Network Protector
riešenie ochrany
pred DDoS útokmi

DDoS útoky sú realitou aj na Slovensku. V poslednej dobe rastie nielen ich množstvo, ale aj sila. Dôsledkom je nefunkčnosť služby (servera), ktorá priamo prináša finančné škody alebo nechcenú publicitu. Network Protector je odpoveďou na tento problém.

Mám záujem
 

Čo je Distributed Denial of Service - DDoS?

Je to označenie pre útok na webovú službu, pri ktorom sa útočníci snažia cieľový server zahltiť obrovským množstvom požiadaviek, ktoré spôsobia, že pre bežného užívateľa bude táto služba, resp. server nedostupný.

Požiadavky na cieľový server sa môžu správať ako legitímne, no ich primárnym cieľom je znefunkčnenie služby.

Riešenie Network Protector prináša:

 • ochranu pred rôznymi typmi a technikami útokov z verejného Internetu,
 • odfiltrovanie útočníkov od skutočných užívateľov a zákazníkov internetovej služby alebo servera,
 • inteligenciu „samoučenia sa“ na základe zbierania štatistík a vzoriek útokov s následnou analýzou,
 • detailný prehľad o incidentoch a anomáliách prístupov na chránenú IT infraštruktúru.
 

Je vhodné pre spoločnosti, ktoré:

 • prevádzkujú verejne dostupné služby na Internete, ktoré patria medzi ich dôležité alebo hlavné biznis aktivity,
 • majú skúsenosť s útokom na svoje služby (servery) a následným vznikom priamych finančných škôd v dôsledku nefunkčných služieb,
 • pôsobia v médiách a zábavnom priemysle (až 55 % DDoS útokov je smerovaných práve na médiá a zábavný priemysel – zdroj: www.verisigninc.com/DDoSTrends).

Oproti tradičným riešeniam určeným na ochranu IT infraštruktúry, naše riešenie:

 • dokáže zabrániť širokému spektru možných útokov,
 • nevyžaduje dodatočné investície do HW a SW – je poskytované ako služba,
 • má schopnosť ochrániť kapacitu internetovej prevádzky podľa vašej požiadavky,
 • využíva technologické prostriedky od lídrov v tejto oblasti,
 • Telekom ako najväčší internetový poskytovateľ má dlhoročné know-how v oblasti zabezpečenia telekomunikačných sietí.
 

Mechanizmy mitigácie DDoS útokov

Basic DDoS
techniques
Advanced
DDoS techniques
Expert
DDoS techniques
Invalid Packets IPv4 Address Filter Lists TCP Connection Reset (incl. L7 Slow Attack)
HTTP Malformed IPv4 Black/White Lists TCP SYN Authentication
DNS Malformed DNS Rate Limiting DNS Authentication
SIP Malformed DNS NXDomain Rate Limiting DNS Scoping
IP Location Filter HTTP Rate Limiting DNS Regular Expression
  SIP Request Limiting Shaping SSL Negotiation
  IP Location Policing HTTP Scoping
  Zombie Detection Payload RegEx
Mám záujem