SMS

Krátka textová správa (SMS – Short message service, prípadne esemeska) umožňuje prenos krátkych textových odkazov medzi mobilnými, alebo medzi mobilnými a nemobilnými zákazníkmi.

V jednej SMS je možné poslať maximálne 160 znakov. Mobilné telefóny umožňujú poslať aj dlhšie správy, pričom telefón odosielateľa ich odosiela ako viac 160 znakových správ, no telefón príjemcu ich opäť spája do jednej.

Obsah

Ako funguje SMS

Čo je základom služby SMS

NG SMSC je zodpovedné za prijatie správy od mobilného alebo nemobilného zákazníka Telekomu a jej následné doručenie.

NG SMSC podporuje všetky typy SMS správ:

  • Krátke
  • Dlhé
  • Bez diakritiky
  • S diakritikou
  • Binárne
  • Flash správy

Podstata SMS služby pre nemobilných zákazníkov (SMS DIRECT)

Služba SMS DIRECT je určená všetkým subjektom, ktoré využívajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti komunikáciu prostredníctvom krátkych textových správ. Službu je možné technicky realizovať v dvoch variantoch: SMS Direct VPN, alebo SMS Direct API.

 

Všeobecné nastavenia SMS

Číslo centra SMS pre odosielanie správ: +421903333000
Format správy: Text

 

Mobilná aplikácia TelekomStiahnite si mobilnú appku a majte všetko dôležité na jednom mieste.