Využívanie roamingových služieb
v rámci EÚ+ a ďalšie informácie o roamingu

Obsah

Roaming v Európskej únii

V EÚ, Nórsku, Islande, Lichtenštajnsku, Monaku a Andore a Veľkej Británii (ďalej aj zóna EÚ+)  využívate svoje paušály aj dobíjacie karty  za rovnakých podmienok ako na Slovensku: čerpáte voľné jednotky bez príplatkov a po ich vyčerpaní platíte ceny ako doma.

 

Ako funguje regulácia roamingu v EÚ+?

Cena hovorov, SMS a dát v krajinách Európskej únie sa odvíja od domácich cien vášho paušálu alebo dobíjacej karty. Cenu ovplyvňuje aj to, či v roamingu voláte v rámci voľných minút alebo po ich vyčerpaní. Okrem krajín EÚ platí regulovaný roaming aj vo Veľkej Británii, Nórsku, Lichtenštajnsku, Monaku, Andore a na Islande.

 

Ceny v roamingu

Zóny / krajiny Hovory SMS MMS Dáta
Odch. Prich. Odch. Odch.

Zóna 0 + 1:  EÚ+

Ceny ako na Slovensku

Zóna 2: Dovolenkové krajny a biznis krajiny 1,95 € 0,99 € 0,39 € 0,39 € 0,49 €
Zóna 3: Ostatné krajiny 3,94 € 1,95 € 0,39 € 0,39 € 10 €
Zóna 4: Satelitní operátori 3,94 € 1,95 € 0,39 € 0,39 € 10 €

Ceny sú uvedené v € s DPH. Viac nájdete vo vyhľadávači roamingových cien.

 

Výšky roamingových príplatkov

V špecifických prípadoch sa operátor môže chrániť pred zneužívaním roamingu a účtovať zákazníkom príplatky za hovory, SMS či dáta prenesené v krajinách EÚ+.

Výšky roamingových príplatkov od 1. 1. 2024:

 • Volania – odch. hovory 0,0264 €/min.
 • Volania – prich. hovory 0,0024 €/min.
 • SMS 0,0048 €/SMS
 • MMS 0,00186 €/MMS
 • Dáta 0,00186 €/MB 

Ceny sú uvedené s DPH.

 

Kedy Telekom účtuje roamingové príplatky

 1. Zákazník sa dlhodobo zdržuje v zahraničí:

  • Zákazník za posledné 4 mesiace strávil v krajinách EÚ+ viac ako 50 % času a zároveň spotreboval v týchto krajinách viac ako 50 % minút, SMS, MMS alebo dát.
  • Po 4 mesiacoch bude zákazník upozornený SMS správou. Ak sa do 14 dní od doručenia SMS správy správanie zákazníka nezmení, bude mu k jeho spotrebe minút, SMS, MMS alebo dát účtovaný roamingový príplatok.
  • Správanie zákazníka sa vyhodnocuje vždy za 4 predchádzajúce mesiace. Ak sa zákazník, ktorý platí roamingový príplatok, vráti na Slovensko a za posledné 4 mesiace strávi na Slovensku viac ako 50 % času a spotrebuje viac ako 50 % minút, SMS, MMS alebo dát, Slovak Telekom mu prestane účtovať roamingový poplatok.
 2. Zákazník v zahraničí preniesol viac dát ako určuje hranica korektného využívania služieb (FUP)

  • Podľa nariadenia EÚ sa maximálny mesačný objem bezplatných dát (FUP) na prenos v EÚ+ vypočíta podľa vzorca: 

   (cena paušálu bez viazanosti a bez DPH/1,55)*2 = objem dát v GB.

  • Prehľad FUP pre jednotlivé programy a služby v tabuľke nižšie.

 

Dátové FUP pre paušály a ostatné služby

Paušály

Typ Cena s viazanosťou (s DPH)

Aktuálne dáta FUP v EÚ+

Spojenie 16 € 17,21 GB
Relax 24 € 25,81 GB
Komplet 32 € 34,41 GB
Perfekt 40 € 43,02 GB
Nekonečno 50 € 53,77 GB
Pro 80 € 86,03 GB
Biznis XS 16 € 17,21 GB
Biznis S 26 € 27,96 GB
Biznis M 33 € 35,49 GB
Biznis L 41 € 44,09 GB
Biznis XL 51 € 54,84 GB
Biznis XXL 80 € 86,03 GB
T Základ 12 12 € 18,28 GB
T Základ 15 15 € 21,51 GB
T Základ 18 18 € 24,74 GB
T Dáta 18 18 € 24,74 GB
T Ideál 21 21 € 27,96 GB
T Ideál 22 22 € 29,04 GB
T Dáta 22 22 € 29,04 GB
T Ideál 24 24 € 31,19 GB
T Ideál 26 26 € 33,34 GB
T Dáta 26 26 € 33,34 GB
T Ideál 28 28 € 35,49 GB
T Nekonečno 33 33 € 40,87 GB
T Nekonečno 39 39 € 47,32 GB
T Dáta HD 42 € 50,54 GB
T Nekonečno SD 42 € 52,69 GB
T Nekonečno HD 50 € 59,14 GB
T Nekonečno MAX 70 € 80,65 GB
Biznis Mini 13 13 € 19,36 GB
Biznis Mini 16 16 € 22,59 GB
Biznis Mini 19 19 € 25,81 GB
Biznis Premium 24 24 € 31,19 GB
Biznis Premium 27 27 € 34,41 GB
Biznis  Premium 29 29 € 36,56 GB
Biznis Nekonečno 33 33 € 40,87 GB
Biznis Nekonečno 37 37 € 45,17 GB
Biznis  Nekonečno 40 40 € 48,39 GB
Biznis Nekonečno SD 45 € 53,77 GB
Biznis Nekonečno HD 53 € 62,37 GB
Biznis Nekonečno MAX 70 € 80,65 GB

Informácie k programom Magenta Mobile, MT Professional Plus Classic, T-Biznis Flex a ostatným programom nájdete v  Cenníku služieb mobilnej siete.

 

Dátové balíky pre mesačné programy služieb

Typ Cena  (s DPH) Aktuálne dáta FUP v EÚ+
Denný balík neobmedzený 3 € 3,23 GB*
Denný balík neobmedzený Magenta 2 € 2,16 GB
Denný balík 1 GB 1,50 € 1 GB
Dáta 1 GB** 5,99 € 1 GB
Dáta 2 GB** 7,99 € 2 GB
Dáta 10 GB** 21,99 € 10 GB

*V prípade aktivácie balíka k programu Bez záväzkov je FUP 5,38 GB.
**Dostupné k programom Magenta Mobile, MT Professional Plus Classic, T-Biznis Flex.

 

Mobilný internet

Typ Cena bez viazanosti (s DPH) Aktuálne dáta FUP v EÚ+
MI S 5,99 € 6,45 GB
MI M 17,99 € 19,35 GB
MI L 29,99 € 32,25 GB

 

Balíky dát k Mobilnému internetu

Typ Cena (s DPH) Aktuálne dáta FUP v EÚ+
zvýšenie objemu dát o 1 GB 5,99 € 1 GB
zvýšenie objemu dát o 2 GB 6,99 € 2 GB
zvýšenie objemu dát o 5 GB 9,99 € 5 GB

 

Predplatenka

Typ Cena (s DPH) Aktuálne dáta FUP v EÚ+
300 MB 1,00 € 1 GB
2 GB na deň 1,50 € 1,62 GB
Nekonečné dáta na deň 2,00 € 2,16 GB
1 GB na 10 dní 2,00 € 1 GB
Nekonečné pripojenie na 10 dní 5,00 € 5,38 GB
1 GB na 30 dní 3,00 € 1 GB
3 GB na 30 dní 6,00 € 3 GB
5 GB na 30 dní 8,00 € 5 GB

 

Easy Pecka

Typ Cena (s DPH) Aktuálne dáta FUP v EÚ+
Internet na deň pre Easy Pecka 1,00 € 500 MB

 

Ďalšie užitočné informácie pre zákazníkov v roamingu

Kvalita a dostupnosť roamingových služieb

Ak sa nachádzate v roamingu, po prihlásení sa v sieti zahraničného poskytovateľa, môžete využívať len služby povolené zahraničným poskytovateľom. Telekom nezodpovedá za kvalitu signálu a rozsah služieb zahraničného poskytovateľa a teda vám negarantuje dostupnosť služieb v rovnakej kvalite a rozsahu ako v domácej sieti (kvalita služieb u roamingového partnera môže variovať napr. v závislosti od dostupnosti 3G/4G/5G pripojenia, dostupnosti služby VoLTE, odosielania správ a pod.). Dostupnosť konkrétnych služieb zahraničného poskytovateľa si môžete overiť  na tejto stránke.

 

Prémiové čísla, tiesňové služby a systémy verejnej výstrahy v EÚ roamingu

Volania na čísla s prémiovým obsahom sú v zahraničí spoplatňované samostatným cenníkom. Medzi prémiové služby patria napríklad volania na špeciálne skrátené čísla, audiotexové služby, hlasovanie, služby mobilnej zábavy a služby poskytované prostredníctvom tretích strán. Na hovory v rámci služieb s prémiovým obsahom sa, tak ako na Slovensku, ani v roamingu neuplatňujú voľné minúty zahrnuté v mesačnom programe služieb, prípadne voľné minúty z roamingového balíka, ale sú zákazníkom s mesačným programom služieb spoplatnené osobitnou tarifou podľa Cenníka pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete, časť B (ďalej len Cenník) nasledovne:

 • 1,9916 €/min s DPH v zónach 0, 1 a 2
 • 3,9434 €/min s DPH v zónach 3 a 4

 

V prípade núdze sa v zahraničí zákazník môže hocikedy bezplatne spojiť s miestnymi záchrannými zložkami na čísle „112“ (platí v celej Európskej únii). Zároveň každá krajina môže poskytovať aj iné formy prístupu k tiesňovým službám, okrem tiesňových telefonických liniek to môžu byť rôzne aplikácie, fungujúce napr. na princípe posielania správ, alebo online konverzácie.

Viaceré krajiny majú tiež zavedený nejaký systém verejnej výstrahy, prostredníctvom ktorého môžu miestne úrady varovať občanov v prípade mimoriadnych udalostí a prírodných katastrof.

Na stránke https://www.telekom.sk/berec si jednoduchým spôsobom overíte, aké služby z vyššie spomenutých kategórií sú dostupné v krajine EÚ, ktorú sa chystáte navštíviť. Po zadaní názvu krajiny sa zobrazí zoznam prémiových služieb (volacie rozsahy čísel), ktoré sú v danej krajine považované za prémiové čísla a volania na ktoré môžu byť zákazníkovi v roamingu spoplatnené vyššie spomenutou tarifou; zoznam tiesňových služieb (linky, aplikácie) a tiež informácie o existujúcich systémoch verejnej výstrahy v danej krajine.

Pozn.: Stránka preberá informácie z centrálnej európskej databázy, ktorú v spolupráci s jednotlivými krajinami pripravilo a udržiava zoskupenie Európskych regulátorov elektronických komunikačných služieb (BEREC). Slovak Telekom, a.s., nezodpovedá za obsah a korektnosť informácií v tejto databáze, súvisiacich so službami poskytovanými v iných krajinách.

 

Poplatky za roaming v Zóne 4

V prípade satelitných sietí a sietí prevádzkovaných na lodiach a lietadlách (tzv. non-terestriálne siete, t.j. roamingová zóna 4) sa za hlasový a dátový roaming uplatňujú zvýšené poplatky, konkrétne 3,94 €/min odchádzajúci hovor, 1,95 €/min prichádzajúci hovor, či 10 € za prenesený 1 MB dát. V roamingovej zóne 4 sa tiež neuplatňujú roamingové dátové balíčky Internet v zahraničí, takže pre prístup k dátam máte len dve možnosti – lokálna WiFi sieť, alebo mobilné dáta cez svoju SIM kartu s vyššie uvedenou tarifikáciou 10 €/MB s DPH.

Ak chcete mať svoju prevádzku pod kontrolou, prípadne sa úplne vyhnúť naúčtovaným poplatkom za hovory alebo dáta, odporúčame nasledovné možnosti:

 • V nastaveniach mobilného telefónu vypnúť položku „Dátový roaming“, alebo úplne vypnúť „Mobilné dáta“. Prístup k dátam budete mať tak len cez dostupné WiFi siete.
 • Nastaviť okamžité presmerovanie prichádzajúcich hovorov (napr. na iné tel. č.). Je ale dôležité nastaviť si okamžité (tzv. nepodmienené) presmerovanie. V prípade, ak si nastavíte podmienené presmerovanie z dôvodu, že ste obsadený, nedostupný alebo neodpovedáte, platíte nielen za prichádzajúci hovor do roamingu, ale aj za odchádzajúci hovor z roamingu na presmerované číslo.
 • Nastaviť si v mobilnom telefóne manuálny výber operátora mobilnej siete. V takomto prípade máte vždy prehľad nad tým, do akej siete ste pripojený.
 • Nastavenie letového režimu v mobilnom telefóne. V takomto prípade sa úplne odpojíte od mobilnej siete a nebudete môcť realizovať žiadnu mobilnú prevádzku (hovory, dáta, SMS).

Zóny roamingu

 • Zóna 0:

  Krajiny EÚ okrem SR vrátane zámorských území, Veľká Británia počas uplatňovania roamingových pravidiel EÚ a Vatikán.

  Poznámka: Krajiny EÚ okrem SR vrátane zámorských území ku dňu vyhotovenia Cenníka s dostupnosťou služby: Azorské ostrovy, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Désirade, Estónsko, Fínsko, Francúzska Guyana, Francúzsko, Gibraltár, Grécko, Guadeloupe, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Južný Cyprus, Kanárske ostrovy, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Madeira, Malta, Maria-Galante, Martinik, Mayotte, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Réunion, Rumunsko, Saintes, Slovinsko, Svätý Bartolomej, Svätý Martin (EÚ časť), Španielsko, Švédsko, Taliansko

   

 • Zóna 1:

  Krajiny EEA EFTA, Andora, Monako

  Poznámka: Krajiny EEA EFTA dňu vyhotovenia Cenníka: Island, Nórsko, Lichtenštajnsko

 • Zóna 2:

  Albánsko, Aljaška, Americké Panenské ostrovy, Argentína, Austrália, Azerbajdžan, Barbados, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Brazília, Čierna Hora, Čile, Čína, Dominika, Egypt, Ekvádor, Filipíny, Galapágy, Grenada, Guatemala, Guernsey, Haiti, Havajské ostrovy, Honduras, Hongkong, India, Indonézia, Izrael, Jamajka, Japonsko, Jersey, Juhoafrická republika, Kanada, Katar, Kazachstan, Keňa, Kirgizská republika, Kolumbia, Kórejská republika, Kosovo, Kuvajt, Malajzia, Mexiko, Ostrov Man, Panama, Peru, Portoriko, Rusko, Samoa, San Maríno, Saudská Arábia, Severný Cyprus, Severné Macedónsko, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Srí Lanka, Svätý Krištof a Nevis, Svätý Vincent a Grenadíny, Švajčiarsko, Tadžikistan, Taiwan, Thajsko, Tibet, Turecko, Ukrajina, USA, Veľkonočný ostrov

   

 • Zóna 3:

  Afganistan, Alžírsko, Angola, Anguilla, Antigua a Barbuda, Arménsko, Aruba, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, Belize, Benin, Bermudy, Bolívia, Botswana, Britské Panenské ostrovy, Burkina, Brunej, Faso, Burundi, Čad, Dominikánska republika, Džibutsko, Etiópia, Faerské ostrovy, Fidži, Francúzska Polynézia, Gabon, Gambia, Ghana, Grónsko, Gruzínsko, Guyana, Irak, Irán, Jemen, Jordánsko, Kajmanie ostrovy, Kambodža, Kapverdy, Konžská  demokratická republika, Kostarika, Kuba, Laos, Libanon, Libéria, Líbya, Macao, Madagaskar, Malawi, Maldivy, Mali, Maroko,  Maurícius, Mauritánia, Mjanmarsko, Moldavsko, Mongolsko, Montserrat, Mozambik, Namíbia, Nauru, Nepál, Niger, Nigéria, Nikaragua, Nový Záland, Omán, Pakistan, Palau, Palestína, Paraguaj, Pobrežie Slonoviny, Rovníková Guinea, Saba, Salvádor, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Sudán, Svätá Lucia, Svätý Eustach, Svätý Martin, Sýria, Tanzánia, Tonga, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turkménsko, Turks a Caicos, Uganda, Uruguaj, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Zambia, Zimbabwe

   

 • Zóna 4:

  Roaming na lodiach, roaming v lietadlách a satelitní operátori