Poistite si svoje nové zariadenie za najvýhodnejšiu cenu

Chcem si poistiť zariadenie
ico

Rôzne zariadenia

Poistite si nový mobil, notebook, hodinky či iné zariadenie zo štandardnej ponuky od Telekomu.

ico

Výhodná cena

Poistenie s poplatkom už od 0 € mesačne, zahrnutým do faktúry za Telekom služby. Bez viazanosti.

ico

Pokrytie širokej škály rizík

Od poškodenia, zničenia či krádeže zariadenia až po zneužitie SIM karty po krádeži mobilu.

ico

Platíte len spoluúčasť

Pri riešení poistnej udalosti platíte len spoluúčasť bez nutnosti úhrady plnej sumy za opravu.

ico

Platí na celom svete

Poistenie s územnou platnosťou kdekoľvek na svete. Pre súkromné aj firemné účely.

Spolupráca Generali a Telekom
poistenie nového hw

Ochráňte svoje zariadenia

s poistením od 0 € mesačne si zo zničeného mobilu, tabletu alebo iného elektronického zariadenia už nemusíte viac robiť ťažkú hlavu. Poistiť si môžete nový mobil alebo iné zariadenie zakúpené k paušálu alebo pevným službám od Telekomu. Odteraz už aj pohodlne online, priamo pri kúpe zariadenia.

Chcem si poistiť zariadenie

Aké riziká kryje poistenie nového zariadenia?

poškodenie alebo zničenie

Poškodenie alebo zničenie zariadenia

 • Pádom alebo nárazom zariadenia
 • Poškodenie alebo zničenie zariadenia
 • Manipuláciou napr. náhodné mechanické poškodenie pri manipulácii, preprave
 • Nešikovnosťou, nepozornosťou (napr. utopenie/obliatie tekutinou
 • Skratom alebo iným pôsobením elektrického prúdu (napr. prepätie)
 • Živelnou udalosťou
odcudzenie zariadenia

Odcudzenie zariadenia

 • Krádežou vlámaním
 • Lúpežným prepadnutím
 • Vreckovou krádežou (platí len na území SR)
 • Zneužitie SIM karty, ku ktorej dôjde v súvislosti s odcudzením elektronického zariadenia, v ktorom bola SIM karta vložená
ico
Je potrebné sa o poistené zariadenie riadne starať a dbať na to, aby poistná udalosť nenastala. Zariadenie používajte len na výrobcom stanovené účely.

Ponuka poistenia pre nové zariadenia

Výška mesačného poistného sa odvíja od cenovej hladiny zariadenia. Pre zákazníkov s vybranými Telekom paušálmi a Telekom Biznis paušálmi (od 32 €) máme prichystanú exkluzívnu ponuku:

KOMPLET PERFEKT NEKONEČNO PRO
BIZNIS M BIZNIS L BIZNIS XL BIZNIS XXL
Cenové hladiny zariadenia Štandardná ponuka
mesačné poistné
Paušál od 32 €
mesačné poistné
Paušál od 48 €
mesačné poistné
Paušál v cene 80 €
mesačné poistné
Spoluúčasť
do 199,99 € 2,99 € 2,99 € 2,99 € 2,99 €
zadarmo
10 %, min 20 €
od 200 € do 399,99 € 3,99 € 3,99 € 3,99 € 3,99 €
zadarmo
od 400 € do 599,99 € 6,99 € 6,99 € 6,99 €
6,00 €
6,99 €
zadarmo
od 600 € do 999,99 € 9,99 € 9,99 €
7,00 €
9,99 €
6,00 €
9,99 €
zadarmo
10 %, min 50 €
od 1000 € do 1500 € 14,99 € 14,99 €
7,00 €
14,99 €
6,00 €
14,99 €
zadarmo

Pre určenie konkrétnej cenovej hladiny zariadenia sa posudzuje cena elektronického zariadenia s DPH, ktorá bola platná v deň nadobudnutia zariadenia a publikovaná v Cenníku neakciových zariadení. V prípade, že objednávka obsahuje viacero zariadení, akciová cena poistenia sa vzťahuje len na 1 zariadenie s najvyššou kúpnou cenou. Zmluvu je možné vypovedať kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu. Poistiť si je možné nové zariadenie, ktorého neakciová cena je vyššia ako 1 € a je zakúpené k paušálom alebo iným vybraným službám od Telekomu.

ico
Poistenie je možné uzatvoriť aj pre zariadenia s kúpnou cenou 1501-2500 €, pričom poistná suma takéhoto elektronického zariadenia je vo výške 1500 €.

Ochráňte svoje nové zariadenie a poistite si ho ešte dnes

Svoje zariadenie si môžete jednoducho poistiť viacerými spôsobmi. Pri kúpe alebo predĺžení paušálu online je vám k dispozícii možnosť poistiť si zariadenie priamo počas nákupu. V ostatných prípadoch môžete požiadať o poistenie nového zariadenia osobne v ľubovoľnom Telekom Centre.

ico

Aktivácia pri kúpe paušálu

Poistite si svoje zariadenie priamo pri nákupe alebo predĺžení paušálu online. Výhodné poistenie proti poškodeniu či krádeži nájdete pri nákupe zariadenia ako doplnkovú službu.

ico

Navštívte Telekom Centrum

Navštívte naše predajné miesta, kde vám naši predajcovia ochotne ponúknu poistenie na mieru k vášmu novému zariadeniu. Poistenie si môžete zriadiť 90 dní od kúpy vášho zariadenia.

Prezrite si našu výhodnú ponuku paušálov a zariadení

Poistná udalosť a zánik poistenia

poistná udalosť

V prípade poistnej udalosti

 • Pri poškodení, zničení zariadenia navštívte najbližšie Telekom centrum, ktoré zabezpečí opravu, vybavenie poistnej udalosti, poskytnutie náhradného zariadenia, bez nutnosti kontaktovať poisťovňu
 • Opravu zariadenia je možné vykonať aj samostatne, vo vami preferovanom servisnom stredisku, následne je potrebné hlásiť poistnú udalosť priamo v spoločnosti Generali Poisťovňa
 • Pri odcudzení podajte čo najskôr trestné oznámenie na polícii a požiadajte operátora o zablokovanie SIM karty, nahláste poistnú udalosť v spoločnosti Generali Poisťovňa
poistné doklady

Doklady potrebné k šetreniu udalosti

 • Pri poškodení: v prípade opravy cez Telekom centrum nie sú potrebné žiadne doklady
 • V prípade opravy vo vami preferovanom servise: doklad o kúpe, doklad o obhliadke a faktúra zo servisu
 • Pri odcudzení: doklad o kúpe, potvrdenie o podaní trestného oznámenia, doklad o zablokovaní SIM karty do 24 hodín od krádeže
 • Pri zneužití SIM karty: výpis hovorov, správ alebo dátových prenosov vystavený mobilným operátorom a taktiež potvrdenie o podaní trestného oznámenia
tv-box

Zánik poistenia

 • Poistenie je dojednávané na dobu určitú a to 24 mesiacov. Po uplynutí 24 mesiacov poistenie automaticky zaniká, nie je potrebné ho vypovedať
 • Zmluvu je možné vypovedať kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu
 • Poistenie zaniká automaticky v prípade, že si zákazník prenáša telefónne číslo k inému mobilnému operátorovi
 • Poistenie taktiež zaniká pri totálnej škode zariadenia, kedy je zákazníkovi vyplatené poistné plnenie zodpovedajúce časovej hodnote zariadenia vo výške zníženej o poistné do konca poistného obdobia

Dokumenty na stiahnutie

Podrobné podmienky poistenia nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

Poistná zmluva č. 9059800035 - platná od 21. 11. 2018

Stiahnuť PDFPDF | 21.11.2018 | 254 kB

Poistná zmluva č. 9059803770 - platná od 24. 6. 2021 pre paušály Nekonečno

Stiahnuť PDFPDF | 24.06.2021 | 239 kB

Všeobecné poistné podmienky MZ 19 (platné od 20. 12. 2021)

Stiahnuť PDFPDF | 20.12.2021 | 239 kB

Súhlas so zaradením elektronického zariadenia do poistenia platný od 5.9.2023

Stiahnuť PDFPDF | 05.09.2023 | 138 kB

Súhlas so zaradením elektronického zariadenia do poistenia platný od 20.12.2021 do 4.9.2023

Stiahnuť PDFPDF | 20.12.2021 | 115 kB

Súhlas so zaradením elektronického zariadenia pre paušály Nekonečno platný od 5.9.2023

Stiahnuť PDFPDF | 05.09.2023 | 137 kB

Súhlas so zaradením elektronického zariadenia pre paušály Nekonečno platný od 20.12.2021 do 4.9.2023

Stiahnuť PDFPDF | 20.12.2021 | 115 kB

Informácie podľa zákona č.186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní

Stiahnuť PDFPDF | 05.09.2023 | 116 kB

Informačný dokument o poistnom produkte platný od 20. 12. 2021 do 4.9.2023

Stiahnuť PDFPDF | 20.12.2021 | 157 kB

Informácie o spracúvaní osobných údajov – Generali

Stiahnuť PDFPDF | 27.04.2016 | 2,0 MB

Informačný dokument o poistnom produkte platný od 5.9.2023

Stiahnuť PDFPDF | 05.09.2023 | 924 kB

Dodatok č.1 k poistnej zmluve č.9059800035

Stiahnuť PDFPDF | 20.11.2018 | 123 kB

Dodatok č.2 k poistnej zmluve č.9059800035

Stiahnuť PDFPDF | 20.11.2018 | 208 kB

Dodatok č.3 k poistnej zmluve č.9059800035

Stiahnuť PDFPDF | 20.11.2018 | 210 kB

Dodatok č.4 k poistnej zmluve č.9059800035

Stiahnuť PDFPDF | 20.11.2018 | 36,1 kB

Dodatok č.5 k poistnej zmluve č.9059800035

Stiahnuť PDFPDF | 20.11.2018 | 130 kB

Dodatok č.6 k poistnej zmluve č.9059800035

Stiahnuť PDFPDF | 05.09.2023 | 107 kB

Dodatok č.1 k poistnej zmluve č.9059803770

Stiahnuť PDFPDF | 30.06.2021 | 133 kB

Dodatok č.2 k poistnej zmluve č.9059803770

Stiahnuť PDFPDF | 30.06.2021 | 146 kB

Dodatok č.3 k poistnej zmluve č.9059803770

Stiahnuť PDFPDF | 05.09.2023 | 141 kB

Archív dokumentov

Súhlas so zaradením elektronického zariadenia do poistenia platný od 26. 11. 2020 do 19. 12. 2021

Stiahnuť PDFPDF | 26.11.2020 | 95,4 kB

Súhlas so zaradením elektronického zariadenia pre paušály Nekonečno platný od 24. 6. 2021 do 19. 12. 2021

Stiahnuť PDFPDF | 24.06.2021 | 95 kB

Informačný dokument o poistnom produkte platný od 24. 06. 2021 do 19. 12. 2021

Stiahnuť PDFPDF | 24.06.2021 | 122 kB

Všeobecné poistné podmienky MZ 19 (platné od 01. 01. 2019 do 19. 12. 2021)

Stiahnuť PDFPDF | 01.01.2019 | 250 kB

Často kladené otázky

 • Prečo sa oplatí poistiť si zariadenie?
  Poistenie zariadenia má niekoľko dôvodov, ktoré môžu byť pre vás veľmi prospešné. Tu je niekoľko hlavných dôvodov, prečo by ste mohli zvážiť poistenie svojho zariadenia:
  • Mobil, tablet môže kedykoľvek spadnúť na zem – rozbitý display stojí často aj stovky Eur, poistenie stojí zlomok z danej ceny zariadenia
  • Mobil môže spadnúť do vane/záchodu/do mora – oprava je drahšia omnoho viac ako poistenie
  • Notebook – pri práci na ňom ho môžete vy, alebo deti obliať – aj tieto škody kryje poistenie
  • Notebook – pri práci na ňom ho môžete vy, deti, alebo pes zhodiť zo stola, poškodiť displej – poistenie stojí menej ako nový notebook
  • Kolobežka/Hodinky – spadnú na zem, do mora, nechtiac narazíte do steny – rozbitá kolobežka, alebo hodinky stoja omnoho viac ako poistenie
  • TV – deti, domáci miláčik do neho môžu nechtiac buchnúť a rozbiť obrazovku
  • Vysávač – nechtiac do neho kopnete, narazí do steny, spadne zo schodov
  • 2 ročná zákonná záruka nekryje poškodenie a zničenie zariadenia, poistenie ÁNO
 • Čo všetko kryje poistenie zariadenia?
  Poistenie nového zariadenia kryje tieto poistene udalosti:
  • Poškodenie/zničenie zariadenia
  • Krádež zariadenia
  • Lúpežné prepadnutie
  • Zneužitie SIM karty po krádeži/lúpeži zariadenia
  • Vrecková krádež (platí len na území SR)
 • Aké sú hlavné výhody poistenia nového zariadenia v Telekome?
  • Poistenie platné kdekoľvek na svete (len pri vreckovej krádeží je územná platnosť iba na území SR)
  • Určené pre fyzické aj právnické osoby
  • Mesačná platba vo faktúre za Telekom služby
 • Na čo sa poistenie nevzťahuje?
  Poistenie zariadenia môže mať rôzne vylúčenia a obmedzenia, ktoré určujú, na čo sa poistenie nevzťahuje. Tu je prehľad situácií, na ktoré sa poistenie zariadenia nevzťahuje:
  • strata zariadenia
  • poškodenie zariadenia, ktoré neobmedzuje jeho funkčnosť
  • opotrebovanie, postupné starnutie tovaru a zanedbanie údržby
  • udalosti, ktoré spôsobíte úmyselne alebo z Vášho podnetu tretia osoba
  • udalosti spôsobené nerešpektovaním inštrukcií výrobcu, nekvalifikovaným zásahom alebo zmenou parametrov
  • veci zakúpené za účelom ďalšieho predaja
  • príslušenstvo mobilného zariadenia
 • Aká je platnosť poistenia?
  Poistenie je dojednávané na dobu určitú a to 24 mesiacov. Po uplynutí 24 mesiacov poistenie automaticky zaniká, nie je potrebné ho vypovedať.
  Zmluvu je možné vypovedať kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu.
  Poistenie zaniká automaticky v prípade, že si zákazník prenáša telefónne číslo k inému mobilnému operátorovi.
  Poistenie taktiež zaniká pri totálnej škode zariadenia, kedy je zákazníkovi vyplatená časová hodnota zariadenia.
 • Je možné si zariadenie dopoistiť?
  Poistenie si môžete zriadiť 90 dní od kúpy vášho zariadenia v ktoromkoľvek Telekom centre.
 • Ako si najjednoduchšie vybavím poistnú udalosť?
  Pri poškodení, zničení zariadenia navštívte najbližšie Telekom centrum, ktoré zabezpečí opravu, vybavenie poistnej udalosti, poskytnutie náhradného koncového zariadenia, bez nutnosti kontaktovať poisťovňu.
  Opravu zariadenia je však možné vykonať aj samostatne, vo vami preferovanom servisnom stredisku, následne je potrebné hlásiť poistnú udalosť priamo v poisťovni Generali.
  Pri odcudzení podajte čo najskôr trestné oznámenie na polícii a požiadajte operátora o zablokovanie SIM karty, nahláste poistnú udalosť v Generali.
 • Kde je moje zariadenie opravované?
  Telekom centrum poskytuje možnosť opravy v autorizovanom aj neautorizovanom servise (Pôjdeto) , podľa preferencie zákazníka.
  Zákazník si môže opravu zariadenia vykonať aj samostatne, vo ním preferovanom servisnom stredisku, následne kontaktuje priamo poisťovňu Generali.
 • Ako prebieha vybavovanie poistnej udalosti?
  V prípade opravy cez Telekom centrum všetko vybavíme za vás.
  V prípade opravy v preferovanom servisnom stredisku zákazníka (mimo Slovak Telekom) kontaktuje zákazník po oprave poisťovňu priamo.
 • Aká je výška spoluúčasti?
  Spoluúčasť zákazníka pri poistnej udalosti je 10% z hodnoty danej poistnej udalosti, minimálne však 20 alebo 50 Eur.