Slovak Telekom uvedie novú značku Telekom pre služby pevnej a mobilnej siete, Slovak Telekom

Preskočiť navigáciu

Slovak Telekom uvedie novú značku Telekom pre služby pevnej a mobilnej siete

12. 10. 2011

  • Značky T-Com a T-Mobile nahradí nová značka Telekom
  • K spoločnej predajnej sieti pribudne jednotná zákaznícka linka a webový portál
  • Uvedením novej značky spoločnosť zavŕši proces integrácie

Slovak Telekom v októbri uvedie pre služby pevnej a mobilnej siete novú spoločnú značku Telekom, ktorá nahradí doterajšie značky T-Com a T-Mobile. Spoločnosť týmto krokom zavŕši proces integrácie. Zmena je zároveň v súlade s medzinárodnou stratégiou skupiny Deutsche Telekom v oblasti korporátnej identity.

Dušan Švalek, výkonný riaditeľ marketingu Slovak Telekomu: „Uvedenie jednej silnej spoločnej značky pre služby pevnej i mobilnej siete je finálnym a logickým krokom v dlhom procese spájania, ktorý sme začali ešte v lete minulého roka. Táto zmena prinesie pozitíva predovšetkým našim zákazníkom.“ Tí sa pri komunikácií so spoločnosťou už budú stretávať len s jednou značkou a logom. Svoje požiadavky budú môcť riešiť na jednotnej zákazníckej linke a webovom portáli.

„Sme najväčším hráčom na slovenskom telekomunikačnom trhu, z dlhodobého hľadiska však máme ambíciu byť aj najobľúbenejším operátorom. Za kľúčové preto považujeme vysoký štandard starostlivosti, prehľadné produktové portfólio a inovácie v oblasti technológií, produktov a služieb. Som presvedčený, že táto zmena je dôležitým krokom k naplneniu našej ambície,“ dodáva Dušan Švalek.

Súčasťou uvedenia novej značky Telekom je aj zjednotenie zákazníckych liniek 12345 (služby mobilnej siete) a 0800 123 456 (služby pevnej siete). Nová spoločná zákaznícka linka bude pre všetkých bezplatne dostupná na čísle 0800 123 456. Znamená to, že možnosť bezplatne sa spojiť s operátorom budú mať všetci zákazníci, ako aj volajúci z iných sietí.

Úplnou novinkou bude spoločný internetový portál www.telekom.sk, ktorý nahradí doterajšie weby www.t-com.sk a www.t-mobile.sk. Ambíciou nového portálu je posunúť zákaznícku skúsenosť opäť o krok vpred. Ponúkne nové funkcie, bude prehľadnejší a interaktívnejší. Zákazníci pevných aj mobilných služieb budú môcť využiť úplne nový e-shop a na jednom mieste nájdu všetko potrebné pre aktiváciu nových či administráciu existujúcich služieb.

Spoločná predajná sieť pre služby pevnej a mobilnej siete je realitou už viac ako tri roky. V súvislosti so zmenou značky dôjde k premenovaniu predajných miest spoločnosti so súčasného názvu T-Centrum na Telekom Centrum. V predajnej sieti spoločnosti zákazníci aj po tejto zmene nájdu najširšiu ponuku telekomunikačných služieb na trhu a špičkový zákaznícky servis.

Presný deň uvedenia novej značky a začiatok platnosti všetkých spomenutých zmien spoločnosť zverejní dodatočne.

Názov spoločnosti Slovak Telekom, a.s. ostáva nezmenený.