Inštalačný manuál pre Telco PH800N

Obsah

Obsah balenia

 • Telefónny prístroj (telefón, mikroslúchadlo a vinutá šnúra)
 • Napájací adaptér (vstup: 100-240V~50-60Hz, výstup: +12V, 500mA)
 • Sieťový ethernet kábel s koncovkami RJ-45 (Cat 5) - dĺžka 2m
 • Návod na obsluhu, záručný list

Popis, funkcie a umiestnenie tlačidiel IP telefónu

 1. Mikroslúchadlo
 2. Mikrofón
 3. Vinutá šnúra
 4. Vidlicový spínač
 5. Držiak mikroslúchadla
 6. Konektor vinutej šnúry
 7. Informačný displej
 8. Tlačidlo zrušiť
 9. Tlačidlo hore (UP)
 10. Tlačidlo dole (DOWN)
 11. Tlačidlo potvrdiť (OK)
 12. Tlačidlo Menu
 13. Tlačidlo zoznam čísel
 14. Tlačidlo rýchla voľba M1
 15. Tlačidlo rýchla voľba M2
 16. Tlačidlo rýchla voľba M3
 17. Tlačidlo rýchla voľba M4
 18. Svetelný indikátor prevádzky
 19. Tlačidlo presmerovania hovoru / číslice <-> text
 20. Tlačidlo stlmenie vyzváňania / podržanie hovoru (hold)
 21. Tlačidlo stlmiť mikrofón (mute)
 22. Tlačidlo posledné číslo (redial)
 23. Tlačidlo režimu hlasitej reprodukcie
 24. Konektor sieťového adaptéra
 25. Konektor pripojenia do ethernet siete/router/swith
 26. Reproduktor
 27. Svetelné indikátory ethernet pripojenia
 28. Konektor pripojenia do PC

Postup zapojenia a inicializácia

Konfigurácia IP telefónov Benefit

Konfigurácia koncových zariadení Smart

Konfigurácia koncových zariadení Virtual VoiceNet

Obnova pôvodných výrobných nastavení

Vymazané budú aj záznamy telefónneho zoznamu. Vynulovanie vykonajte v základnom stave pri zavesenom mikrotelefóne kombináciou tlačidiel: #*110*. Následne budete musieť nastaviť všetky parametre opätovne.


  Návod na obsluhu od výrobcu (nezodpovedá Telekom nastaveniam)
| PDF | 04. 04. 2006 | 1,4 MB