete a minimálna mesačná fakturácia za fixné a ICT služby sa posudzujú osobitne. V prípade, že máte faktúru za služby mobilnej siete vyššiu ako minimálnu mesačnú fakturáciu za služby mobilnej siete, zaplatíte fakturovanú sumu. Ak však výška faktúry za fixné a ICT služby nedosiahne výšku minimálnej mesačnej fakturácie za fixné a ICT služby, zaplatíte sumu vo výške minimálnej mesačnej fakturácie za fixné a ICT služby. A to platí, samozrejme, aj naopak.
 • V prípade, že v určitom fakturačnom období bude moja faktúra nižšia ako minimálna mesačná fakturácia, kedy uvidím na faktúre doplatok minimálnej mesačnej fakturácie?
  Doplatok za minimálnu mesačnú fakturáciu uvidíte na faktúre za fakturačné obdobie nasledujúce po fakturačnom období, v ktorom ste nedosiahli minimálnu mesačnú fakturáciu, ku ktorej ste sa v Zmluve o poskytovaní výhod – Magenta odmeny pre firmy zaviazali.

  Príklad: V prípade, že je faktúra za služby mobilnej siete v januári nižšia ako minimálna mesačná fakturácia za služby mobilnej siete, ku ktorej ste sa zaviazali, doplatok sa doúčtuje vo faktúre za mesiac február.
 • Môžem súčasne využívať výhody na základe Zmluvy o poskytovaní výhod – Magenta odmeny pre firmy a Magenta 1?
  Nie, nemôžete využívať Magenta odmeny pre firmy a zároveň Magenta 1.

B2B - Odmeny pre firmy

Dostupné hlavné polia
 • Meno stránky

  • Presuňte sem hlavné prvky formulára
  Ceny bez DPH Ceny s DPH
  +
  jednorazovo
  mesačne
 • Meno stránky

  • Presuňte sem hlavné prvky formulára

Dostupné polia
 • ks
  €/mesačne
  • Presuňte sem hlavné prvky formulára
 • ks
  €/mesačne
  • Presuňte sem hlavné prvky formulára
 • SMS bola overená.
 • E-mail bol overený.
 • Statický text
  • Presuňte sem hlavné prvky formulára
  • Presuňte sem hlavné prvky formulára
 • Presuňte sem nejaké hlavné prvky formulára
Stránka 1 z 1