DOSTUPNOSŤ NAŠICH SLUŽIEB
NEUSTÁLE ROZŠIRUJEME

Plánované pokrytie
Nie sú zatiaľ niektoré naše služby u vás dostupné? Pozrite si, ktoré lokality plánujeme pokryť.

PREJSŤ NA PLÁNOVANÉ POKRYTIE

Magio internet a televízia
Aktuálnu dostupnosť týchto služieb si overíte v 2. kroku Chytrého balíka:

Prejsť na dostupnosť
Magio internetu a televízie

4G sieť, 3G sieť a Mobilný internet
Aktuálnu dostupnosť týchto služieb na Slovensku si overíte na mape pokrytia.

Prejsť na Mapu pokrytia