SOC-as-a-Service – nepretržité monitorovanie a reakcie na kritické udalosti

SOC

Boj proti dnešným pretrvávajúcim hrozbám si vyžaduje koordináciu a koreláciu.  Zabezpečte svoje organizácie pomocou systému SOC-as-a-Service. Pozrite sa, ako vám služba SOC-as-a-Service od Slovak Telekom pomáha v podnikaní. 

SOC-as-a-Service – náš tím bezpečnostných expertov

Slovak Telekom ponúka SOC-as-a-Service, službu, ktorá umožňuje firmám všetkých veľkostí promptne a efektívne nasadiť dohľadové centrum kybernetickej bezpečnosti prevádzkované kvalifikovanými bezpečnostnými profesionálmi, ktori používajú pokročilé nástroje, technológie a efektívne pracovné postupy. To umožňuje týmto organizáciám rýchlu a proaktívnu detekciu, identifikáciu a reakciu na potencionálne kybernetické hrozby.

Naše SOC-as-a-Service zaručuje nepretržité monitorovanie a vyhodnocovanie potencionálnych hrozieb, čím zabezpečuje ochranu našich klientov pred kybernetickými útokmi.

SOC-as-a-Service vám poskytuje prístup k nášmu skúsenému tímu bezpečnostných expertov, vybavenému potrebnými nástrojmi, aby chránili vaše podnikanie každú minútu každého dňa.

Náš SOC-as-a-Service ponúka niekoľko výhod ako interný tím SOC. Kľúčový rozdiel spočíva v jeho štruktúre, umiestnení a implementácii v porovnaní s tradičnými nastaveniami SOC. Neváhajte nás kontaktovať a spoznajte všetky možnosti využitia našej služby SOC-as-a-Service.

 

Výhody

Tu sú niektoré výhody nášho SOC-as-a-Service:

Prístup k bezpečnostným expertom

Dopyt po odborníkoch v oblasti IT bezpečnosti prudko stúpa, ako naznačuje nedávna správa ISC. Ak sa rozhodnete pre SOC-as-a-Service, znížite náklady a čas spojený s prilákaním a náborom týchto odborníkov do vášho interného tímu.

Efektívne využitie vlastných tímov

Vaša pracovná sila sa skladá z cenných jednotlivcov a ich čas je vzácny. Riešenia SOC-as-a-Service oslobodzujú interných IT pracovníkov od povinností pri riešení úloh SOC. To im umožňuje sústrediť ich úsilie na strategické úlohy, ktoré prispievajú k rastu vášho podnikania.

Náklady

Nasadenie a prevádzka interného SOC vyžaduje nemalé výdavky vrátane nástrojov, školení, licencií a ďalších. Naše riešenie SOC-as-a-Service umožňuje rozdeliť tieto náklady na celú našu zákaznícku základňu, čo vedie k zníženiu celkových nákladov pre jednotlivých klientov.

Moderné nástroje

Prostredie kybernetickej bezpečnosti sa neustále vyvíja. Naše tímy SOC-as-a-Service ponúkajú najmodernejšie nástroje, odborné znalosti a postupy v súlade s regulačnými požiadavkami.

Škálovateľnosť

Ako sa vaše podnikanie rozširuje alebo zmenšuje, je potrebné, aby sa aj vaše riešenie SOC efektívne prispôsobilo. Naše SOC-as-a-Service disponuje potrebnými zdrojmi a infraštruktúrou na flexibilné škálovanie a prispôsobovanie sa vašim vyvíjajúcim sa požiadavkám bez ohľadu na ich povahu.

 

Aká je naša ponuka SOC-as-a-Service?

Služby SOCaaS Light SOCaaS Plus
Cloud SIEM hostovaný v našom datacentre na Slovensku

Áno

Áno

Ladenie a správa SIEM prostredia

Áno

Áno
Detekcia incidentov

Áno

Áno
Ohlasovanie incidentov zákazníkom

Áno

Áno

Reakcia na vzniknuté incidenty 

Nie

Áno

Zákaznícky portál Áno Áno

 

Ako môžem získať viac informácií?

Prosím vyplňte náš formulár a my sa vám ozveme.