Zvoľte si nehnuteľnosť v lokalite, o ktorú máte záujem.

 
 

Slovak Telekom, a.s. si vyhradzuje právo zmeniť alebo doplniť rozsah ponúkaných nehnuteľností prípadne od zámeru predaja nehnuteľností bez poskytnutia náhrady odstúpiť.