Žiadosť o uplatnenie zľavy alebo
aktiváciu novej služby so zľavou

Žiadosť o uplatnenie zľavy na mobilný paušál

Výber spoločnosti

Uplatnenie zľavy

Osobné údaje

Odoslaním tohto formulára súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami, osobitnými obchodnými podmienkami a cenníkom, ktorý upravuje podmienky poskytovania objednávanej služby spoločnosťou Slovak Telekom a.s. Zároveň súhlasím s obchodnými podmienkami pre uzatváranie zmlúv s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku a so začatím poskytovania služieb za podmienok uvedených v tejto objednávke aj pred uplynutím lehoty 14 dní. Informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete v prípade záujmu tu:
Vyhlásenie prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov.

Odoslaním formulára dávam súhlas na overenie zamestnaneckého pomeru na príslušnom personálnom oddelení.

Výber spoločnosti

Aktivácia novej služby so zľavou

Osobné údaje

Adresa doručenia zásielky

*Táto adresa bude použitá ako doručovacia

Fakturačné údaje

Odoslaním tohto formulára súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami, osobitnými obchodnými podmienkami a cenníkom, ktorý upravuje podmienky poskytovania objednávanej služby spoločnosťou Slovak Telekom a.s. Zároveň súhlasím s obchodnými podmienkami pre uzatváranie zmlúv s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku a so začatím poskytovania služieb za podmienok uvedených v tejto objednávke aj pred uplynutím lehoty 14 dní. Informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete v prípade záujmu tu:
Vyhlásenie prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov.

Odoslaním formulára dávam súhlas na overenie zamestnaneckého pomeru na príslušnom personálnom oddelení.