Dátové riešenia

Telekom ako stabilný a overený poskytovateľ dátových virtuálnych privátnych sietí a pripojenia do internetu vďaka svojej vlastnej robustnej infraštruktúre, poskytuje spoľahlivé a najmä bezpečné riešenia. Technologické know-how spolu s dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti garantujú našu schopnosť zabezpečiť riešenie s reálnymi garanciami.

Mám záujem
 
 

Dátové riešenia od Telekomu:

  • sú poskytované na najrobustnejšej a najrozľahlejšej infraštruktúre na Slovensku s podporou Quality of Service (QoS).
  • vhodne kombinujú všetky dostupné prístupové technológie (optické/metalické, xDSL, FWA ako aj mobilné prístupové technológie).
  • rešpektujú individuálne požiadavky na spôsob komunikácie medzi pobočkami a tzv. centrálnym bodom zákazníka (Ethernet alebo IP/MPLS komunikačný protokol, hub and spoke alebo any to any, atď).
  • sú poskytované na spoľahlivých technológiách od renomovaných dodávateľov (napr. Cisco).
  • s možnosťou záložných riešení nezávislými trasami cez fixné alebo mobilné technológie.
  • so širokou škálou doplnkových služieb.
  • služby s pridanou hodnotou: Service Level Agreement (SLA), Proaktívny monitoring (nonstop sledovanie dostupnosti -služby), Net reporting (reporty prevádzkových parametrov).

Nemenej dôležitou súčasťou portfólia našich riešení je aj pripojenie do internetu, ktoré štandardne poskytujeme s dohodnutými garanciami dostupnosti a priepustnosti t.j. bez agregácie. Samozrejmosťou sú ďalšie služby ako napr. webhosting, doménové služby, IPsec VPN riešenia a podobne.

Uvedomujeme si požiadavky na bezpečnosť a kvalitu riešenia, keďže informácie, ktoré naši zákazníci prenášajú cez tieto služby, patria k životne dôležitým pre ich fungovanie. Práve z tohto dôvodu pri veľkých firmách uprednostňujeme individuálny prístup k požiadavkám, aby sme vám dokázali poskytnúť riešenie šité na mieru.

Mám záujem