Inštalačný manuál pre Siemens Gigaset C450 IP

Obsah

Obsah balenia

 • Základňová stanica
 • Slúchadlo/Rúčka
 • Sieťový adaptér pre základňovú stanicu
 • Nabíjacia základňa vrátane sieťového adaptéra
 • Telefónny kábel
 • Ethernet kábel (kábel LAN)
 • Dve batérie
 • Kryt batérie
 • Opasková spona
 • Návod na obsluhu od dodávateľa

Popis, funkcie a umiestnenie tlačidiel IP telefónu

telefon
 1. Displej
 2. Stav nabitia batérie
 3. Ovládacie tlačidlo
 4. Tlačidlá displeja
 5. Tlačidlo zloženia, zapnutia/vypnutia - Ukončenie hovoru, prerušenie funkcie, späť o jednu úroveň v menu (krátke stlačenie), návrat do stavu pokoja (dlhé stlačenie), zapnutie/vypnutie slúchadla (v stave pokoja dlhé stlačenie)
 6. Tlačidlo správ
 7. Tlačidlo s mriežkou - Zapnutie/vypnutie blokovania tlačidiel a prepínanie medzi veľkými, malými písmenami a číslami pri písaní textu
 8. Tlačidlo budík - Zapnutie/vypnutie budíka
 9. Mikrofón
 10. R-tlačidlo (nie pre spojenia VoIP) - Zadanie Flash a zadanie pauzy
 11. Tlačidlo s hviezdičkou - Zapnutie/vypnutie tónov zvonenia
 12. Pripojovacia zásuvka pre náhlavnú súpravu
 13. Tlačidlo hlasitého telefonovania - Prepínanie medzi telefonovaním cez slúchadlo a hlasitým telefonovaním
 14. Tlačidlo prevzatia - Prijatie hovoru, otvorenie zoznamu, opakovania voľby, výber typu spojenia a uskutočnenie voľby
 15. Sila signálu základne

Zapojenie a inštalácia IP telefónu

Konfigurácia IP telefónov Benefit

Konfigurácia koncových zariadení Smart

Konfigurácia koncových zariadení Virtual VoiceNet

Neviete si rady s nastavením routeru či modemu? Pomôžu vám experti z Pojdeto.sk »