Sekundárny DNS, Slovak Telekom

Preskočiť navigáciu

Sekundárny DNS

Služba Sekundárny DNS je určená firemným zákazníkom, ktorí si sami spravujú svoje DNS záznamy (primárny DNS záznam), alebo tým, ktorí potrebujú zaistiť dostupnosť svojich internetových služieb pre prípad výpadku primárneho servera spravovaného iným poskytovateľom internetových služieb.

Služba poskytuje správu sekundárneho DNS záznamu pre vašu doménu druhej úrovne, ak ju máte registrovanú a spravovanú na vašom serveri, prípadne u iného poskytovateľa internetových služieb a sekundárneho DNS záznamu pre reverznú zónu k tejto doméne.

V prípade, že používate adresný priestor Slovak Telekomu a prevádzkuje primárny DNS na svojom DNS serveri, môžete si udržiavať a aktualizovať PTR záznamy. V súvislosti s poskytovaním tejto služby ste zodpovední za nastavenie záznamov na SK-NIC-u (ns2/ns3/ns4).

Služba Sekundárny DNS vám ponúka tieto výhody:

  • správu sekundárneho DNS záznamu pre doménu druhej úrovne,
  • bezplatné poskytovanie služby pre účastníkov služby Slovakia IP,
  • udržiavanie a aktualizovanie PTR záznamov v prípade, že používate adresný priestor Slovak Telekomu a prevádzkujete primárny DNS na vašom DNS serveri.