B2B - Roaming

Dostupné hlavné polia
 • Meno stránky

  • Presuňte sem hlavné prvky formulára
  Ceny bez DPH Ceny s DPH
  +
  jednorazovo
  mesačne
 • Meno stránky

  • Presuňte sem hlavné prvky formulára

Dostupné polia
 • ks
  €/mesačne
  • Presuňte sem hlavné prvky formulára
 • ks
  €/mesačne
  • Presuňte sem hlavné prvky formulára
 • SMS bola overená.
 • E-mail bol overený.
 • Statický text
  • Presuňte sem hlavné prvky formulára
  • Presuňte sem hlavné prvky formulára
 • Presuňte sem nejaké hlavné prvky formulára
Stránka 1 z 1

Roaming

Informácie o našich roamingových službách

Získať informácie o roamingu cez SMS

Info SMS o cenách hovorov, SMS a MMS v zahraničí

Pre informácie pošlite bezplatnú SMS na číslo 234 v tvare:
roaming alebo roam, názov služby (napr. happy) a krajinu (v slovenčine alebo angličtine).

Obratom dostanete bezplatnú SMS s cenami pre vami zvolenú roamingovú službu. Všetky prijaté info SMS s odpoveďou sú zadarmo. SMS odoslaná na číslo 234 je bezplatná z Telekomu aj zo všetkých sietí v EÚ, Andore, Islande, Lichtenštajnsku, Monaku a Nórsku.

Info SMS o cenách mobilného internetu v zahraničí

Pre informácie pošlite bezplatnú SMS na číslo 233 v tvare: ROAM INFO

Obratom dostanete bezplatnú SMS s informáciami o roamingových balíkoch.

Kontrola spotreby dát

Zistite koľko dát ste už vyčerpali. Pošlite bezplatnú SMS na číslo 233 (pre paušály Happy) alebo na číslo 12330 (pre Easy karty) v tvare: ROAM DATA

Euro Roaming

Je základný roaming, určený pre všetkých zákazníkov, ktorí nevyužívajú iné roamingové služby (napr. Happy roaming).

Služba Euro roaming umožňuje účastníkom telefonovať a odosielať SMS správy za regulované ceny z krajín Európskej únie a z Andory, Islandu, Lichtenštajnska, Monaka a Nórska. Aj mimo EÚ voláte a smskujete výhodne.

Službu Euro roaming si aktivujete zaslaním bezplatnej SMS s textom EURO ROAMING na číslo 12323, v najbližšom Telekom Centre alebo na Zákazníckej linke.

Aktivácia je bezplatná a bez mesačných poplatkov.

Ako funguje regulácia roamingu v EÚ?

Cena hovorov, SMS a dát v krajinách Európskej únie sa odvíja od domácich cien vášho paušálu alebo predplatenej karty. Cenu ovplyvňuje aj to, či v roamingu voláte v rámci voľných minút alebo po ich vyčerpaní. Okrem krajín EÚ platí regulovaný roaming aj Andore, na Islande, v Lichtenštajnsku, Monaku a Nórsku.
Roamingové ceny podľa regulácie Európskej únie Hovory SMS Dáta
  Odchádzajúce Prichádzajúce Odchádzajúce  
Pred vyčerpaním voľných minút / SMS / dát Čerpáte voľné domáce minúty Bez poplatku Čerpáte voľné domáce SMS Čerpáte voľné domáce dáta
Po vyčerpaní voľných minút/SMS/dát Cena domácich volaní do iných sietí 0 € / min. 0,072 € / SMS Cena domácich dát
Zóny Odchádzajúce - €/min Prichádzajúce - €/min SMS - €/SMS MMS - €/MMS
Zóna 0 a 1 ceny ako na Slovensku
Zóna 2 1,95 € 0,99 € 0,39 € 0,39 €
Zóna 3 a 4 3,94 € 1,95 € 0,39 € 0,39 €

Viac informácií nájdete v našej encyklopédii Wiki

Prejsť do Wiki

Poznámky

* Odchádzajúce hovory uskutočnené zo zóny 0 a 1 do zóny 0, 1 a SR sú spoplatené cenou za 1 min. odchádzajúceho hovoru uskutočneného v rámci SR zo siete Telekom na štandardné účastnícke čísla iných sietí SR v zmysle zvoleného programu účastníka, maximálne však do ceny uvedenej v tabuľke vyššie pre zónu 0 a 1. Odchádzajúce hovory zo zóny 0 a 1 do zón 2, 3 a 4 sú účtované cenou vo výške 1,0247 € s DPH/min

** SMS odoslané zo zóny 0 a 1 do zóny 0, 1 a SR sú spoplatnené cenou za 1 odoslanú SMS v rámci SR zo siete Telekom na štandardné účastnícke čísla iných sietí SR v zmysle zvoleného programu účastníka, maximálne však do ceny uvedenej v tabuľke vyššie pre zónu 0 a 1. SMS odoslané zo zóny 0 a 1 do zón 2, 3 a 4 sú účtované cenou vo výške 0,2978 € s DPH/SMS.

*** MMS odoslané zo zóny 0 a 1 sú spoplatené cenou za 1 odoslanú MMS v rámci SR zo siete Telekom na štandardné účastnícke čísla iných sietí SR v zmysle zvoleného programu účastníka, maximálne však do ceny uvedenej v tabuľke vyššie pre zónu 0 a 1.

Ceny služby Euro roaming platia v celej EÚ bez ohľadu na sieť, ktorá sa využíva. Uvedené sú ceny za minútu hovoru.

Prichádzajúce hovory v zóne 0 a 1 sú spoplatňované sekundovou tarifikáciou (1 + 1). Odchádzajúce hovory zo zóny 0 a 1 do zóny 0, 1 a SR sú spoplatňované tarifikáciou platnou pre odchádzajúce hovory uskutočnené v rámci SR zo siete Telekom na štandardné účastnícke čísla iných sietí SR v zmysle zvoleného programu účastníka. Ostatné prichádzajúce a odchádzajúce hovory sú spoplatňované minútovou tarifikáciou (60 + 60). Volania na národné špeciálne čísla (napr. audiotexové služby, hlasovanie) sú v zónach 3 a 4 spoplatnené cenou 3,9434 €/min., v zónach 0, 1 a 2 1,9916 €/min. Volania na národné špeciálne čísla sú vždy spoplatňované minútovou tarifikáciou (60 + 60). Službu Euro roaming nie je možné súčasne kombinovať s akýmikoľvek inými zľavami poskytovanými z ceny roamingových služieb.

Služba Euro roaming spĺňa podmienky nariadenia EÚ o regulácii roamingových hovorov a SMS (tzv. eurotarifa). Výhody služby Euro roaming platia v celej EÚ bez ohľadu na sieť, ktorá sa využíva.

Poznámka
Presmerovanie hovoru sa počas roamingu spoplatňuje podľa roamingového cenníka ako dva roamingové hovory – prichádzajúci roamingový hovor do navštívenej krajiny a zároveň odchádzajúci hovor na Slovensko do odkazovej schránky alebo na iné zvolené číslo. Pri presmerovaní hovoru z krajín EÚ, Nórska, Islandu a Lichtenštajnska do odkazovej schránky (na číslo +421 903 333 666) je presmerovanie hovoru a uloženie odkazu bezplatné. Vypočutie odkazu sa vždy spoplatňuje podľa roamingového cenníka ako odchádzajúci hovor na Slovensko.

Poplatky za roamingové služby môžu byť naúčtované na faktúre do 3 mesiacov od uskutočnenia hovoru, v závislosti od toho, ako sú do spoločnosti Slovak Telekom, a. s., doručené účtované dáta od roamingových partnerov.

Web Roaming

Chcete vedieť, koľko stojí dátovanie v roamingu, ak si neaktivujete žiadny balík Internetu v zahraničí?

Zobraziť ceny

Aktivačný poplatok Bezplatne
Zóna 0 a 1 0,24*
Zóna 2 0,49
Zóna 3 a 4 10,00

Dátové služby v roamingu sú spoplatnené podľa objemu prenesených (odoslaných a prijatých) dát. Tarifikačný interval pre zóny 0 a 1 je 1 kB, pre zóny 2, 3, 4 je 100 kB

* Dáta prenesené v rámci zóny 0 a 1 sú spoplatnené cenou za 1 MB prenesených dát v sieti Telekom, maximálne však do ceny uvedenej v tabuľke vyššie pre zónu 0 a 1.

Zóny Web roamingu

Mám záujem

Vyplňte náš nezáväzný kontaktný formulár a budeme vás kontaktovať.

{{ item.name }} X
{{ item.name }} X