MARKET LOCATOR
OSLOVTE PRIAMO SVOJICH POTENCIÁLNYCH ZÁKAZNÍKOV

ČO JE MARKET LOCATOR?

Jedinečná online služba na Slovensku s denne aktualizovanou databázou, ktorá automaticky rozpozná pohyb cieľovej skupiny a miesto.
Zacieľte SMS kampane presne na svojich potenciálnych zákazníkov.

SPOZNAJTE ZLOŽENIE OBYVATEĽSTVA

Market Locator vám pomôže získať okamžité zobrazenie požadovaných informácií či realizovať finančne dostupný prieskum na rôznych miestach Slovenska.

INFORMUJTE CIELENE ZÁKAZNÍKOV VO SVOJOM OKOLÍ!

So službou Market Locator zasielate informácie prostredníctvom SMS relevantným osobám, v správnom čase na správnom mieste.