Inštalačný manuál pre Polycom Sound Point IP 300

Obsah

Obsah balenia

 • Telefónny prístroj (telefón, mikroslúchadlo, plastový stojan a vinutá šnúra)
 • Napájací adaptér
 • Sieťový ethernet kábel s koncovkami RJ-45

Popis, funkcie a umiestnenie tlačidiel IP telefónu

polycom_300
 1. Reproduktor
 2. Vidlicový spínač
 3. Indikátor
 4. Rýchla voľba
 5. Tlačidlá na výber možnosti podľa kontextu
 6. Prezeranie možnosti menu
 7. Vstup do menu
 8. Zrušenie zvonenia, resp. hovoru
 9. Redial - opätovné uskutočnenie posledného hovoru
 10. Podržanie hovoru
 11. Číselník
 12. Tlačidla nastavovania úrovne hlasitosti reči a zvonenia
 13. Zapnutie (pripojených) slúchadiel
 14. Vypnutie mikrofónu počas hovoru

Zapojenie IP telefónu

 1. Odpojte váš Ethernet kábel LAN siete s koncovkou RJ-45 z počítača a pripojte do LAN portu.
 2. Prepojte počítač s telefónom pomocou "PC" (telefón pracuje ako switch a neovplyvňuje tok dát z/do počítača).
 3. Spojte telefón (konektor "DC") k elektrickej sieti pomocou pribaleného napájacieho adaptéra . polycom_300
 4. Pripojte krátky rovný koniec telefónneho kábla do handsetu (slúchadla) a zodpovedajúci dlhší koniec kábla do telefónneho konektoru pre handset v zadnej časti telefónu. polycom_300
 5. Umiestnite všetky káble v prehĺbenom mieste, tak ako na obrázku. polycom_300
 6. Zarovnajte dva výčnelky na konzole do zodpovedajúcich otvorov v telefóne a zacvaknite ich dokopy tak, aby sa pripevnil stojan k telefónu. polycom_300
 7. Ak je IP telefón korektne pripojený do siete Internet zaháji sa registrácia a po pár minútach môžete začať službu Benefit používať.

Kontrola, resp. zmena nastavení IP telefónu

Túto možnosť prevádzajte, len ak ste zaznamenali zmeny (nefunkčnosti) od počiatočného stavu, nakoľko pri odovzdaní služby Benefit do užívania pracovníkom Telekomu, bola služba (aj IP telefón) plne funkčná a pripravená na užívanie.

 1. Otvorte Internetový prehliadač, kde zadajte IP adresu, ktorú router pridelil vášmu IP telefónu. Ak ju neviete, môžete ju zistiť aj v MENU IP telefónu a to nasledovne: Stlačte tlačidlo MENU -> Stav -> Stav siete -> TCP/IP parametre. Tam je riadok IP, v našom prípade 192.168.1.10. Potvrďte zadanie klávesou Enter, následne bude zobrazené web rozhranie IP telefónu. polycom_300
 2. Kliknite na sekciu "General" (momentálne sa nachádzate v sekcii "Home"), kde od vás bude vyžadované administrátorské meno a heslo. Od výroby je nastavené meno: Polycom a heslo: 456. Dajte si záležať na tom, aby písmeno "P" v slove Polycom bolo veľkým písmenom, nakoľko pri zadaní malého písmena "p" bude prihlásenie brané, ako nekorektné. Ak ste si heslo pre prístup do zariadenia už v minulosti zmenili, zadajte Vami zvolené heslo. polycom_300
 3. V tejto sekcii je pre nás zaujímavé nastavenie "Synchronization" a "Daylight Savings". Tato funkcionalita zabezpečuje, aby čas na vašom telefóne bol vždy aktuálny. Ak nie sú vaše parametre totožne s obrázkom nižšie a máte problémy so zobrazovaním presného času, nastavte parametre podľa obrázku. Po vložení nových údajov nezabudnite potvrdiť voľbu tlačidlom "Submit". polycom_300
 4. Ďalej sú pre nás zaujímavé parametre v sekcii "Lines", kde:
  • Display Name: vaše číslo v tvare napr. (bratislava -> prefix 02) 2xxxxxxx (bez prefixu "0")
  • Account: vaše telefónne číslo v tvare napr. (bratislava -> prefix 02) 2xxxxxxx (bez prefixu "0")
  • Auth User ID: vaše telefónne číslo v tvare napr. (bratislava -> prefix 02) 2xxxxxxx (bez prefixu "0")
  • Auth Password: vaše SIP heslo

  Po vložení nových údajov nezabudnite potvrdiť voľbu tlačidlom "Submit". polycom_300
 5. Uzatváranie konfigurácie vykonáme v sekcii "SIP". Táto sekcia slúži na nastavenie korektného smerovania na SIP Proxy server, cez ktorý uskutočnujete samotné volania. Ak sa nedokážete spojit na SIP Proxy server, resp. nie je možné volanie, resp. prijímanie volaní porovnajte si nastavenia podľa obrázku. Po vložení nových údajov nezabudnite potvrdiť voľbu tlačidlom "Submit". polycom_300

  Návod na obsluhu pre Polycom IP 300
| PDF | 05. 09. 2006 | 0,5 MB

  Administrátorský návod od výrobcu v Anglickom jazyku
| PDF | 15. 08. 2006 | 2,3 MB