IN služby

Služby inteligentnej siete predstavujú moderný nástroj na manažovanie služieb inteligentných čísel.

Web portál vám umožní priame manažovanie jednotlivých funkcionalít služby a v prípade Hlasovacej služby aj on-line sledovanie štatistík výsledkov vašich hlasovacích akcií.

 

 

Bezplatné číslo 0800

Umožňuje bezplatné volania pre vašich zákazníkov na číslo v tvare 0800 XXX XXX, pričom za uskutočnené volania platíte vy ako užívateľ služby.

Túto službu môžete využiť na poskytovanie informácií o vašej spoločnosti a vašich produktoch alebo službách, ale aj v oblasti starostlivosti o zákazníkov.

Je vhodná pre firmy v rôznych oblastiach, napr. vo finančných inštitúciách, v poisťovacích, obchodných, cestovných či prepravných spoločnostiach, rôznych servisných službách, v reklamných agentúrach alebo aj v štátnych inštitúciách.

Predstavuje najsilnejší marketingový nástroj, ktorým úplne odstránite finančnú bariéru v komunikácii zo strany vašich zákazníkov a zabezpečíte si ním rast spokojnosti a lojality vašich zákazníkov.

Výhody služby

 1. Dostupnosť vašej spoločnosti pre vašich zákazníkov v každej situácii
  • dovolateľnosť z pevných a mobilných liniek národných operátorov,
  • možnosť smerovania hovorov na pevné a mobilné linky na Slovensku, alebo na pevné linky v zahraničí,
  • nastavenie voliteľného smerovania hovorov na alternatívne telefónne číslo (presmerovanie pri neprihlásení sa alebo obsadení zvoleného cieľového čísla), smerovanie podľa miesta pôvodu volania (vhodné pre spoločnosti s vybudovanou sieťou svojich pobočiek), smerovanie podľa typu dňa, času volania a záťaže, čo je percentuálne rozdelenie volaní na jednotlivé destinácie,
  • obmedzenia dovolateľnosti podľa vašich potrieb ponúkajúce vytvorenie Zoznamu povolených oblastí (tzv. White list - určenie oblastí a celých čísel, z ktorých chcete volania na vaše číslo služby povoliť), Zoznamu zakázaných oblastí (tzv. Black list - určenie oblastí a celých čísel, z ktorých chcete volania na vaše číslo služby zakázať) a PIN kódu (na vaše číslo sa dovolajú len tí, pre ktorých je určené, napr. vaši zamestnanci alebo obchodní partneri, dobrí klienti).
 2. Prezentácia vašej spoločnosti na jednom ľahko zapamätateľnom čísle
  • možnosť výberu ľahko zapamätateľného čísla z množiny Zlatých alebo Strieborných čísel,
  • číslo presne podľa vášho želania,
  • číslo ušité na mieru pre vašu spoločnosť napr. 0800 – 1 PIZZA (0800 174 992),
  • komunikácia iba jedného univerzálneho čísla v rámci celého Slovenska,
  • v prípade, že vaši zákazníci volajú hlavne zo sietí mobilných operátorov, možnosť výberu doplnkovej služby Hviezdne číslo, ktorá zabezpečí smerovanie všetkých takýchto volaní na krátke 4-miestne hviezdičkové číslo *OSSN (napr. *1234), vami vybrané číslo si môžete rezervovať ešte pred spustením služby.
 3. Lepšia starostlivosť o vašich zákazníkov, ktorí:
  • vám volajú bezplatne,
  • nepociťujú bariéru vám zavolať, keď sa zaujímajú o vaše produkty a služby,
  • vás vnímajú ako ústretovú, zákaznícky orientovanú spoločnosť, ktorá si ich váži.
 4. Individualizácia služieb pre každého užívateľa
  • zákaznícke hlásky – prostredníctvom zákazníckych hlások nahratých podľa vašich požiadaviek môžete napríklad predstaviť na úvod svoju firmu a oblasť podnikania, alebo zákazníkom oznámiť, že ste rozšírili oblasť podnikania,
  • výber jazyka – môžete si vybrať z 3 jazykov (slovenčiny, angličtiny alebo nemčiny) znenia hlások na vašich číslach, a to dvoma spôsobmi: buď si ich volajúci vyberie tónovou voľbou, alebo bude jazyk, v ktorom budú znieť hlásky, prednastavený podľa vášho výberu.
 5. Jednoduché ovládanie nastavení pomocou Web Portálu
  • on-line prístup k internetovej aplikácii, kde si môžete nastaviť parametre služieb Black list, White list, PIN kód, voliteľné smerovanie volaní, výber jazyka, obmedzenie dĺžky hovorov, obmedzenie počtu súčasne prichádzajúcich volaní a ostatné,
  • nastavenia služby môžu byť aktualizované vždy, keď potrebujete.
 6. Sekundová tarifikácia hovorov
  • sekundová tarifikácia od prvej sekundy pre prichádzajúce hovory.

 

 

Vlastnosti služby

V službe Bezplatné číslo 0800 si môžete vybrať z dvoch programov BASIC a PLUS.

0800 BASIC je jednoduchá verzia služby ponúkajúca:

 • fixné ukončenie hovorov na jednom cieľovom čísle,
 • možnosť obmedzenia dovolateľnosti podľa miesta pôvodu volania (vhodné pre spoločnosti s regionálnym pôsobením),
 • v prípade záujmu si môžete dodatočne objednať služby Black list, White list a PIN kód.

0800 PLUS je plná verzia služby, ktorá umožňuje využívať všetky funkcionality služby (v cene mesačného paušálu):

 • využívanie internetovej aplikácie Web Portál
 • voliteľné smerovanie hovorov (podľa miesta, dňa, času a zaťaženia),
 • možnosť obmedzenia hovorov (Black list, White list a PIN kód),
 • výber jazyka,
 • obmedzenie dĺžky hovoru,
 • obmedzenie počtu prichádzajúcich hovorov.
 

Smerovanie volaní na rôzne cieľové pevné linky/ čísla :

 • klasickú telefónnu linku, ISDN linku (ISDN BRA, ISDN PRA) alebo pripojenie pobočkovej ústredne (PBX) napr. aj s prevoľbou
 • telefónne číslo mobilnej siete slovenského operátora
 • telefónne číslo zahraničného operátora pevnej telekomunikačnej siete

Smerovanie volaní presne podľa vašich potrieb:

 • možnosť nepodmieneného smerovania alebo kombinácie
 • podmienené smerovanie volaní
 • smerovanie podľa miesta pôvodu volania (vhodné pre spoločnosti s vybudovanou sieťou svojich pobočiek)
 • smerovanie podľa typu dňa
 • smerovanie podľa času volania
 • smerovanie podľa záťaže – percentuálne rozdelenie volaní na jednotlivé linky
 • presmerovanie na alternatívne telefónne číslo (presmerovanie pri neprihlásení sa alebo obsadení zvoleného cieľového čísla)
 
 

Obmedzenie regionálnej dovolateľnosti čísla služby:

 • určenie oblastí, z ktorých chcete volania na vaše číslo služby povoliť (tzv. White list)
 • určenie oblastí, z ktorých chcete volania na vaše číslo služby zakázať (tzv. Black list)

Ochrana prístupu / dovolateľnosti na číslo služby:

 • možnosť využitia ochranného kódu PIN, ktorým zabezpečíte, aby sa na vaše číslo dovolali len tí, pre ktorých je určené (napr. vaši zamestnanci alebo obchodní partneri)

Pre zriadenie a poskytovanie služieb Inteligentnej siete stačí mať zriadenú telefónnu linku, a to klasickú telefónnu linku, ISDN linku, pripojenie pobočkovej ústredne (PBX) alebo mobilný telefón.

Návod na používanie web portálu | PDF | Adobe Reader | 681 KB

Bezplatné číslo 0850

Zvýhodnené číslo 0850 umožňuje volania, na ktorých sa finančne podieľajú aj vaši zákazníci. Volania sú im spoplatňované cenou miestneho volania z akéhokoľvek miesta na Slovensku. Vy ako užívateľ služby zaplatíte cenu za volanie, ktorá je v tomto prípade nižšia ako cena pri využívaní služby Bezplatné číslo 0800.

Služba vám umožní poskytovať informácie, ktoré chcete vašim zákazníkom sprostredkovať, a o ktoré majú zároveň zákazníci záujem. Túto službu môžete využiť ako alternatívu k Bezplatnému číslu 0800, ak podnikáte v oblasti bankových a finančných služieb, obchodných spoločností, prepravných a cestovných kancelárií, rôznych servisných a asistenčných služieb, v autoservisoch, štátnych inštitúciách alebo v humanitárnej oblasti (napr. linky záchrany).

Táto služba je pre vás ideálna, ak máte záujem o efektívnu komunikáciu s vašimi zákazníkmi a zároveň chcete eliminovať zlomyseľné a nežiaduce volania.

Výhody služby

Výhody, ktoré získate využívaním služby Zvýhodnené číslo 0850:

 1. Dovolateľnosť vašej spoločnosti pre vašich zákazníkov v každej situácii
  • dovolateľnosť z pevných a mobilných liniek národných operátorov,
  • možnosť smerovania hovorov na pevné a mobilné linky na Slovensku, alebo na pevné linky v zahraničí,
  • nastavenie voliteľného smerovania hovorov na alternatívne telefónne číslo (presmerovanie pri neprihlásení sa alebo obsadení zvoleného cieľového čísla), smerovanie podľa miesta pôvodu volania (vhodné pre spoločnosti s vybudovanou sieťou svojich pobočiek), smerovanie podľa typu dňa, času volania a záťaže, čo je percentuálne rozdelenie volaní na jednotlivé destinácie,
  • obmedzenia dovolateľnosti podľa vašich potrieb ponúkajúce vytvorenie Zoznamu povolených oblastí (tzv. White list - určenie oblastí a celých čísel, z ktorých chcete volania na vaše číslo služby povoliť), Zoznamu zakázaných oblastí (tzv. Black list - určenie oblastí a celých čísel, z ktorých chcete volania na vaše číslo služby zakázať) a PIN kódu (na vaše číslo sa dovolajú len tí, pre ktorých je určené, napr. vaši zamestnanci alebo obchodní partneri, dobrí klienti).
 2. Prezentácia vašej spoločnosti na jednom ľahko zapamätateľnom čísle
  • možnosť výberu ľahko zapamätateľného čísla z množiny Zlatých alebo Strieborných čísel,
  • číslo presne podľa vášho želania,
  • číslo ušité na mieru pre vašu spoločnosť napr. 0850 – 1 PIZZA (0850 174 992),
  • komunikácia iba jedného univerzálneho čísla v rámci celého Slovenska,
  • vami vybrané číslo si môžete rezervovať ešte pred spustením služby.
 3. Lepšia starostlivosť o vašich zákazníkov, ktorí:
  • vám volajú za cenu miestneho hovoru,
  • nepociťujú bariéru vám zavolať, keď sa zaujímajú o vaše produkty a služby,
  • vás vnímajú ako ústretovú, zákaznícky orientovanú spoločnosť, ktorá si ich váži.
 4. Individualizácia služieb pre každého užívateľa
  • zákaznícke hlásky – prostredníctvom zákazníckych hlások nahratých podľa vašich požiadaviek môžete predstaviť na úvod svoju firmu a oblasť podnikania, alebo zákazníkom oznámiť, že ste rozšírili oblasť podnikania,
  • výber jazyka – môžete si vybrať z 3 jazykov (slovenčiny, angličtiny alebo nemčiny) znenia hlások na vašich číslach, a to dvoma spôsobmi: buď si ich volajúci vyberie tónovou voľbou, alebo bude jazyk, v ktorom budú znieť hlásky prednastavený, podľa vášho výberu.
 5. Jednoduché ovládanie nastavení pomocou Web Portálu
  • on-line prístup k internetovej aplikácii, kde si môžete nastaviť parametre služieb Black list, White list, PIN kód, voliteľné smerovanie volaní, výber jazyka, obmedzenie dĺžky hovorov, obmedzenie počtu súčasne prichádzajúcich volaní a ostatné,
  • nastavenia služby môžu byť aktualizované vždy, keď potrebujete.
 6. Sekundová tarifikácia hovorov
  • sekundová tarifikácia od prvej sekundy pre prichádzajúce hovory. 

 

 

Vlastnosti služby

V službe Bezplatné číslo 0850 si môžete vybrať z dvoch programov BASIC a PLUS.

0850 BASIC je jednoduchá verzia služby ponúkajúca:

 • fixné ukončenie hovorov na jednom cieľovom čísle,
 • možnosť obmedzenia dovolateľnosti podľa miesta pôvodu volania (vhodné pre spoločnosti s regionálnym pôsobením),
 • v prípade záujmu si môžete dodatočne objednať služby Black list, White list a PIN kód.

0850 PLUS je plná verzia služby, ktorá umožňuje využívať všetky funkcionality služby (v cene mesačného paušálu):

 • využívanie internetovej aplikácie Web Portál
 • voliteľné smerovanie hovorov (podľa miesta, dňa, času a zaťaženia),
 • možnosť obmedzenia hovorov (Black list, White list a PIN kód),
 • výber jazyka,
 • obmedzenie dĺžky hovoru,
 • obmedzenie počtu prichádzajúcich hovorov.
 

Smerovanie volaní na rôzne cieľové pevné linky/ čísla :

 • klasickú telefónnu linku, ISDN linku (ISDN BRA, ISDN PRA) alebo pripojenie pobočkovej ústredne (PBX) napr. aj s prevoľbou
 • telefónne číslo mobilnej siete slovenského operátora
 • telefónne číslo zahraničného operátora pevnej telekomunikačnej siete

Smerovanie volaní presne podľa vašich potrieb:

 • možnosť nepodmieneného smerovania alebo kombinácie
 • podmienené smerovanie volaní
 • smerovanie podľa miesta pôvodu volania (vhodné pre spoločnosti s vybudovanou sieťou svojich pobočiek)
 • smerovanie podľa typu dňa
 • smerovanie podľa času volania
 • smerovanie podľa záťaže – percentuálne rozdelenie volaní na jednotlivé linky
 • presmerovanie na alternatívne telefónne číslo (presmerovanie pri neprihlásení sa alebo obsadení zvoleného cieľového čísla)
 

Smerovanie volaní na rôzne cieľové pevné linky/ čísla :

 • klasickú telefónnu linku, ISDN linku (ISDN BRA, ISDN PRA) alebo pripojenie pobočkovej ústredne (PBX) napr. aj s prevoľbou
 • telefónne číslo mobilnej siete slovenského operátora
 • telefónne číslo zahraničného operátora pevnej telekomunikačnej siete
 
 

Obmedzenie regionálnej dovolateľnosti čísla služby:

 • určenie oblastí, z ktorých chcete volania na vaše číslo služby povoliť (tzv. White list)
 • určenie oblastí, z ktorých chcete volania na vaše číslo služby zakázať (tzv. Black list)

Ochrana prístupu / dovolateľnosti na číslo služby:

 • možnosť využitia ochranného kódu PIN, ktorým zabezpečíte, aby sa na vaše číslo dovolali len tí, pre ktorých je určené (napr. vaši zamestnanci alebo obchodní partneri)

Pre zriadenie a poskytovanie služieb Inteligentnej siete stačí mať zriadenú telefónnu linku, a to klasickú telefónnu linku, ISDN linku, pripojenie pobočkovej ústredne (PBX) alebo mobilný telefón.

Návod na používanie web portálu | PDF | Adobe Reader | 681 KB

Bezplatné číslo 0900

Služba Prémiové číslo 0900 umožňuje poskytovať informácie alebo služby cez telefón, za ktoré vaši volajúci zákazníci platia špeciálnu zvýšenú cenu.

Výšku ceny za volania si môžete zvoliť vy sami ako užívateľ služby prostredníctvom výberu z viacerých tarifných pásiem. Tým máte možnosť získať zaujímavé výnosy z volaní, ktoré sú prerozdelené medzi vás ako užívateľa služby a našu spoločnosť ako poskytovateľa služby.

Služba predstavuje moderný nástroj na poskytovanie odborných informácií a poradenstva, napr. finančné, investičné, právne alebo zdravotnícke poradenstvo, ale aj IT helpdesk či zaujímavý prostriedok na poskytovanie všeobecných informácií ako sú odchody vlakov, autobusov, lietadiel, ďalej poskytovanie správ, informácií o počasí, športových výsledkov a hovorenej zábavy (hry, súťaže, horoskopy).

Táto služba je pre vás ideálna, ak budete poskytovať informácie, ktoré volajúci zákazníci chcú získať a sú za ne ochotní zaplatiť i zvýšenú cenu.

Výhody služby

Výhody, ktoré získate využívaním služby Zvýhodnené číslo 0900:

 1. Zaujímavé výnosy za vami poskytované informácie
  • výšku ceny volaní si môžete zvoliť sami prostredníctvom výberu čísla z viacerých tarifných pásiem
  • nízke náklady na obstaranie služby (pre zriadenie služby postačuje zriadená telefónna linka)
 2. Rýchle zriadenie služby, spoľahlivosť a stabilná technologická podpora poskytovanej služby platformou inteligentnej siete
 3. Dovolateľnosť vašej spoločnosti pre vašich zákazníkov v každej situácii
  • dovolateľnosť z pevných a mobilných liniek národných operátorov,
  • možnosť smerovania hovorov na pevné a mobilné linky na Slovensku, alebo na pevné linky v zahraničí,
  • nastavenie voliteľného smerovania hovorov na alternatívne telefónne číslo (presmerovanie pri neprihlásení sa alebo obsadení zvoleného cieľového čísla), smerovanie podľa miesta pôvodu volania (vhodné pre spoločnosti s vybudovanou sieťou svojich pobočiek), smerovanie podľa typu dňa, času volania a záťaže, čo je percentuálne rozdelenie volaní na jednotlivé destinácie,
  • obmedzenia dovolateľnosti podľa vašich potrieb ponúkajúce vytvorenie Zoznamu povolených oblastí (tzv. White list - určenie oblastí a celých čísel, z ktorých chcete volania na vaše číslo služby povoliť), Zoznamu zakázaných oblastí (tzv. Black list - určenie oblastí a celých čísel, z ktorých chcete volania na vaše číslo služby zakázať) a PIN kódu (na vaše číslo sa dovolajú len tí, pre ktorých je určené, napr. vaši zamestnanci alebo obchodní partneri, dobrí klienti).
 4. Prezentácia vašej spoločnosti na jednom ľahko zapamätateľnom čísle
  • možnosť výberu ľahko zapamätateľného čísla z množiny Zlatých alebo Strieborných čísel, číslo presne podľa vášho želania,
  • komunikácia iba jedného univerzálneho čísla v rámci celého Slovenska,
  • vami vybrané číslo si môžete rezervovať ešte pred spustením služby.
 5. Individualizácia služieb pre každého užívateľa
  • zákaznícke hlásky – prostredníctvom zákazníckych hlások nahratých podľa vašich požiadaviek môžete predstaviť na úvod svoju firmu a oblasť podnikania, alebo zákazníkom oznámiť, že ste rozšírili oblasť podnikania,
  • výber jazyka – môžete si vybrať z 3 jazykov (slovenčiny, angličtiny alebo nemčiny) znenia hlások na vašich číslach, a to dvoma spôsobmi: buď si ich volajúci vyberie tónovou voľbou, alebo bude jazyk, v ktorom budú znieť hlásky prednastavený, podľa vášho výberu.
 6. Jednoduché ovládanie nastavení pomocou Web Portálu
  • on-line prístup k internetovej aplikácii, kde si môžete nastaviť parametre služieb Black list, White list, PIN kód, voliteľné smerovanie volaní, výber jazyka, obmedzenie dĺžky hovorov, obmedzenie počtu súčasne prichádzajúcich volaní a ostatné,
  • nastavenia služby môžu byť aktualizované vždy, keď potrebujete.

Ďalšie výhody služby Prémiové číslo 0900 v porovnaní s audiotexovou službou:

 • služba Prémiové číslo 0900 si nevyžaduje licenciu TÚ SR na poskytovanie služieb, dodatočné koncové zariadenie na zabezpečenie služby (audiotexové centrum) ani zriadenie špeciálneho digitálneho okruhu (2Mbit/s)
 • výnosy za volania v službe Prémiové číslo 0900 sa prerozdeľujú len medzi vás ako užívateľa služby a spoločnosť Slovak Telekom ako poskytovateľa služby

*Služba Prémiové číslo 0900 je v súčasnosti dostupná pre volania z mobilných sietí SR nasledovne:

 • Mobilná sieť Slovak Telekom - dostupná pre volania v tarifných pásmach 1 až 8
 • Orange SK - dostupná pre volania v tarifných pásmach 1 až 6
 • Telefónica O2 - dostupná pre volania v tarifných pásmach 1 až 8

Vlastnosti služby

Smerovanie volaní na rôzne cieľové pevné linky/ čísla :

 • klasickú telefónnu linku, ISDN linku (ISDN BRA, ISDN PRA) alebo pripojenie pobočkovej ústredne (PBX) napr. aj s prevoľbou
 • telefónne číslo mobilnej siete slovenského operátora
 • telefónne číslo zahraničného operátora pevnej telekomunikačnej siete

 

Smerovanie volaní presne podľa vašich potrieb:

 • možnosť nepodmieneného smerovania alebo kombinácie podmienených smerovaní volaní
 • smerovanie podľa miesta pôvodu volania (vhodné pre spoločnosti s vybudovanou sieťou svojich pobočiek)
 • smerovanie podľa typu dňa
 • smerovanie podľa času volania
 • smerovanie podľa záťaže – percentuálne rozdelenie volaní na jednotlivé linky
 • presmerovanie na alternatívne telefónne číslo (presmerovanie pri neprihlásení sa alebo obsadení zvoleného cieľového čísla)
 
 

Obmedzenie regionálnej dovolateľnosti čísla služby:

 • určenie oblastí, z ktorých chcete volania na vaše číslo služby povoliť (tzv. White list)
 • určenie oblastí, z ktorých chcete volania na vaše číslo služby zakázať (tzv. Black list)

Ochrana prístupu / dovolateľnosti na číslo služby:

 • možnosť využitia ochranného kódu PIN, ktorým zabezpečíte, aby sa na vaše číslo dovolali len tí, pre ktorých je určené (napr. vaši zamestnanci alebo obchodní partneri)

Pre zriadenie a poskytovanie služieb Inteligentnej siete stačí mať zriadenú telefónnu linku, a to klasickú telefónnu linku, ISDN linku, pripojenie pobočkovej ústredne (PBX) alebo mobilný telefón.

Návod na používanie web portálu | PDF | Adobe Reader | 681 KB

Medzinárodné bezplatné číslo

Služba Medzinárodné bezplatné číslo umožňuje bezplatné volania zo zahraničia na Slovensko pre vašich zákazníkov z rôznych krajín, pričom za uskutočnené volania platíte vy ako účastník služby.

Využiť ju môžete na poskytovanie informácií o vašej spoločnosti a vašich produktoch alebo službách. Uplatnenie nachádza najmä v oblastiach starostlivosti o zákazníkov, predaja služieb a produktov.

Koncentrovanie smerovania bezplatných medzinárodných volaní z krajín Európy do definovanej lokality na Slovensku vám pomôže zjednotiť medzinárodný predaj a marketingové aktivity s vysokou mierou efektivity. Zároveň predstavuje silný marketingový nástroj v bezplatnej komunikácii zákazníkov s vašou spoločnosťou a zabezpečuje tým rast spokojnosti a lojality vašich zákazníkov.

Čím jednoduchšie sa vám zákazníci dovolajú, tým pozitívnejšie to vplýva na imidž vašej firmy a váš biznis. Rozširovanie medzinárodných trhov podporuje vyššiu odozvu zákazníkov na vaše služby a produkty.

Službu vám ponúkame prostredníctvom Medzinárodného bezplatného čísla alebo Univerzálneho medzinárodného bezplatného čísla.

 • Medzinárodné bezplatné číslo 0800 umožňuje bezplatné volania zo zahraničia (z jednej resp. viacerých krajín) smerovať podľa vašich požiadaviek na cieľ v SR (do pevnej siete Telekomu). Pri volaniach z viacerých krajín je tvar Medzinárodného bezplatného čísla pre každú krajinu rôzny.
 • Univerzálne medzinárodné bezplatné číslo 00800 umožňuje bezplatné volania prostredníctvom rovnakého unikátneho čísla z viacerých krajín smerovať podľa vašich požiadaviek na cieľ v SR (do pevnej siete Telekomu). V prípade Univerzálneho medzinárodného bezplatného čísla je unikátne číslo z viacerých krajín efektívnym nástrojom marketingových aktivít vašej spoločnosti.

 

 

Vlastnosti služby

V súčasnosti si môžete zvoliť dostupnosť vašej spoločnosti pre vašich zákazníkov z 32 krajín Európy a USA. Súčasťou služby je detailný výpis prichádzajúcich volaní zo zahraničia prostredníctvom web portálu.

Na zriadenie resp. smerovanie služby môžete podľa vašich potrieb využiť jednu alebo niekoľko telefónnych staníc, pričom môže ísť o:

 • klasickú telefónnu linku
 • ISDN linku (ISDN BRA a ISDN PRA)
 • pripojenie PBX aj s predvoľbou

Smerovanie volaní na vaše cieľové priradené číslo si môžete vybrať podľa niekoľkých kritérií, ako aj ich vzájomnou kombináciou:

 • smerovanie podľa typu dňa
 • smerovanie podľa času volania
 • smerovanie podľa záťaže - percentuálne rozdelenie volaní na jednotlivé linky
 • smerovanie na zákaznícku hlásku
 • smerovanie na iné, alternatívne číslo (presmerovanie pri neprihlásení sa alebo obsadení)
 

Ďalšie funkcionality služby Medzinárodné bezplatné číslo:

 • možnosť voľby tzv. zákazníckej hlásky pre spracovanie volania podľa požiadaviek zákazníka
 • možnosť využiť tzv. Call limiter pre optimalizáciu počtu súčasných volaní, ktoré je možné obslúžiť na cieľovej priradenej stanici
 • využitie nastavenia voľby jazyka služby pre komunikáciu systému s volajúcim v anglickom a nemeckom jazyku umožňuje komfortne obslúžiť volania vašich zákazníkov prostredníctvom tejto služby.