Cenníky služieb pevnej siete, Slovak Telekom

Preskočiť navigáciu

Cenníky služieb pevnej siete

Hlasové služby

Doplnkové služby, služby s pridanou hodnotou a služby so špeciálnym číslovaním
PDF | 01. 02. 2018 | 659,5 kB

Vedľajšie telefónne zásuvky k telefónnej prípojke
PDF | 01. 08. 2012 | 192,0 kB

Príloha č. 1a k časti Cenník pre hlasové služby (pevnej siete) - Medzinárodné tarifné pásma
PDF | 01. 11. 2014 | 241,9 kB

Príloha č. 1 k časti Cenník pre hlasové služby, k časti Cenník pre dátové služby - Virtual VoiceNet a Benefit - Zaradenie krajín do medzinárodných telefónnych tarifných pásiem
PDF | 01. 11. 2018 | 391,1 kB

Príloha č. 13 k časti Cenník pre hlasové služby - Zoznam krajín dostupných pre zľavu na vybranú krajinu vo volacom programe
PDF | 01. 11. 2014 | 134,6 kB

Akciový cenník pre poskytovanie služieb pevnej siete (hlas, internetový prístup, televízia)
PDF | 05. 11. 2018 | 505,2 kB

Cenník nadštandardných prác a materiálu
PDF | 01. 07. 2016 | 56,9 kB

Internetové služby

Internetový prístup – časť A. Aktuálna ponuka Služieb
PDF | 17. 10. 2018 | 528,1 kB

Internetový prístup – časť B. Archív Služieb
PDF | 01. 11. 2018 | 289,8 kB

Akciový cenník pre poskytovanie služieb pevnej siete (hlas, internetový prístup, televízia)
PDF | 05. 11. 2018 | 505,2 kB

Cenník nadštandardných prác a materiálu
PDF | 01. 07. 2016 | 56,9 kB

Televízia

Príloha č. 1 k časti Cenník pre služby televízie
PDF | 01. 06. 2018 | 168,4 kB

Akciový cenník pre poskytovanie služieb pevnej siete (hlas, internetový prístup, televízia)
PDF | 05. 11. 2018 | 505,2 kB

Cenník nadštandardných prác a materiálu
PDF | 01. 07. 2016 | 56,9 kB

Dátové služby

Príloha č. 1 k časti Cenník pre hlasové služby, k časti Cenník pre dátové služby - Virtual VoiceNet a Benefit - Zaradenie krajín do medzinárodných telefónnych tarifných pásiem
PDF | 01. 11. 2018 | 391,1 kB

Služby inteligentnej siete


Inteligentné čísla
PDF | 01. 01. 2016 | 475,6 kB

Zverejňovanie údajov

Tarifa na uverejňovanie a poskytovanie údajov o účastníkoch ST
PDF | 01. 06. 2011 | 225,0 kB

Koncové zariadenia

Cenník pre koncové zariadenia, časť A - nájom koncových zariadení
PDF | 22. 08. 2018 | 367,5 kB

Cenník pre koncové zariadenia, časť B - predaj koncových zariadení
PDF | 15. 11. 2018 | 202,3 kB

Cenník pre koncové zariadenia, časť C - predaj IP koncových zariadení
PDF | 01. 07. 2013 | 306,7 kB

Ďalšie služby

 

Tarify / Cenníky platné do 31.12.2011