Smart City riešenia

Technológie, vďaka ktorým uľahčíte obyvateľom život v meste

Smart City riešenia spoločnosti Slovak Telekom ponúkajú celý rad produktov, ktoré zjednodušujú chod mesta a znižujú náklady na vedenie.

 • Analýza dát

  Analýza dát
 • Market Locator

  Market Locator
 • Verejná Wi-Fi

  Verejná Wi-Fi
 • Smart Parking

  Smart Parking
 • Waste Management

  Waste Management
 • Kamerové systémy
  (Smart Public Safety)

  Kamerové systémy (Smart Public Safety)

Analýza dát

Audit dát, ktorými mesto alebo obec disponuje a ktoré môže využiť vo svoj prospech, ako aj v prospech občanov.

Výhody pre mesto:
 • získate komplexné informácie o fungovaní mesta, zasadené do kontextu rôznych okolností a faktorov,
 • relevantné dáta následne integrujeme do platformy – dashboardu, kde s nimi môžete ďalej pracovať v reálnom čase.
Výhody pre občanov:
 • dáta zaujímavé pre občana možno atraktívnou formou prezentovať v mobilnej mestskej aplikácii, a tak nie len občanov informovať, ale aj promovať úspešné aktivity mesta.

Market Locator

Riešenie, ktoré vám pomôže spoznať správanie občanov mesta. Market Locator vám na mape zobrazí, kde sa ľudia najčastejšie pohybujú, umožní vám filtrovať ich podľa veku a pohlavia a osloviť ich presne zacielenou promo správou.

Výhody pre mesto:
 • poskytuje informácie o tom, koľko ľudí sa v meste denne pohybuje, kde prespávajú a odkiaľ kam sa presúvajú,
 • hodnotný podklad napríklad pre plánovanie dopravnej infraštruktúry, lokalizované informovanie o výlukách či špecificky cielené marketingové informovanie.
Výhody pre občanov:
 • získavanie hodnotných informácií o dianí v meste v čase a mieste ich výskytu,
 • umiestnenie služieb a obchodov tam, kde sa najčastejšie vyskytujú,
 • relevantné reklamné správy a ponuky zacielené podľa lokality.

Verejná Wi-Fi

Riešenie, ktoré umožňuje orgánom miestnej samosprávy v rámci iniciatívy WIFI4EU požiadať o dotáciu vo výške 15 000 € na zakúpenie zariadení a zriadenie Wi-Fi siete vo verejných priestranstvách, ako sú parky, námestia, knižnice či verejné budovy.

Výhody pre mesto:
 • kvalitné vysokorýchlostné pripojenie na internet dotované z EÚ,
 • spoľahlivé pripojenie chránené najmodernejšími technológiami.
Výhody pre občanov:
 • voľne dostupná Wi-Fi sieť vo verejných priestranstvách.

Smart Parking

Riešenie pre optimalizované parkovanie, ktoré pomáha vodičom ušetriť čas v premávke a zároveň zvýšiť jej plynulosť, znížiť CO2 emisie a znížiť riziko pokuty za nesprávne parkovanie.

Výhody pre mesto:
 • menšia premávka spôsobená hľadaním parkovacích miest,
 • zvýšenie príjmov z poplatkov za parkovanie,
 • zníženie znečistenia ovzdušia.
Výhody pre občanov:
 • kratšie hľadanie parkovacích miest,
 • nové a pohodlnejšie platobné metódy.

Waste Management

Riešenie predstavuje efektívny prístup k odvozu a zberu odpadu. Monitoruje stav a váhu smetiakov a taktiež informuje, ak dôjde k ich poškodzovaniu.

Výhody pre mesto:
 • prehľad a kontrola nad poplatkami za odvoz odpadu,
 • lepší monitoring stavu odpadkových košov pre včasné zabezpečenie odvozu,
 • lepšie plánovanie odvozových ciest podľa miesta a času potreby.
Výhody pre občanov:
 • čistejšie verejné priestory.

Kamerové systémy (Smart Public Safety)

Riešenie zvyšuje bezpečnosť občanov monitorovaním verejných priestorov (ulíc, parkov, budov atď.) prostredníctvom videokamier a následným používaním pokročilých aplikácií na analýzu obrázkov s cieľom automaticky rozpoznať incidenty a nahlásiť ich príslušným orgánom.

Výhody pre mesto:
 • využitie videa na automatické rozpoznanie incidentov bez potreby sledovania priameho prenosu,
 • takmer okamžité zabezpečenie následných procesov a aktivít na vyriešenie incidentov,
 • možnosť viacerých spôsobov využitia jedného videostreamu (rozpoznanie poznávacej značky, stav parkovania, detekcia potýčky atď.)
Výhody pre občanov:
 • zvýšená bezpečnosť v susedstvách a na sídliskách,
 • zlepšenie reakčných časov organizácií verejnej bezpečnosti,
 • prevencia zločinu.

Smart Energy (meranie a monitorovanie)

Možnosť mať spotrebu energií vo vašom meste vždy pod kontrolou. Spotrebovávajte energie len vtedy, keď ich aj potrebujete. Plaťte za energie iba toľko, koľko je naozaj potrebné, a ušetrite svoje financie.

Výhody pre mesto:
 • riadenie spotreby energie,
 • zníženie nákladov,
 • kontrola únikov CO2.
Výhody pre občanov:
 • úspora mestských financií a ich využitie na iné nástroje zvýšenia kvality života v meste.

Skvalitnenie ovzdušia (Smart Air Quality Monitoring)

Riešenie poskytujúce možnosť kontroly hodnôt nachádzajúcich sa v ovzduší (napr. CO2, vlhkosť, teplota, UV žiarenie, znečistenie vzduchu a pod.)

Výhody pre mesto:
 • ekonomický spôsob monitorovania kvality ovzdušia,
 • viac údajov na určenie príčin znečistenia ovzdušia,
 • lepšie monitorovanie celkovej kvality ovzdušia.
Výhody pre občanov:
 • zvýšenie povedomia o kvalite ovzdušia.

Smart osvetlenie (Smart Lighting)

Riešenie umožňujúce nastavenie verejného osvetlenia podľa oblasti, zvýšenie bezpečnosti a šetrenie energie. Systémy automaticky aktualizujú stav údržby a poskytujú podrobné hlásenia pre optimalizáciu verejného systému osvetlenia.

Výhody pre mesto:
 • zníženie spotreby energie,
 • zlepšenie jazdných/bezpečnostných podmienok,
 • možnosť nastavenia rôzneho osvetlenia v mestských častiach na základe ich jednotlivých potrieb.
Výhody pre občanov:
 • lepšie osvetlené ulice na šoférovanie,
 • vyššia bezpečnosť obyvateľov.

Smart City Dashboard

Panel starostu umožňuje predstaviteľom mesta diaľkovo monitorovať, riadiť a optimalizovať mestskú infraštruktúru, čo následne umožňuje zlepšiť jej celkovú správu a prispieva k sociálnemu, environmentálnemu a ekonomickému zlepšeniu celého mesta.

Výhody pre mesto:
 • prezentuje Smart City riešenia ako užitočné pre predstaviteľov obce a priamo prospešné pre mesto,
 • prezentuje občanom výsledky, benefity a úspory dosiahnuté vďaka Smart City a pozitívne vplýva na celkovú prezentáciu mesta,
 • zvyšuje informovanosť a účasť obyvateľov na správe mesta.
Výhody pre občanov:
 • zvýšená viditeľnosť aktivít mesta,
 • zvýšená viditeľnosť prínosu Smart City riešení.

Smart City Mobile App

Mestská mobilná aplikácia umožňuje komunikáciu medzi občanom a mestom, jednotná platforma umožňuje centralizovaný náhľad a analytiku nad mestskými dátami. Poskytuje nový pohľad na problémy a ich riešenie.

Výhody pre mesto:
 • komunikácia s občanom, priblíženie sa jeho potrebám,
 • prezentácia úspechov, výsledkov a úspor dosiahnutých vďaka Smart City atraktívnou a interaktívnou formou,
 • pozitívny vplyv na celkovú prezentáciu mesta,
 • zvýšenie informovanosti a účasti obyvateľov na riadení mesta.
Výhody pre občanov:
 • možnosť ovplyvniť dianie vo svojom meste.

Manažment dopravy (Smart Public Transport)

Komplexné riešenie pre klientov i poskytovateľov verejnej dopravy. Vďaka tomuto riešeniu môžu cestujúci priamo využívať výhody plánovania svojej trasy pred vycestovaním.

Využitie V2X technológie na uprednostňovanie verejnej prepravy či iných vozidiel v urgentných prípadoch (sanitky, požiarnici, policajti, vládne špeciály a pod.) v kombinácii so smart križovatkami a podobne. Inštalácia Wi-Fi do prostriedkov verejnej prepravy. Elektronická (online/SMS) platba za prepravu a real-time informačný systém o príchode spojov.

Výhody pre mesto:
 • zlepšenie vnímania verejných služieb,
 • vylepšené informácie o štatistike verejnej dopravy s cieľom skvalitnenia služieb.
Výhody pre občanov:
 • menej čakania,
 • lepšie vnímanie dopravných služieb.
 • Smart Energy
  (meranie a monitorovanie)

  Smart Energy (meranie a monitorovanie)
 • Skvalitnenie ovzdušia
  (Smart Air
  Quality Monitoring)

  Skvalitnenie ovzdušia
 • Smart osvetlenie
  (Smart Lighting)

  Smart osvetlenie (Smart Lighting)
 • Smart City Dashboard

  Smart City Dashboard
 • Smart City Mobile App

  Smart City Mobile App
 • Manažment dopravy
  (Smart Public Transport)

  Manažment dopravy

BLOG

Prečítajte si viac o riešeniach Smart City na našom blogu.

Čítať viac

Mám záujem o ponuku

Vyplňte náš nezáväzný objednávkový formulár. Najneskôr do dvoch pracovných dní vás budeme kontaktovať.

{{ item.name }} X
{{ item.name }} X
 

B2B - Smart City

Dostupné hlavné polia
 • Meno stránky

  • Presuňte sem hlavné prvky formulára
  Ceny bez DPH Ceny s DPH
  +
  jednorazovo
  mesačne
 • Meno stránky

  • Presuňte sem hlavné prvky formulára

Dostupné polia
 • ks
  €/mesačne
  • Presuňte sem hlavné prvky formulára
 • ks
  €/mesačne
  • Presuňte sem hlavné prvky formulára
 • SMS bola overená.
 • E-mail bol overený.
 • Statický text
  • Presuňte sem hlavné prvky formulára
  • Presuňte sem hlavné prvky formulára
 • Presuňte sem nejaké hlavné prvky formulára
Stránka 1 z 1