Poistite si svoj
nový mobil za najvýhodnejšiu
cenu

Už od 2,99 € mesačne

Pozrieť ponuku
Bojíte sa poškodenia svojho mobilného zariadenia? S poistením od 2,99 € mesačne si zo zničeného mobilu, tabletu alebo iného elektronického zariadenia už nemusíte viac robiť ťažkú hlavu. Poistenie je možné pre nový mobil alebo iné elektronické zariadenie zakúpené k paušálu od Telekomu, ktorého neakciová cena je v rozmedzí 1 € až 2000 €.

Výhody poistenia

Užitočné poistenie nového mobilu, notebooku, hodiniek či iného elektronického zariadenia zo štandardnej ponuky k T paušálom.

Výhodná cena poistenia s poplatkom už od 2,99 € mesačne, zahrnutým do faktúry za Telekom služby.

Pokrytie širokej škály rizík od poškodenia, zničenia či krádeže zariadenia až po zneužitie SIM karty po krádeži mobilu.

Pri riešení poistnej udalosti možnosť zaplatiť len spoluúčasť bez nutnosti úhrady plnej sumy za opravu.

Platnosť poistenia kdekoľvek na svete s možnosťou uzavrieť ho na zariadenie kúpené nielen pre súkromné, ale aj firemné účely.

Čo všetko vám ponúka poistenie?

 • krytie škody na zariadení až do výšky 1500 €
 • poistenie je platné na celom svete
 • poistenie aj v prípade poškodenia či zničenia dokonca aj krádeže/lúpeže
 • poistenie je dostupné pre zariadenia zo štandardnej ponuky, viazané k mesačnému programu služieb

Ako získať poistenie pre mobilný telefón, tablet alebo iné elektronické zariadenie?

Navštívte naše predajné miesta, kde vám naši predajcovia ochotne ponúknu poistenie na mieru k vášmu novému zariadeniu. Za pár eur mesačne tak získate istotu, že aj v prípade neočakávanej udalosti máte spoľahlivé krytie.
Ak sa pre poistenie nerozhodnete hneď, tak je možné zriadiť si poistenie do 90 dní od kúpy vášho zariadenia v ktorejkoľvek predajni Telekomu.
 

Aké riziká kryje poistenie mobilného zariadenia?

 • Poškodenie alebo zničenie zariadenia:
  • Živelnou udalosťou
  • Pádom alebo nárazom zariadenia
  • Manipuláciou napr. náhodné mechanické poškodenie pri manipulácii, preprave
  • Nešikovnosťou, nepozornosťou (napr. utopenie/obliatie tekutinou). Je nutné sa však o poistené elektronické zariadenie riadne starať a dbať na to, aby poistná udalosť nenastala
  • Skratom alebo iným pôsobením elektrického prúdu (napr. prepätie)
 • Odcudzenie zariadenia:
  • Krádežou vlámaním
  • Lúpežným prepadnutím
  • Vreckovou krádežou (platí len na území SR)
 • Zneužitie SIM karty, ku ktorej dôjde v súvislosti s odcudzením elektronického zariadenia, v ktorom bola SIM karta vložená

AKCIOVÁ PONUKA PRE NEKONEČNÉ PAUŠÁLY

Exkluzívna ponuka pre paušály: T Nekonečno SD,T Dáta HD, Biznis Nekonečno SD,T Nekonečno HD, T Nekonečno MAX, Biznis Nekonečno HD, Biznis Nekonečno MAX

Cenové hladiny zariadenia Spoluúčasť Zľavnené mesačné poistné pre nekonečné paušály od 42 € Zľavnené mesačné poistné pre nekonečné paušály od 48 €
do 199,99 € 10%, min 20 € štandardná ponuka štandardná ponuka
od 200 € do 399,99 € 10%, min 20 € štandardná ponuka štandardná ponuka
od 400 € do 599,99 € 10%, min 20 € 6 € 5 €
od 600 € do 999,99 € 10%, min 50 € 6 € 5 €
od 1000 € do 1500 € 10%, min 50 € 6 € 5 €

Poistenie je možné uzatvoriť aj pre zariadenia s kúpnou cenou 1501 € až 2000 € , pričom poistná suma takéhoto elektronického zariadenia je vo výške 1500 € a na takéto elektronické zariadenie sa vzťahuje mesačné poistné vo výške 6 € resp. 5 € v závislosti od typu paušálu.

ŠTANDARDNÁ PONUKA

Cenové hladiny zariadenia Mesačné poistné Spoluúčasť
do 199,99 € 2,99 € 10%, min 20 €
od 200 € do 399,99 € 3,99 € 10%, min 20 €
od 400 € do 599,99 € 6,99 € 10%, min 20 €
od 600 € do 999,99 € 9,99 € 10%, min 50 €
od 1000 € do 1500 € 14,99 € 10%, min 50 €

Pre určenie konkrétnej cenovej hladiny zariadenia sa posudzuje cena elektronického zariadenia s DPH, ktorá bola platná v deň nadobudnutia elektronického zariadenia a publikovaná v Cenníku Neakciových telefónov. Tento Cenník je prístupný na internetovej stránke spoločnosti Telekom v časti Neakciové telefóny Archív. Poistenie je možné uzatvoriť aj pre zariadenia s kúpnou cenou 1501 € až 2000 € , pričom poistná suma takéhoto elektronického zariadenia je vo výške 1500 € a na takéto elektronické zariadenie sa vzťahuje mesačné poistné vo výške 14,99 €.

Podmienky poskytnutia poistenia:

Archív dokumentov