SMS KOMUNIKÁCIA
Z JEDNÉHO MIESTA

Oslovte svojich zákazníkov efektívne cez SMS prostredníctvom služby SMS Direct.

Mám záujem


Službou SMS Direct získam:

 • hromadnú neobmedzenú komunikáciu prostredníctvom SMS,
 • oslovenie veľkého množstva adresátov vo veľmi krátkom čase,
 • spätnú väzbu od adresátov vďaka obojsmernej komunikácii medzi počítačom a mobilným telefónom,
 • vysokú garantovanú priepustnosť až 7 SMS/s,
 • vlastné Virtuálne číslo s možnosťou aktivácie väčšieho množstva Virtuálnych čísiel pre jedného účastníka,
 • možnosť voľby skráteného čísla pre zjednodušenie komunikácie (okrem klasického aj troj alebo päť miestne číslo),
 • možnosť zmeniť identifikáciu odosielajúceho čísla na text (napr. na meno vašej spoločnosti).

 

Varianty služby


SMS Direct API

Zasielajte SMS priamo cez web portál alebo cez akékoľvek štandardizované rozhranie

 • Jednoduché posielanie a prijímanie SMS cez web rozhranie alebo priamo cez e-mail,
 • široké možnosti nastavení prostredníctvom web portálu (napr. limity pre jednotlivé oddelenia, časové obmedzenie komunikácie a pod.)
 • k dispozícii posielanie a prijimanie SMS cez štandardizované HTTPS API

SMS Direct VPN

Pripojte Váš intený systém
(CRM / ERP a pod.) priamo do SMS centra Telekomu

 • Priama komunikácia vašej aplikácie so SMS centrom pri zasielaní a prijímaní SMS správ.
 • plne využívate možnosti SMPP protokolu ( SMPP v3.4 Issue 1.2 ),
 • zabezpečná komunikácia so SMS centrom.

Pomôžeme vám vybrať správny spôsob hromadnej SMS komunikácie pre vaše potreby. Zanechajte nám prosím kontaktné informácie.

MÁM ZÁUJEM

NÁSTROJE NA POUŽÍVANIE


Webový klient
Portál pre administráciu služby


Bezpečná dvojfaktorová autentifikácia prostredníctvom mena, hesla a verifikačného kódu (sms, e-mail)

Okamžité posielanie dlhých SMS správ, Flash SMS či správ s diakritikou

Možnosť oneskoreného odoslania SMS správ

Vytváranie a spravovanie kontaktov

Posielanie veľkého objemu SMS priamo z EXCEL súboru


Mail2SMS
E-mailové správy zasielané z ľubovoľného mailového klienta


Rozhodnutie o tom, komu službu sprístupníte máte vo svojich rukách

Rýchlosť doručenia SMS správ

Podpora slovenskej diakritiky a možnosť ju odstrániť pomocou nastavenia

Prijímanie spätných SMS na vami definovanú adresu

Plná podpora SPF (Sender Policy Framework), zakázaný relay, antispam


HTTPS API
Jednoduchý spôsob ako posielať a prijímať SMS priamo z vašich aplikácií


Preposielanie a prijímanie SMS správ pomocou štandardných volaní HTTPS protokolu

Rozhrania
HTTPS JSON,
HTTPS XML,
HTTPS SOAP

Jednoduchá konfigurácia HTTPS API prostredníctvom unikátnych API kľúčov

Jednoduchá implementácia do portálových riešení zákazníka

Odosielanie SMS za pomoci volania štandardných webových služieb na strane ST.


SMPP
Priama konektivita do SMS centra ST


Plná podpora protokolu SMPP v3.4 Issue 1.2

Vlastné SMPP konto priamo na SMS centre ST

HW, alebo SW IPsec v cene služby