Vzor faktúry za mobilné služby

Faktúry od Telekomu vyzerajú nasledovne:

Vzor faktúry za služby mobilnej siete stiahnuť jpg prezerať
Vysvetlenie faktúry za služby mobilnej siete po aktivácii, zmene alebo predĺžení mobilného paušálu stiahnuť pdf  

UPOZORNENIE: Pre úhradu faktúr Telekomu uvádzajte fakturačné a platobné údaje z vašej faktúry, údaje zo vzorových faktúr nie sú použiteľné pre tento účel.

Vzor faktúry za mobilné služby

vzor_faktura_1strana

Legenda:

 1. Účastník
  Jedinečné zákaznícke číslo, pod ktorým ste evidovaný v spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a adresa, na ktorú je registrovaná vaša zmluva.
 2. Adresát
  Adresa, na ktorú vám zasielame faktúru.
 3. Dátum vyhotovenia faktúry
  Dátum vystavenia faktúry.
 4. Dátum dodania služby
  Určujúci dátum na vznik daňovej povinnosti pre účely DPH.
 5. Čísla bankových účtov
  Čísla bankových účtov, na ktoré je potrebné uhradiť vašu faktúru.
 6. Variabilný symbol
  Slúži na identifikáciu platby, mení sa každý mesiac a je potrebné ho uviesť pri úhrade faktúry.
 7. Dátum splatnosti
  Deň, do ktorého musí byť celková suma na úhradu s DPH v € (bod 9) pripísaná na náš bankový účet. Faktúru odporúčame uhradiť pred dňom splatnosti faktúry.
 8. Faktúra za obdobie
  XX. XX. 2012 – XX. XX. 2012
  Obdobie, ku ktorému sa vzťahujú všetky poplatky k hlasovým a nehlasovým kontraktom uvedeným vo vašej faktúre. Súčet poplatkov je uvedený v čiastke „Spolu za aktuálne obdobie“.
 9. Suma na úhradu
  Celková suma na úhradu uvedená na bankovej zloženke. Táto suma môže byť upravená o „Preplatky a dobropisy z minulých období“ (ak sú predmetom faktúry).
  Ak „Suma na úhradu“ je zhodná s čiastkou „Spolu za aktuálne obdobie“ v predmetnej faktúre neboli uvedené/zohľadnené „Preplatky a dobropisy z minulých období“.
 10. Spolu za aktuálne obdobie
  Celková fakturovaná suma v danom zúčtovacom období s DPH – cena za služby s DPH v €.
 11. Preplatky a dobropisy z minulých období
  Preplatky platieb a fakturovaných samostatných dobropisov z minulých období, ktoré sú započítané/zohľadnené do celkovej sumy na úhradu k danému zúčtovaciemu obdobiu.

Najčastejšie otázky

Mobilná aplikácia TelekomStiahnite si mobilnú appku a majte všetko dôležité na jednom mieste.