Nastavenie analógových portov pre Vigor 2600 VGST

UPOZORNENIE: Ak máte firmware na vašom Vigor 2600VGST starší, ako verzia z 17.5.2006/2.5.8.2 prosím vykonajte update podľa návodu.

Využitie jedného analógového portu (jeden analógový telefón)

Prvý port je od výroby prednastavený pre službu Smart. V sekcii "Pokročilé nastavenia" kliknite na oblasť "VoIP nastavenia" a následne kliknite na "SIP a súvisiace nastavenia". Zmeňte, resp. doplňte nasledovné:

 • Registrovať cez: vybrať "WAN"
 • Zobrazené meno: zadať vaše Smart telefónne číslo bez prefixu “0” vo formáte 692xxxxxx
 • Meno účtu: zadať vaše Smart telefónne číslo bez prefixu “0” vo formáte 692xxxxxx
 • Overovacie ID: zadať vaše Smart telefónne číslo bez prefixu “0” vo formáte 692xxxxxx
 • Heslo: zadať vaše SIP heslo
porty_vigor

Vyžitie aj druhého analógového portu (dva analógové telefóny)

Pri tejto variante (dva aktívne telefóny) je nutné mať zakúpené aj dve služby Smart. Druhý port je od výroby prednastavený pre službu Benefit, je potrebné zmeniť nasledovné parametre:

 • SIP port: 5061
 • Doména: sip.voi.t-com.sk
 • Proxy: sip.voi.t-com.sk
 • Odchádzajúci Proxy: sip.voi.t-com.sk

Ďalej v nastavení portu č. 2 postupujte obdobne ako pri port č. 1

 • Registrovať cez: vybrať "WAN"
 • Zobrazené meno: zadať vaše Smart telefónne číslo bez prefixu “0” vo formáte 692xxxxxx
 • Meno účtu: zadať vaše Smart telefónne číslo bez prefixu “0” vo formáte 692xxxxxx
 • Overovacie ID: zadať vaše Smart telefónne číslo bez prefixu “0” vo formáte 692xxxxxx
 • Heslo: zadať vaše SIP heslo

Kontrola registrácie a sumarizácie prichádzajúcich/odchádzajúcich volaní

Kontrolu registrácie a informácie o prichádzajúcich/odchádzajúcich volaniach nájdeme v "Pokročilých nastaveniach -> VOIP Nastavenia -> VOIP Stav hlasového volania".

Ak sa v stĺpci Stav objaví "(R)" Smart účet bol úspešne zaregistrovaný a môžete uskutočňovať a prijímať hovory.

Informáciu o počte uskutočnených a prijatých hovorov od posledného reštartu routra Vigor 2600 VGST získate v stĺpcoch prichádzajúce a odchádzajúce volania. V stĺpci kodek je počas hovoru zobrazovaná informácia akým kodekom je váš hovor prenášaný cez IP sieť a v stĺpci "ID klienta" je počas hovoru zobrazená informácia o telefónnom čísle volaného účastníka alebo prichádzajúceho hovoru.

UPOZORNENIE: Ak máte firmware na vašom Vigor 2600VGST starší, ako verzia z 17.5.2006/2.5.8.2 prosím vykonajte update podľa návodu.

Využitie jedného analógového portu (jeden analógový telefón)

Prvý port je od výroby prednastavený pre službu Smart. V sekcii "Pokročilé nastavenia" kliknite na oblasť "VoIP nastavenia" a následne kliknite na "SIP a súvisiace nastavenia". Zmeňte, resp. doplňte nasledovné:

 • Registrovať cez: vybrať "WAN"
 • Zobrazené meno: zadať vaše Smart telefónne číslo bez prefixu “0” vo formáte 692xxxxxx
 • Meno účtu: zadať vaše Smart telefónne číslo bez prefixu “0” vo formáte 692xxxxxx
 • Overovacie ID: zadať vaše Smart telefónne číslo bez prefixu “0” vo formáte 692xxxxxx
 • Heslo: zadať vaše SIP heslo
porty_vigor

Vyžitie aj druhého analógového portu (dva analógové telefóny)

Pri tejto variante (dva aktívne telefóny) je nutné mať zakúpené aj dve služby Smart. Druhý port je od výroby prednastavený pre službu Benefit, je potrebné zmeniť nasledovné parametre:

 • SIP port: 5061
 • Doména: sip.voi.t-com.sk
 • Proxy: sip.voi.t-com.sk
 • Odchádzajúci Proxy: sip.voi.t-com.sk

Ďalej v nastavení portu č. 2 postupujte obdobne ako pri port č. 1

 • Registrovať cez: vybrať "WAN"
 • Zobrazené meno: zadať vaše Smart telefónne číslo bez prefixu “0” vo formáte 692xxxxxx
 • Meno účtu: zadať vaše Smart telefónne číslo bez prefixu “0” vo formáte 692xxxxxx
 • Overovacie ID: zadať vaše Smart telefónne číslo bez prefixu “0” vo formáte 692xxxxxx
 • Heslo: zadať vaše SIP heslo

Kontrola registrácie a sumarizácie prichádzajúcich/odchádzajúcich volaní

Kontrolu registrácie a informácie o prichádzajúcich/odchádzajúcich volaniach nájdeme v "Pokročilých nastaveniach -> VOIP Nastavenia -> VOIP Stav hlasového volania".

Ak sa v stĺpci Stav objaví "(R)" Smart účet bol úspešne zaregistrovaný a môžete uskutočňovať a prijímať hovory.

Informáciu o počte uskutočnených a prijatých hovorov od posledného reštartu routra Vigor 2600 VGST získate v stĺpcoch prichádzajúce a odchádzajúce volania. V stĺpci kodek je počas hovoru zobrazovaná informácia akým kodekom je váš hovor prenášaný cez IP sieť a v stĺpci "ID klienta" je počas hovoru zobrazená informácia o telefónnom čísle volaného účastníka alebo prichádzajúceho hovoru.

Neviete si rady s nastavením routeru či modemu? Pomôžu vám experti z Pojdeto.sk »