Chytrý balík - výber balíkov
Výber zariadenia
Parametre služby
Rekapitulácia a osobné údaje
Objednať
Chytrý balík - výber balíkov
Označte prosím, či už máte alebo chcete TV, Internet alebo Pevnú linku
Overte si služby, ktoré sú dostupné na vašej adrese

Zadajte adresu zriadenia služby v tvare Obec, Ulica, Číslo alebo zadajte číslo pevnej linky

Vyskladajte si svoj Chytrý balík

Čím viac služieb máte, tým vyššiu zľavu vám dáme.
Získajte ďalšiu extra zľavu pri nákupe na webe.

M L XL
Magio televízia

61 TV
kanálov

88
TV kanálov

+ 5  €

113 TV
kanálov

+ 10  €

Magio internet

15/1 Mb/s
Neobmedzený

15/1 Mb/s

+ 8  €

60/6 Mb/s
Neobmedzený

60/6 Mb/s

+ 11  €

300/30 Mb/s
Neobmedzený

300/30 Mb/s

+ 15  €

Pevná linka

Viac info

Viac info

+ 8  €

Viac info

Viac info

+ 11  €

Viac info

Viac info

+ 15  €

Výhodné ponuky k Chytrému balíku

Ak si vyberiete Pevnú linku M, Magio televíziu alebo Magio internet L alebo XL, môžete si vybrať zariadenie z našej ponuky.

Za cenu služby M získate L. Za cenu služby L získate XL. Výhodná cena platí 3 mesiace.

Poznámka Ponuka zariadení za akciovú kúpnu cenu platí do 31.3. 2017, resp. do vyčerpania skladových zásob pre služby Magio Televízie alebo Magio Internetu alebo Hlasovej služby v programe L alebo XL, resp. Biznis linka L alebo XL (ďalej len „Služba“). Jeden zákazník (RČ/ IČO) môže ponuku využiť len jedenkrát. Podmienkou využitia ponuky je objednanie Služby s viazanosťou 24 mesiacov a súčasná kúpa zariadenia za podmienok uvedených v Cenníku. Mesačný poplatok za poskytovanie Služby sa uplatňuje počas celej doby viazanosti a skladá z dvoch zložiek – základnej za poskytovanie Služby a doplnkovej, v sume 9 € s DPH, resp. 6€ s DPH, podla zvoleného zariadenia. Po uplynutí doby viazanosti sa uplatní iba základná časť poplatku. Podmienkou využitia ponuky je tiež zaviazanie sa na uhradenie poplatku za doručenie zariadenia kuriérom vo výške 5 €. Akciová cena zariadení, ktoré sú predávané v danom balíčku, je platná len pri zakúpení daného balíčka ako celku. V prípade záujmu o kúpu zariadení samostatne platí Cenník pre KZ, časť C.
Web zľava 0
  • Web zľava 0
Web zľava