Pracujeme efektívne: Určovanie priorít


08.02.18
Publikoval Michal Pindiak

Spôsobov, ako pracovať efektívne, je hneď niekoľko. O technike Pomodoro ste sa mohli dočítať v jednom z mojich prvých článkov. Dnes som sa rozhodol pozrieť sa na efektívne plnenie pracovných úloh z iného uhla pohľadu. Tušíte správne, zameral som sa na starú dobrú priorizáciu.


Dwight David Eisenhower, 34. prezident Spojených štátov amerických, sa narodil v roku 1890 v Texase. Prezidentom sa stal v roku 1953 a o rok neskôr počas návštevy Northwestern University v Illinois vo svojom príhovore spomenul aj myšlienku, ktorá sa neskôr stala známou ako Eisenhowerov princíp, hoci on sám v príhovore uviedol aj meno autora myšlienky, ktorým bol Dr. J. Roscoe Miller z Northwestern University.

O čom je Eisenhowerov princíp?

Predstavte si, že by ste náhodou mali prácu, kde máte nie jednu, ale viac pracovných úloh, ktorým sa potrebujete počas dňa venovať. Kolegovia z oddelenia predaja potrebujú vyjadrenie k ponukám pre zákazníkov, kolegovia z IT chcú vedieť, ako presne majú naprogramovať zmenu v niektorej z firemných aplikácií, šéf by potreboval prehľadnú a oku lahodiacu prezentáciu na najbližšie stretnutie riaditeľov. Ale čo z toho skôr?

A práve vtedy na scénu prichádza princíp, ktorý spomínal prezident Eisenhower. Pozrite sa na svoje úlohy a zistite, či ich môžete rozdeliť podľa nasledujúcich kritérií:

  • dôležité – napríklad úlohy, ktoré pomáhajú k dosahovaniu dlhodobých cieľov,
  • súrne – povinnosti, ktorým sa musíte venovať v konkrétnom čase a majú termín, dokedy ich musíte mať hotové.

 

Výsledkom je rozdelenie vašich povinností do štyroch skupín:

  1. tie, ktoré sú aj dôležité, aj súrne,
  2. tie, ktoré sú dôležité, ale nie súrne,
  3. tie, ktoré sú súrne, ale nie dôležité,
  4. tie, ktoré nie sú ani dôležité, ani súrne.

Samotná priorizácia úloh potom vyzerá asi takto: najskôr sa venujete úlohám, ktoré spadajú do oboch kategórií. Tie, ktoré patria do kolónky „len dôležité“, prichádzajú na rad ako druhé. Po nich nasledujú úlohy s nálepkou „len súrne“ a posledné sú tie, ktoré nepatria ani do jednej kategórie.

Takto funguje prerozdelenie v ideálnom svete. V realite všetci pracujeme inak – každému vyhovuje niečo iné a každý dostáva od svojich nadriadených iné požiadavky. Samozrejme, aj tento spôsob je iba jeden z množstva možností, pomocou ktorých je možné efektívne rozdeliť pracovné úlohy.

ZDIEĽAŤ ČLÁNOK: