Inštalačný manuál pre Glitel GT-101

Obsah

Obsah balenia

 • Telefónny prístroj (telefón, mikroslúchadlo a vinutá šnúra)
 • Napájací adaptér (vstup: 100-240V~50-60Hz, výstup: +12V, 500mA)
 • Sieťový ethernet kábel priamy s koncovkami RJ-45
 • Návod na rýchlu inštaláciu a obsluhu, záručný list

Popis, funkcie a umiestnenie tlačidiel IP telefónu

GT-101
 1. Mikroslúchadlo
 2. Tlačidlo telefónneho zoznamu (dopĺňanie/modifikovanie/mazanie/vyhľadávanie kontaktov v zozname)
 3. Tlačidlo Mazanie - Mazanie záznamov alebo písmen (znakov)
 4. LED indikácia - Bliká, keď telefón zvoní, alebo svieti počas používania
 5. Reproduktor hlasitého telefónu (odposluchu)
 6. Tlačidlo HOLD (stlmenie vyzváňania / podržanie hovoru)
 7. Tlačidlo Message - prehrá/vymaže odkazy a počas hovoru umožňuje nahrať dvojminútový záznam
 8. Tlačidlo Speed dial - Rýchla voľba telefónnych čísel
 9. Tlačidlo Record - zobrazí zmeškané, prijaté a volené telefónne čísla
 10. Tlačidlo Speaker - Umožňuje zapnúť/ vypnúť hlasitý telefón
 11. Tlačidlo Redial/Send - Umožňuje vyvoliť posledné volené číslo alebo poslať číslo
 12. Tlačidlo Flash - Funkcia prijatia čakajúceho hovoru
 13. LCD displej
 14. Tlačidlo C - Opustenie menu bez ukladania zmien
 15. MENU - slúži na konfiguráciu IP telefónu
 16. Prezeranie možnosti menu (hore)
 17. Prezeranie možnosti menu (dolu)
 18. Tlačidlo OK
 19. Číselník
 20. Mikrofón hlasitého telefónu (vidieť po otočení telefónu)
 21. DC adaptér konektor - DC12V,0.6A (napájací konektor)
 22. LED indikácia napájania - Ak je napájanie zapnuté, LED svieti na červeno
 23. LED indikácia pripojenia LAN - Ak je IP telefónny prístroj správne pripojený do LAN siete,LED dióda bliká
 24. LED indikácia pripojenia PC. Ak je PC správne pripojený k IP telefónu, zelená LED dióda bliká
 25. Ethernet port k LAN Sieťový port (10/100 SW)
 26. Ethernet port k PC PC port (10/100 PC)

Zapojenie a inicializácia IP telefónu

 1. Vinutou šnúrou pripojte slúchadlo k telu prístroja - konektor na ľavej strane prístroja.
 2. Odpojte váš Ethernet kábel LAN siete s koncovkou RJ-45 z počítača a pripojte do LAN portu telefónu.
 3. Prepojte počítač s telefónom pomocou "PC" (telefón pracuje ako switch a neovplyvňuje tok dát z/do počítača).
 4. Spojte telefón (konektor "DC") k elektrickej sieti pomocou pribaleného napájacieho adaptéra.
 5. Na telefóne stlačíte tlačidlo MENU a šípkou hore vyberte položku Iné. Potvrďte OK. Šípkou hore vyberte položku "Aktuálna IP".
 6. Na vašom počítači otvorte internetový prehliadač a napíšte IP adresu v tvare ako je zobrazená na telefóne, napr.: "192.168.1.12" a stlačte Enter.
 7. Telefón vás vyzve na zadanie prístupového hesla. Zadajte heslo: admin a stlačte klávesu "Enter". Ak ste si heslo pre prístup do zariadenia už v minulosti zmenili, zadajte Vami zvolené heslo. GT-101
 8. Kliknite na položku "Protokol", ktorú nájdete v menu na ľavej strane. GT-101
 9. Zadajte hodnoty nižšie a následne stlačte tlačidlo "OK".
  • Telefonne cislo: zadajte vaše telefónne číslo v tvare 692xxxxxx bez prefixu „0“
  • Uzivatelske meno: zadajte vaše telefónne číslo v tvare 692xxxxxx bez prefixu „0“
  • Uzivatelske heslo: zadajte vaše SIP heslo
  • Nazov domeny: zadajte "sip.voi.t-com.sk"
  • Predvolena adresa servra: zadajte "sip.voi.t-com.sk:5061"

Ak ďalšie nastavenie vášho IP telefónu (okrem položky "Telefonne cislo, Uzivatelske meno, Uzivatelske heslo) nie je zhodné s nasledovným obrázkom, upravte nastavenie podľa obrázku nižšie.

GT-101

Teraz máte váš IP telefónny prístroj nakonfigurovaný. Počkajte, kým sa prístroj aktivuje a môžete telefonovať.

Obnova pôvodných výrobných nastavení

Reset IP telefónneho prístroja je možné vykonať iba cez počítač. Pre nastavenie prístroja do výrobných nastavení kliknite v web menu IP telefónu na sekciu "Systém" a potom na "Výrobné nastavenia". Po zobrazení okna kliknite na "Obnoviť konfiguráciu".


  Návod na obsluhu
| PDF | 05. 12. 2006 | 1,4 MB

Neviete si rady s nastavením routeru či modemu? Pomôžu vám experti z Pojdeto.sk »