Inštalačný manuál pre TESLA IP200

Obsah

Obsah balenia

 • Telefónny prístroj (telefón, mikroslúchadlo a vinutá šnúra)
 • Napájací adaptér
 • Sieťový ethernet kábel s koncovkami RJ-45
 • Návod na obsluhu, záručný list

Popis, funkcie a umiestnenie tlačidiel IP telefónu

2_tesla_plac
 1. Service IP – Zobrazenie IP adresy operátora
 2. Local IP – Zobrazenie lokálnej IP adresy
 3. Local Num – Zobrazenie vlastného telefónneho čísla
 4. Vol/+ - Nastavenie hlasitosti/prechádzanie zoznamami
 5. Vol/- - Nastavenie hlasitosti/prechádzanie zoznamami
 6. Phone Book – Zobrazenie telefónneho zoznamu
 7. Backspace – Mazanie posledného znaku/ukončenie funkcie
 8. Redial – Voľba naposledy volaného čísla
 9. Hlasitý odposluch (tzv. hands-free režim)
 10. Missed – zobrazenie zmeškaných hovorov
 11. Answered – zobrazenie prichádzajúcich hovorov
 12. Dialed – zobrazenie odchádzajúcich hovorov
 13. Flash – prepojenie hovoru a konzultácia
 14. Transfer – prepojenie hovoru
 15. Hold – dočasné pridržanie prebiehajúceho hovoru
 16. Logon - Indikuje aktívny(ready to call) stav telefónu
 17. Network - Indikuje pripojenie na IP sieť

Postup zapojenia a inicializácia

Konfigurácia IP telefónov Benefit

Konfigurácia koncových zariadení Smart

Konfigurácia koncových zariadení Virtual VoiceNet

Obnova pôvodných výrobných nastavení

Vymazané budú aj záznamy telefónneho zoznamu. Stlačte tlačidlo "hlasný odposluch",zadajte defaultné heslo "1234" a stlačte "#". Znova zadajte heslo "1234" a stlačte tlačidlo "hlasný odposluch". Potom tlačidlami "VOL+" alebo "VOL-" nakrokujte položku "default settings" a dvakrát stlačte tlačidlo "hlasný odposluch". Tlačidlami "VOL+" alebo "VOL-" nakrokujte na položku "save settings" a dvakrát stlačte tlačidlo "hlasný odposluch". Telefón sa reštartuje a načíta defaultné hodnoty.