Press Centrum, Slovak Telekom

Preskočiť navigáciu

Press Centrum

Press centrum

Spoločnosť Slovak Telekom považuje otvorenú komunikáciu smerom k svojim zákazníkom, obchodným partnerom, ako aj zamestnancom za jeden z najvýznamnejších bodov stratégie pôsobenia na telekomunikačnom trhu. Kľúčovou sekciou, ktorá poskytuje informácie predovšetkým smerom k médiám, ako aj interným a externým zákazníkom, je Oddelenie korporátnej komunikácie.