Zodpovedné podnikanie, Slovak Telekom

Preskočiť navigáciu

Zodpovedné podnikanieSlovak Telekom sa dobrovoľne zaviazal podnikať na princípoch zodpovednosti a etiky voči všetkým zúčastneným stranám a životnému prostrediu. Chce tak prispievať k zlepšeniu kvality života zákazníkov, zamestnancov, ich rodín, rovnako ako lokálnej komunity a spoločnosti ako celku. Princípy zodpovedného podnikania sú súčasťou filozofie a stratégie pôsobenia Slovak Telekomu, ktorá vychádza z firemných princípov zodpovednosti materskej spoločnosti Deutsche Telekom a každoročne ju schvaľuje výkonný manažment.