Doplnkové služby k faktúre

Informácie o cenách doplnkových služieb sú k dispozícii v aktuálnych cenníkoch.

Obsah

SMS notifikácie o faktúrach a platbách

K faktúram vystavovaným pre mobilné telefónne číslo je možné aktivovať zasielanie SMS notifikácií o faktúrach a platbách. SMS informuje o vystavení novej faktúry, pri platbách inkasom z účtu aj o prípadnom prekročení inkasného limitu. SMS upozorní, ak faktúra nie je uhradená v termíne splatnosti.

Notifikačné SMS o faktúrach:

 • tvoria 4 samostatné služby, pričom je na zákazníkovi, pre aktiváciu ktorých služieb sa rozhodne (v prípade záujmu si môže aktivovať aj všetky 4 služby)
  • SMS - vystavenie faktúry
  • SMS - prekročený inkasný limit
  • SMS - splatnosť faktúry
  • SMS - úhrada faktúry
 • služba je určená pre zákazníkov faktúrovaných služieb

Pravidelný odpis faktúry

Faktúra je vyhotovovaná a zasielaná v elektronickej alebo tlačenej forme.

K faktúre za služby mobilnej siete si môžete doaktivovať alebo nastaviť zasielanie pravidelnej elektronickej kópie.

K elektronickej faktúre za služby pevnej siete si môžete doaktivovať pravidelný odpis v papierovej podobe.

Jednorazový odpis faktúry

Ak vám faktúra nebola doručená alebo sprístupnená, požiadajte o doručenie jednorazového odpisu:

 • na bezplatnej Zákazníckej linke 0800 123 456, v prípade biznis zákazníka na Biznis linke 0800 123 500
 • v Telekom Centre

Elektronický účet a elektronická faktúra XML

Elektronický účet a Elektronická faktúra XML sú služby vhodné najmä pre firemných zákazníkov.

Elektronický účet

Službu je možné aktivovať k faktúre za služby mobilnej siete.

Elektronický účet vám poskytne údaje o poplatkoch a podrobné rozpisy hovorov v elektronickej podobe na vami zadanú e-mailovú adresu.

Podrobné rozpisy hovorov sú poskytované pre jednotlivé telefónne čísla/ SIM karty, pre ktoré je služba aktivovaná.

Elektronický účet sprehľadní informácie o prevádzke na vašich telefónnych číslach. Šablóna zobrazí tieto údaje v podobnej podobe ako vo faktúre, ktorú vám zasielame poštou.

Elektronický účet dáva možnosť triedenia údajov o poplatkoch a rozpisoch hovorov podľa rôznych kritérií napr. podľa výšky poplatkov za hovorné, dĺžky hovorov. Je možný výber nastavenia rôznych grafických výstupov pre názornejšie zobrazenie spomínaných údajov.

Poplatok za službu Elektronický účet je 1,2000 € s DPH mesačne pre jednu SIM kartu/ telefónne číslo.

tsv súbory a šablóna služby Elektronický účet platná od 1. decembra 2013:

Bližšie informácie o tejto službe získate aj na na bezplatnom čísle 0800 123 500.

Najčastejšie otázky