Telekom Drive
bezpečné zdieľanie
firemných dokumentov

TelekomDrive je nástroj, prostredníctvom ktorého jednoduchým spôsobom dokážete bezpečne zdieľať svoje firemné dokumenty. Získate nad nimi plnú kontrolu s garanciami bezpečného uloženia v dátovom centre Slovak Telekomu.

Mám záujem
 

TelekomDrive vám umožní:

  • manažment práv jednotlivých užívateľov,
  • možnosť zašifrovať priestor vaším heslom,
  • priamu aplikáciu vašich vnútrofiremných bezpečnostných pravidiel (napr. cez LDAP),
  • synchronizáciu PC/NTB s úložiskom TelekomDrive a veľa ďalšieho...

Nástroj je vhodný pre spoločnosti, ktoré:

  • aktívne komunikujú s väčším počtom obchodných partnerov (dodávatelia, odberatelia) s potrebou zasielania veľkého objemu dokumentov ako napr. cenníky, produktové katalógy a podobne,
  • zasielajú citlivé dokumenty, ktorých nechcené zverejnenie by mohlo vyvolať priamu finančnú škodu alebo neželanú publicitu.

Porovnanie s verejnými službami

Verejné služby TelekomDrive
nie je jasné, kde sa nachádzajú dokumenty dokumenty uložené v dátovom centre Slovak Telekomu (neopustia územie SR)
nie sú definované prístupové práva k dokumentom podpora definovania prístupových práv k dokumentom, resp. adresárom
bez možnosti aplikovať vnútrofiremné bezpečnostné politiky aplikovanie vnútrofiremných bezpečnostných politík a prepojenie na LDAP/AD server firmy
zdieľanie dokumentov sa deje bez kontroly – vysoké riziko úniku citlivých informácií možnosť šifrovania celého úložiska
komerčné „biznis“ riešenie v drvivej väčšine spoplatňované za každého užívateľa zvlášť cena nie je závislá od počtu užívateľov
obmedzenia v objeme prenesených dát, max. veľkosti dokumentu, počte prístupov k dokumentu a pod. riešenie bez obmedzení

Podobne ako verejné služby aj TelekomDrive poskytuje štandardne:

  • jednoduché webové rozhranie na zdieľanie/zálohovanie dokumentov,
  • prístup k uloženým dokumentom z akýchkoľvek zariadení (PC, notebook, smartfón, tablet...).

Poskytované varianty:

Varianty poskytovania TelekomDrive TelekomDrive Pro
Prístup k dokumentom cez internet 
Prístup k dokumentom cez WebDav protokol a mobilné aplikácie
Automatická synchronizácia dokumentov s PC
Zdieľanie dokumentov vo firme, ako aj do externého prostredia
Obnova vymazaných dát (Recovery)
Verzie súborov (Versioning)
Galéria obrázkov  
Integrovaný prehliadač dokumentov  a obrázkov
Textový editor
Kalendár, úlohy a kontakty
Možnosť mapovania externých úložísk
Možnosť pripojenia LDAP/AD zoznamu užívateľov
Možnosť vlastnej domény
Prispôsobenie prostredia (farba, logo...) 
Bežná mesačná cena za 1 GB *  od 1 € od 0,70 €**

* Cena pri najpoužívanejšej veľkosti priestoru.
** V prípade riešenia TelekomDrive Pro je používaný 3-násobne väčší priestor na uloženie firemných dokumentov.

Mám záujem