ROAMING A VOLANIA
DO ZAHRANIČIA

Používajte mobilný telefón aj počas pracovných ciest v zahraničí. V sieťach roamingových partnerov môžete telefonovať, posielať SMS a MMS správy alebo využívať internet v mobile rovnako ako doma.