Network Protector

Efektívne riešenie a ochrana vašej IT infraštruktúry

Čo predstavuje DDoS útok ?

Ide o kybernetický, hackerský útok na internetovú službu alebo webovú stránku, pri ktorom sa útočníci snažia server či internetovú linku zahltiť obrovským množstvom požiadaviek. To spôsobí ich nedostupnosť.

V praxi to znamená, že firme prestanú fungovať kľúčové aplikácie. Závažnosť a početnosť týchto útokov je vysoká a ohrozené sú všetky druhy firiem. Vzhľadom na rozsah posledných útokov doposiaľ používané metódy ochrany, ako je firewall (s aplikačnou ochranou) alebo aj špeciálne periférne hardvérové DDoS riešenie, už často nestačí. Ponúkame vám profesionálnu ochranu proti týmto typom útoku.

Prečo DDoS od Slovak Telekom?

Vzhľadom na aktuálnu situáciu a zvýšený počet kybernetických útokov, ktoré môžu mať najrôznejší charakter od jednoduchých útokov na webové stránky až po sofistikované a veľmi deštruktívne útoky.

Nenechajte ohroziť vaše online transakcie. Nedopustite, aby DDoS útoky poškodili vašu ziskovosť, dobré meno firmy či dôveru vašich zákazníkov. Naši odborníci vašu firmu dokonale zabezpečia proti potenciálnym DDoS útokom.

Zvoľte si produktový balíček presne podľa svojich potrieb.

Služba zahrňuje analýzu, konzultáciu a implementáciu.
 • 1.
  Vytvorenie a realizácia plánu ochrany
  Špecifikácia chránených cieľov na základe komunikácie so zákazníkom.
 • 2.
  Nepretržitá kontrola
  Prichádzajúci a odchádzajúci tok dát tečie bežnou cestou. Systém kontroly DDoS útokov neustále analyzuje prichádzajúci tok dát a porovnáva výsledky merania s dopredu danými hraničnými hodnotami.
 • 3.
  Detekcia útoku
  Mitigačný systém vyhodí v monitorovacej konzole, že prišlo k útoku na strane zákazníka.
 • 4.
  Minimalizácia DDoS útoku
  Minimalizácia útoku prebieha na základe zvoleného variantu zo strany zákazníka.
 • 5.
  Ukončenie útoku DDoS
  Po dosiahnutí parametrov, ktoré sú klasifikované ako bežná prevádzka, je dátový tok presmerovaný späť na bežnú cestu.

Výhody služby Network Protector

Špičková technológia.

Dedikovaný tím špecialistov.

Individuálny prístup k zákazníkovi.

Dohľad na IT infraštruktúrou v režime 24/7/365.

Rýchle reakcie v prípade útoku na zákazníka.

Varianty služby Network Protector

Bronz variant
Pre malé firmy do 350 Mbit/s

1 MO global

Kontakt na SOC - iba email

Neobmedzený počet automitigácii bez dohľadu SOC

1 firemný účet pre portál

1 report mesačne

Bez SLA pre založenie mitigacie

Host detection - nie

Silver variant
Pre malé a stredné firmy do 450 Mbit/s

1 MO global + max. 2 dcérske MO

Priamy kontakt na SOC + email

Neobmedzený počet automitigácii bez dohľadu SOC

1-2 osobné účty pre portál

1 report mesačne

SLA 30 min na telefonickú požiadavku na založenie manuálnej mitigácie

Host detection

Gold variant
Pre veľké firmy bez obmedzenia Mbit/s

Počet MO bez obmedzenia

Priamy kontakt na SOC + email

Automitigácie aj manuálne mitigácie bez obmedzenia, manuálne mitigácie s dohľadom SOC

Osobné účty pre portál bez obmedzenia

1 report mesačne + report po každom veľkom útoku

Manuálne založenie mitigácie - SLA 15 min na telefonickú požiadavku alebo 15 min na Alert

Host detection

Mesačný poplatok za službu Network Protector

Mesačný poplatok za službu Network Protector závisí od zvoleného variantu služby zákaznikom a tiež od rozsahu dátovej linky.

Mám záujem o ponuku

Vyplňte náš nezáväzný objednávkový formulár. Najneskôr do dvoch pracovných dní vás budeme kontaktovať.

 

B2B network_protector

Dostupné hlavné polia
 • Meno stránky

  • Presuňte sem hlavné prvky formulára
  Ceny bez DPH Ceny s DPH
  +
  jednorazovo
  mesačne
 • Meno stránky

  • Presuňte sem hlavné prvky formulára

Dostupné polia
 • ks
  €/mesačne
  • Presuňte sem hlavné prvky formulára
 • ks
  €/mesačne
  • Presuňte sem hlavné prvky formulára
 • SMS bola overená.
 • E-mail bol overený.
 • Statický text
  • Presuňte sem hlavné prvky formulára
  • Presuňte sem hlavné prvky formulára
 • Presuňte sem nejaké hlavné prvky formulára
Stránka 1 z 1