M2M/IoT RIEŠENIA

Machine-to-machine (M2M) predstavuje obojsmernú komunikáciu medzi najrozličnejšími technologickými zariadeniami nezávisle od potreby nasadenia ľudského faktora.

 
Princíp M2M riešení

Technológia M2M spája všetky prvky akejkoľvek siete, počítače, mobilné telefóny a ďalšie zariadenia spolu s ich perifériami do jedného automatizovaného a súčasne manažovaného celku. Výrazne tým zjednoduší zber dát z akéhokoľvek miesta na svete, ich zdieľanie, sledovanie pohybu a stavu sledovaných objektov a ich vzdialenú správu. Všetky údaje následne integruje do komplexných dát a poskytuje tak ucelené a prehľadné informácie pre zodpovedných a riadiacich pracovníkov, priemysel i štátnu správu.

  1. Monitorovacie zariadenia
  2. Zabezpečená sieť Telekomu
  3. Server, aplikácia a používateľské rozhranie
  4. Koncový používateľ

 

Telekom už dlhé roky prostredníctvom svojej zabezpečenej siete prenáša veľkou rýchlosťou dáta bánk, energetických spoločností či dopravné informácie.

Jeho služby využíva množstvo malých i nadnárodných spoločností, štátnych orgánov či bezpečnostných zložiek na vzdialenú správu, kontrolu a optimalizáciu svojich procesov a v neposlednom rade na znižovanie nákladov a emisií.

 

V Telekome ponúkame zákazníkom M2M riešenia, ktorých cieľom je vyhovieť ich náročným a čoraz komplexnejším požiadavkám.

Kvalita a spoľahlivosť riešení sú zaručené certifikátom, ktorého získanie je výsledkom úspešného testovania a bezchybného fungovania v sieti Telekomu.

Projektové a partnerské riešenia

Každé odvetvie priemyslu i malá firma môžu fungovať efektívnejšie s nasadením nových výkonných M2M technológií, ktoré šetria financie, čas, uľahčujú rozhodovanie a napomáhajú každodennému fungovaniu firmy.

V spolupráci so svojimi špecialistami a najväčšími ICT partnermi dokážeme vytvoriť end-to-end riešenie presne šité pre vaše kľúčové potreby vďaka využitiu služieb a produktov s pridanou hodnotou v nasledovných oblastiach:

  • lokalizácia a stráženie vozidiel,
  • zabezpečenie budov,
  • monitoring osôb,
  • vzdialená správa a zber dát zo zariadení – telemetria.