VOLANIA DO ZAHRANIČIA ZO SLOVENSKA

Ste doma na Slovensku a chcete volať do cudziny bez obáv z vysokých faktúr a poplatkov?

S novými T paušálmi, ale aj s paušálmi ÁNO a Happy voláte do celej EÚ v rámci svojich voľných minút.

Využívate iné programy alebo predplatenú kartu Predplatenka? Aj vy môžete volať do zahraničia výhodne!

Pozrite sa, koľko stojí minúta hovoru, SMS či MMS do jednotlivých krajín.

 

Ceny medzinárodných hovorov zo Slovenska

Zóny/krajiny Hovory SMS MMS
Zóna 0 + 1: EÚ + Island, Nórsko, Lichtenštajnsko 0,19 € 0,07 € 0,39 €
Zóna 2: Dovolenkové krajiny a biznis krajiny 0,19 € 0,15 € 0,39 €
Zóna 3: Ostatné krajiny 0,79 € 0,15 € 0,39 €
Zóna 4: Satelitní operátori 5,65 € 0,15 € 0,39 €

Uvedené ceny platia pre predplatené karty a štandardné hlasové paušály s mesačným poplatkom. Hovory sú spoplatňované sekundovou tarifikáciou od prvej sekundy hovoru (1 +1).
Pre informácie o dočasnej zmene cien hovorov zo Slovenska na Ukrajinu navštívte túto stránku.