Poistenie mobilných telefónov a iných elektronických zariadení

Bojíte sa poškodenia svojho mobilného zariadenia ? S poistením od 2,99 € mesačne si zo zničeného mobilu, tabletu alebo iného elektronického zariadenia už nemusíte viac robiť ťažkú hlavu.

Výhody poistenia

Poistenie platné kdekoľvek na svete

Nízka cena oproti cene nového mobilného koncového zariadenia

Určené pre fyzické aj právnické osoby

Mesačná platba vo faktúre
Za poistenie vám bude účtovaný mesačný poplatok priamo do faktúry za služby od Telekomu

Široký rozsah krytých poistných rizík
Poškodenie/zničenie zariadenia, krádež a lúpež zariadenia, zneužitie SIM karty po krádeži/lúpeži zariadenia

Možnosť likvidácie poistných udalostí bez nutnosti platiť opravu
V prípade škodovej udalosti zaplatíte spravidla iba spoluúčasť

Čo všetko vám ponúka poistenie?

 • krytie škody na zariadení až do výšky 1500 €
 • poistenie je platné na celom svete
 • poistenie aj v prípade poškodenia či zničenia dokonca aj krádeže/lúpeže
 • poistenie je dostupné pre zariadenia zo štandardnej ponuky, viazané k mesačnému programu služieb

Ako získať poistenie pre mobilný telefón, tablet alebo iné elektronické zariadenie?

Prejdite na náš e-shop a ku kúpe nového zariadenia vám automaticky ponúkneme a vypočítame poistenie na mieru. Za pár eur mesačne tak získate istotu, že aj v prípade neočakávanej udalosti máte spoľahlivé krytie.
Alebo navštívte naše predajné miesta, kde Vám naši predajcovia ochotne ponúknu poistenie k vášmu novému zariadeniu.
Ak sa pre poistenie nerozhodnete hneď, tak si je možné zriadiť poistenie do 30 dní od kúpy Vášho zariadenia na ktoromkoľvek našom predajnom mieste.

Aké riziká kryje poistenie mobilného zariadenia?

 • Poškodenie alebo zničenie zariadenia:
  • Živelnou udalosťou
  • Pádom alebo nárazom zariadenia
  • Manipuláciou napr. náhodné mechanické poškodenie pri manipulácii, preprave
  • Nešikovnosťou, nepozornosťou (napr. utopenie/obliatie tekutinou). Je nutné sa však o poistené elektronické zariadenie riadne starať a dbať na to, aby poistná udalosť nenastala
  • Skratom alebo iným pôsobením elektrického prúdu (napr. prepätie)
 • Odcudzenie zariadenia:
  • Krádežou vlámaním
  • Lúpežným prepadnutím
  • Vreckovou krádežou
 • Zneužitie SIM karty, ku ktorej dôjde v súvislosti s odcudzením elektronického zariadenia, v ktorom bola SIM karta vložená

Cenník poistenia

Cenové hladiny zariadenia Mesačné poistné Spoluúčasť
do 199,99 € 2,99 € 10%, min 20 €
od 200 € do 399,99 € 3,99 € 10%, min 20 €
od 400 € do 599,99 € 6,99 € 10%, min 20 €
od 600 € do 999,99 € 9,99 € 10%, min 50 €
od 1000 € do 1500 € 14,99 € 10%, min 50 €

Pre určenie konkrétnej cenovej hladiny zariadenia sa posudzuje cena elektronického zariadenia s DPH, ktorá bola platná v deň nadobudnutia elektronického zariadenia a publikovaná v Cenníku Neakciových telefónov. Tento Cenník je prístupný na internetovej stránke spoločnosti www.telekom.sk v časti Neakciové telefóny Archív. Poistenie je možné uzatvoriť aj pre zariadenia s kúpnou cenou 1501 € až 2000 € , pričom poistná suma takéhoto elektronického zariadenia je vo výške 1500 € a na takéto elektronické zariadenie sa vzťahuje mesačné poistné vo výške 14,99€.

Podmienky poskytnutia poistenia:

Podmienky pre zákazníkov, ktorí uzatvorili poistenie elektronických zariadení do 20.11.2018 (vrátane) nájdete tu