Informácie pre stavebníkov a developerov

Tieto stránky sú určené individuálnym stavebníkom, developerom, projektantom, investorom, skrátka všetkým, ktorí pripravujú stavebné pozemky na ďalšiu výstavbu, výstavbu rodinných domov, bytových domov, objektov či komplexov polyfunkcie, obchodných príp. výrobných priestorov.

Obsah

Vyjadrenie o existencii TKZ

Vyjadrenie o existencii telekomunikačných zariadení je podľa § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách povinnou prílohou každej žiadosti o vydanie Územného rozhodnutia resp. stavebného povolenia k stavbe.

 

Podanie žiadosti o Vyjadrenie ku existencii TKZ

Podanie žiadosti je možné vykonať dvoma spôsobmi:

 1. Elektronicky pomocou internetovej aplikácie Žiadosť o vyjadrenie
  Žiadosť, prosím, vypĺňajte cez počítač.
 2. Poštou zaslaním vyplnenej žiadosti so zakresleným záujmovým územím v katastrálnej mape na poštovú adresu

  Elektronický podaj a odber je pre vás najlacnejší a najrýchlejší. Porovnanie elektronického vybavenia a vybavenia poštou:

  Cena v € s DPH Priemerný čas vybavenia
Elektronické podanie s elektronickým odberom 20,00 3 hodiny
Elektronické podanie s odberom poštou na dobierku 25,00 6 dní
Podanie poštou a odber poštou na dobierku 45,00 14 dní

Vytlačené elektronicky doručené Vyjadrenie obsahuje náležitosti úradnej listiny (pečiatka, podpis) a je použiteľné pre všetky prípady rovnako ako v prípade Vyjadrenia doručeného poštou.

 

 

 1. Internetová aplikácia Žiadosť o vyjadrenie umožňuje:
  • vytvoriť a odoslať žiadosť s vyznačením záujmového územia na mape, ktoré je rozhodujúce pre vydanie vyjadrenia
  • zvoliť si spôsob doručenia vyjadrenia - elektronicky alebo poštou:
   • elektronicky na zadanú emailovú adresu (pri spôsobe odobratia elektronicky je úhrada umožnená zaslaním SMS zo slovenského mobilného telefónneho čísla ktoréhokoľvek operátora)
   • doručením na dobierku na zadanú doručovaciu adresu
  • požiadať o doplnkové dáta pre CAD systémy (DGN formát v súr. systéme S-JTSK)

  Pre uľahčenie vypĺňania elektronickej žiadosti sme pre vás pripravili detailný textový návod k aplikácii, ktorou je možné podať a zároveň vyzdvihnúť Žiadosť o vyjadrenie k existencii TKZ elektronicky.

  Ak potrebujete pomoc s konkrétnou žiadosťou alebo máte otázku týkajúcu sa vyjadrenia k existencii sietí, vyplňte prosím kontaktný formulár. Prostredníctvom tohto formulára nebudú vybavené požiadavky nasledovného charakteru:

  • žiadosti o prekládku/odstránenie stĺpa alebo vzdušných vedení. Žiadosť je potrebné podať písomne na adresu niektorej z troch podateľní Telekomu
  • žiadosti o vyjadrenie k existencii telekomunikačných sietí a zariadení. Žiadosť je potrebné podať prostredníctvom internetovej aplikácie, prípadne poštou na niektorú z troch podateľní Telekomu
 2. Pre podanie poštou je potrebné: 
  • vyplniť formulár žiadosti (žiadosti mimo formulára budú vrátené)
  • zakresliť záujmové územie v mape (letecká snímka, katastrálna mapa)

Príklad zákresu záujmového územia nájdete tu.

Ďalšie služby

Vytýčenie trasy kábla a dozorovanie káblov

V prípade, že vo vyjadrení k existencii TKZ je uvedené stanovisko pre požadované záujmové územie: „dôjde do styku“ so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK), je žiadateľ povinný postupovať v súlade s inštrukciami uvedenými vo vyjadrení, t.j.:

Preloženie a demontáž telekomunikačných vedení

V prípade, že požadujete demontáž alebo preloženie existujúceho telekomunikačného vedenia zašlite písomnú žiadosť na poštovú adresu, alebo vyplňte online formulár Napíšte nám (Ostatné/Všeobecné informácie o Telekome).

Žiadosť o preloženie a demontáž telekomunikačných vedení musí obsahovať:

 • Kontaktnú osobu
 • Lokalizáciu – kópiu katastrálnej mapy a vyznačeným územím, parcelné čísla

Vaša žiadosť bude spracovaná príslušným pracovníkom a dostanete písomné vyrozumenie.

Odporúčaná predpríprava pre pripojenie domu na fixne úložnú verejnú telekomunikačnú sieť - bez ohľadu na operátora

Odporúčame položiť HDPE rúru o priemere 32mm, čo je klasická vodárenská rúra čiernej farby, ktorú je možné kúpiť bežne v stavebninách vrátane príslušenstva medzi domom a hranicou pozemku. Ukončenie rúry v dome má byť v blízkosti miesta, kde budú sústredené technologické prvky domu najmä elektrická poistková skrinka alebo technologické miesto domu. V blízkosti má byť dostupné vhodné pripojenie na elektrickú sieť ≈230V/50Hz. Ukončenie rúry na hranici pozemku má byť na už prístupnom verejnom priestore napr. za plotom v miestach k najbližšiemu postavenému telekomunikačnému stĺpu. V prípade, ak sa v danej lokalite nenachádzajú telekomunikačné stĺpy, umiestnenie vyústenia rúry mimo pozemok je na vás. Oba konce HDPE rúry musia byť ukončené koncovkou pre zabránenie vnikaniu vody a nečistôt. V rúre je dobré zaviesť zaťahovacie lanko, ktorým sa zavedú telekomunikačné káble – zabezpečuje operátor. Hĺbka uloženia na pozemku vlastníka nie je určená, odporúča sa však klásť ju spolu do jedného výkopu s prípojkou vody, plynu či iných inžinierskych sietí pričom HDPE rúra pre telekomunikačné účely má byť uložená nad ostatnými inžinierskymi sieťami, idealne v hĺbke min. 40cm a max. 100cm.

 

Dokumenty na stiahnutie

Služby a ceny pre vyjadrovanie sa k existencii telekomunikačných sietí a zariadení platné od 24. 7. 2024 Služby a ceny pre vyjadrovanie sa k existencii telekomunikačných sietí a zariadení platné od 24. 7. 2024

| PDF | 50 kB

pdf  TKZ - Služby a ceny pre vytýčenie trasy kábla a dozorovanie káblov platné od 1. 5. 2024

| PDF | 47,8 kB

doc Žiadosť o vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení

| doc | 44 kB

doc Optik - súhlas k vybudovaniu vnútorných rozvodov - správca

| doc | 283,7 kB