Inštalačný manuál pre ACT IP Phone P160S

Obsah

Obsah balenia

 • Telefónny prístroj (telefón, mikroslúchadlo a slúchadlový kábel)
 • Napájací adaptér
 • Sieťový ethernet kábel s koncovkami RJ-45 (Cat 5)
 • Návod na obsluhu, záručný list

Popis, funkcie a umiestnenie tlačidiel IP telefónu

1_ACT_P160S_look
 1. „Messages“ Hlasová správa / Odkazová schránka
 2. „Cancel/<-„ Zrušiť / Šípka na pohyb smerom doľava
 3. „Conference“ Konferencia
 4. „Šípka hore“ Šípka na pohyb smerom hore / Nastavenie hlasitosti
 5. „Šípka dole“ Šípka na pohyb smerom dole / Nastavenie hlasitosti
 6. „Phone Book“ Telefónny zoznam
 7. „->/OK“ Šípka na pohyb smerom doprava / Potvrdzujúce tlačidlo
 8. „Menu“ Nastavenie telefónu
 9. „Mute/Func“ Vypnutie mikrofónu
 10. „Transfer“ Presmerovanie hovoru
 11. „Redial“ Opakovanie voľby / Zmeškané hovory
 12. „Hold“ Podržanie hovoru
 13. „Speaker“ Hlasitý odposluch
 14. „Indikácia hlasitého odposluchu“ Zapnuté / Vypnuté

Postup zapojenia a inicializácia

Konfigurácia IP telefónov Benefit

Konfigurácia koncových zariadení Smart

Konfigurácia koncových zariadení Virtual VoiceNet

Obnova pôvodných výrobných nastavení

V prípade, že potrebujete telefón resetovať do výrobného nastavenia, zdvihnite slúchadlo, stlačte za sebou „255*000#“ a 2x potvrďte tlačidlom „OK“.


   Návod na obsluhu od výrobcu v Anglickom jazyku (nezodpovedá Telekom nastaveniam)
| PDF | 04. 04. 2006 | 1,5 MB