Pravidlá primeraného využívania roamingových služieb v rámci EÚ, Nórska, Islandu, Lichtenštajnska, Monaka a Andory

V EÚ, Nórsku, Islande, Lichtenštajnsku, Monaku a Andore využívate paušály Happy, Mobilný internet aj predplatenú kartu Easy za rovnakých podmienok ako na Slovensku: čerpáte voľné jednotky bez príplatkov a po ich vyčerpaní platíte ceny ako doma.

V špecifických prípadoch sa operátor môže chrániť pred zneužívaním roamingu a účtovať zákazníkom príplatky za hovory, SMS či dáta prenesené v krajinách EÚ, Nórsku, Islande, Lichtenštajnsku, Monaku a Andore.

Výšky roamingových príplatkov platné od 1.1.2020 do 31.12.2020:

 • Volania – odch. hovory 0,038 €/min.
 • Volania – prich. hovory 0,01092 €/min.
 • SMS 0,012 €/SMS MMS 0,0042 € €/MMS
 • Dáta 0,0042 € €/MB

Situácie, kedy Slovak Telekom účtuje roamingové príplatky:

 1. Zákazník sa dlhodobo zdržuje v zahraničí:

  • Zákazník za posledné 4 mesiace strávil v krajinách EÚ, Nórsku, Islande, Lichtenštajnsku, Monaku a Andore viac ako 50% času a zároveň spotreboval v týchto krajinách viac ako 50% minút, SMS, MMS alebo dát.
  • Po 4 mesiacoch bude zákazník upozornený SMS správou. Ak sa do 14 dní od doručenia SMS správy správanie zákazníka nezmení, bude mu k jeho spotrebe minút, SMS, MMS alebo dát účtovaný roamingový príplatok
  • Správanie zákazníka sa vyhodnocuje vždy za 120 predchádzajúcich dní. Ak sa zákazník, ktorý platí roamingový príplatok, vráti na Slovensko a za posledných 120 dní strávi na Slovensku viac ako 50% času a spotrebuje viac ako 50% minút, SMS, MMS alebo dát, Slovak Telekom mu prestane účtovať roamingový poplatok.
 2. Zákazník v zahraničí preniesol viac dát ako určuje hranica korektného využívania služieb (FUP)

  • Podľa nariadenia EÚ sa maximálny mesačný objem dát (FUP) na prenos v EÚ, Nórsku, Islande, Lichtenštajnsku, Monaku a Andore výpočíta podľa vzorca: (cena paušálu bez DPH/3,5)*2 = objem GB.
  • Prehľad FUP pre jednotlivé programy v tabuľke nižšie:

Paušály

Typ

Cena

Dáta FUP v EÚ od 1.1.2020

ÁNO S

12 €

500 MB

ÁNO M

25 €

1000 MB

ÁNO M DATA

25 €

8 GB

ÁNO L

35 €

20 GB

ÁNO XL

45 €

40 GB

ÁNO XXL

80 €

60 GB

Happy XS mini

5,99 €

2,85 GB

Happy XS

9,99 €

4,76 GB

Happy S

16,99 €

8,09 GB

Happy M

23,99 €

11,42 GB

Happy XL dáta pre mladých

19,99 €

9,52 GB

Happy XL volania

29,99 €

14,28 GB

Happy L

29,99 €

14,28 GB

Happy XL

39,99 €

19,04 GB

Happy XXL

54,99 €

26,19 GB

Happy Profi

69,99 €

33,33 GB

Dátové balíky

Typ

Cena

Dáta FUP v EÚ od 1.1.2020

Denný balík neobmedzený

4,99 €

2,38 GB

Denný balík neobmedzený Magenta 2,99 € 1,42 GB

Denný balík 1000 MB

1,50 €

731,43 MB

Dáta 500 MB

4,99 €

500 MB

Dáta 1000 MB

5,99 €

1000 MB

Dáta 2000 MB 7,99 € 2000 MB

Internet na deň pre Easy Pecka

0,5 €

200 MB

StreamOn

10 €

4,76 GB

Mobilný internet

Typ

Cena

Dáta FUP v EÚ od 1.1.2020

MI S

5,99 €

2,85 GB

MI M

17,99 €

8,57 GB

MI L

29,99 €

14,28 GB

Balíky dát k Mobilnému internetu

Typ

Cena

Dáta FUP v EÚ od 1.1.2020

zvýšenie objemu dát o 2GB

6,99 €

2 GB

zvýšenie objemu dát o 5GB

9,99 €

4,76 GB

Mobilná aplikácia TelekomStiahnite si mobilnú appku a majte všetko dôležité na jednom mieste.