Sídlo firmy

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Zapísaná v obchodnom registri: Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sa, vložka: 2081/B
IČO: 35763469, DIČ: 2‍020273893, IČ DPH: SK2020273893

icon