Preneste si číslo cez web a získate Online bonus

Preniesť číslo
Viac o Online bonuse
akcia

Preneste si k nám číslo cez web a získate online bonus

Z našich paušálov si vyberie naozaj každý. Preneste si číslo cez web a získate online zľavu na nový mobil alebo iné zariadenie k paušálu alebo 1 GB dát navyše každý mesiac!

Preniesť číslo
Ako prebieha prenos čísla

O stave prenosu vás budeme priebežne informovať cez SMS.
Vydanie novej Telekom SIM karty je bez poplatku.

  • Žiadosť o prenos čísla a doručenie
    V priebehu 3 pracovných dní po odoslaní žiadosti vás budeme kontaktovať kvôli overeniu údajov a výberu paušálneho programu, prípadne nového mobilu. Následne vám kuriérom bezplatne doručíme potrebné dokumenty na podpis, novú Telekom SIM kartu a nový mobil (ak ste si ho objednali).
  • Fungovanie počas prenosu a aktivovanie Telekom paušálu
    Počas prenosu využívate svoje telefónne číslo u svojho súčasného operátora. Okrem neho môžete používať aj novú Telekom SIM kartu, na ktorej je aktivované dočasné číslo.
  • Prenesenie čísla
    Do 4 pracovných dní po podpísaní dokumentov bude na vašu novú SIM kartu prenesené vaše pôvodné číslo. O stave prenosu vás budeme priebežne informovať prostredníctvom SMS.