Zriadenie služby

Zriadenie služieb pevnej siete ako je Telefonovanie, Internet alebo Televízia si vyžaduje prepojenie našej siete s koncovým bodom, ktorý je priamo v priestore zákazníka - v byte, dome alebo v obchodnom priestore. Spôsob zriadenia spravidla závisí od toho, na akej technológii sa služba zriaďuje, či metalickej, optickej, alebo v prípade televízie aj satelitnej. Optická technológia je pritom z hľadiska kvality aj rýchlosti pre vás najvýhodnejšia, a preto sa snažíme neustále rozširovať naše optické pokrytie.

 

 

Mám zriadenú prípojku

Pokiaľ vo vašom byte, dome alebo kancelárii máte už prípojku (zásuvku) zriadenú, návšteva technika nie je nevyhnutná a samotné zriadenie je veľmi rýchle. Po prijatí vašej objednávky vám kuriér spravidla do 1-3 dní doručí potrebné zariadenia a po ich zapojení môžete službu využívať. Samozrejme je možné si za poplatok objednať zapojenie zariadení technikom, vtedy potrebné zariadenia donesie technik.

Nemám zriadenú prípojku

Ak je potrebné, aby technik prešetril možnosť zriadenia služby na vašej adrese a nainštaloval zásuvku, dohodneme si s vami termín, ktorý vám vyhovuje. O dohodnutom termíne vám príde notifikácia, a to po jeho zaevidovaní, ako aj pripomenutie 3 dni vopred. V tomto prípade bežne zriaďujeme službu do týždňa odo dňa, kedy prijmeme vašu objednávku

Odporúčaná predpríprava pre pripojenie domu na fixne úložnú verejnú telekomunikačnú sieť - bez ohľadu na operátora

Odporúčame položiť HDPE rúru o priemere 32mm, čo je klasická vodárenská rúra čiernej farby, ktorú je možné kúpiť bežne v stavebninách vrátane príslušenstva medzi domom a hranicou pozemku. Ukončenie rúry v dome má byť v blízkosti miesta, kde budú sústredené technologické prvky domu najmä elektrická poistková skrinka alebo technologické miesto domu. V blízkosti má byť dostupné vhodné pripojenie na elektrickú sieť ≈230V/50Hz. Ukončenie rúry na hranici pozemku má byť na už prístupnom verejnom priestore napr. za plotom v miestach k najbližšiemu postavenému telekomunikačnému stĺpu. V prípade, ak sa v danej lokalite nenachádzajú telekomunikačné stĺpy, umiestnenie vyústenia rúry mimo pozemok je na vás. Oba konce HDPE rúry musia byť ukončené koncovkou pre zabránenie vnikaniu vody a nečistôt. V rúre je dobré zaviesť zaťahovacie lanko, ktorým sa zavedú telekomunikačné káble – zabezpečuje operátor. Hĺbka uloženia na pozemku vlastníka nie je určená, odporúča sa však klásť ju spolu do jedného výkopu s prípojkou vody, plynu či iných inžinierskych sietí pričom HDPE rúra pre telekomunikačné účely má byť uložená nad ostatnými inžinierskymi sieťami, ideálne v hĺbke min. 40cm a max. 100cm.

Manuály

icon   Zriadenie optiky pre dom
| PDF | 158 KB

icon   Zriadenie optiky pre byt
| PDF | 253 KB

 

Najčastejšie otázky