Deezer na 60 dní zadarmo

Užite si neobmedzenú hudbu vo vysokej kvalite zvuku vo svojom mobile, tablete či počítači. Deezer ponúka viac ako 56 miliónov skladieb, podcasty, možnosť vytvárať si vlastné playlisty, prehrávanie obľúbenej hudby bez reklám aj v režime offline a na mieru šité osobné odporúčania. Zobrazte si text obľúbenej piesne a ak si neviete spomenúť na jej názov, využite identifikátor skladieb.

Vyskúšajte Deezer teraz až na 60 dní bezplatne!
Ponuka platí pre všetkých našich zákazníkov Magio TV, Magio internetu, Magenta Office Internet, Biznis NET, Pevnej linky a všetkých mobilných paušálov.

Po uplynutí bezplatnej verzie Vám bude služba automaticky deaktivovaná. Nemusíte sa obávať žiadnych ďalších poplatkov.
Ako na to:
1) Objednajte si službu Deezer na 60 dní zadarmo.
2) Po prijatí sms, prípadne e-mailu, si zaregistrujte službu Deezer.

Objednávka služby Deezer na 60 dní zadarmo

Na základe zadaných vstupných údajov sme zistili, že nespĺňate podmienky pre aktiváciu HBO GO na 30 dní zadarmo v zmysle podmienok akcie.

Vyplňte, prosím, nasledovné údaje.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
  • Účastníkom sa pre účely tohto cenového výmeru (ďalej „CV“) rozumie spoločné označenie účastníka, využívajúceho služby pevnej siete: služba Internetového prístupu, služba Magenta Office Internet, Biznis NET, Magio Televízia (Magio Televízia na pevnej sieti, Magio Televízia cez satelitnú anténu, Magio Televízia cez internet) alebo hlasovej služby Doma Happy alebo Biznis Linka alebo služby mobilnej siete: programy T Paušál, T Biznis paušál, ÁNO, ÁNO Biznis, programy Happy, Bez záväzkov alebo Mobilný internet (uvedené služby ďalej spolu len „Služba“) a ktorý počas účinnosti tohto CV podá návrh na uzavretie Zmluvy o poskytovaní služby Deezer a táto služba je mu počas účinnosti tohto CV aktivovaná.
PODMIENKY AKCIE
  • Účastník má nárok na využívanie služby Deezer Premium bez poplatku počas 60 dní odo dňa jej aktivácie (ďalej len „Benefit“), ak počas platnosti tohto CV a počas trvania zmluvy o poskytovaní niektorej zo Služieb uzavrie Zmluvu o poskytovaní služby Deezer v programe Premium
  • Podnik po overení žiadosti Účastníka o uzavretie Zmluvy o poskytovaní služby Deezer v programe Premium a splnenia podmienky trvania zmluvy o poskytovaní niektorej zo Služieb, potvrdí Účastníkovi akceptáciu jeho žiadosti o uzavretie Zmluvy o poskytovaní služby Deezer v programe Premium s Benefitom a oznámi mu ID jeho služby Deezer; ak účastník využíva viacero služieb mobilnej siete alebo služieb pevnej siete uvedených vyššie, Podnik mu spolu s potvrdením akceptácie oznámi aj ID Služby, ku ktorej sa poskytnutie Benefitu vzťahuje. K jednej službe mobilnej siete vymedzenej vyššie alebo službe fixnej siete a v prípade služieb fixnej siete zaradených do jedného balíka služieb k jednému balíku služieb fixnej siete je možné využiť Benefit len jedenkrát.
  • Spôsob uzavretia Zmluvy o poskytovaní služby Deezer v programe Premium s využitím Benefitu závisí od Služieb využívaných Účastníkom. Podnik informuje o možnostiach uzavretia Zmluvy o poskytovaní služby Deezer v programe Premium s využitím Benefitu spôsobom zodpovedajúcim Službám využívaným Účastníkom ako aj na svojej internetovej stránke.
  • Po uplynutí obdobia Benefitu bude služba Deezer Premium Účastníkovi automaticky deaktivovaná a dôjde k zániku Zmluvy o poskytovaní služby Deezer v programe Premium, ak nepožiada o jej deaktiváciu skôr.
  • Ak Účastník zašle počas využívania Benefitu SMS na číslo 0903333188 v tvare DEEZER NECHAJ XXXXX [namiesto XXXXX sa doplní ID DEEZER služby], Účastníkovi bude uplynutím obdobia Benefitu poskytovaná služba Deezer Premium aj po uplynutí obdobia Benefitu za cenu 4,99 € s DPH (4,16€ bez DPH). V prípade, že Účastník využíva služby pevnej siete, ID DEEZER služby je v tvare e-mailovej adresy, ktorú účastník uviedol pri aktivácii služby Deezer. V prípade, že Účastník využíva služby mobilnej siete, ID DEEZER služby je mobilné telefónne číslo Účastníka. „ID DEEZER služby“ je uvedené aj na faktúre za telekomunikačné služby v časti služba Deezer.
  • Uzavretím Zmluvy o poskytovaní služby Deezer v programe Premium spôsobom podľa tohto cenového výmeru Účastník súhlasí s Podmienkami poskytovania služby Deezer spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Podmienky poskytovania služby Deezer spoločnosti Slovak Telekom, a.s. sa uplatňujú na poskytovanie služby Deezer Premium aktivovanej podľa tohto cenového výmeru; v prípade rozporu medzi ustanoveniami Podmienok poskytovania služby Deezer spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a podmienok tohto cenového výmeru, podmienky tohto cenového výmeru majú prednosť.
Záverečné ustanovenia
Podnik si vyhradzuje právo ukončiť poskytovanie akciovej ponuky podľa tohto CV aj pred skončením účinnosti tohto CV. O ukončení poskytovania akciovej ponuky podľa tohto CV bude záujemca informovaný na Predajnom mieste (Telekom Centrum), na Zákazníckej linke Telekom alebo na Internetovej stránke Podniku www.telekom.sk.

Platnosť akcie nadobúda účinnosť dňa 29. októbra 2020 a jeho účinnosť končí dňa 31. decembra 2020 (vrátane).

Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete na stránke www.telekom.sk/osobne-udaje.
Polia označené * sú povinné
Ako si zaregistrovať službu