Rozumieme Nepočujúcim, Slovak Telekom

Preskočiť navigáciu

Rozumieme Nepočujúcim

Nauč sa posunok


Aj nepočujúce dieťa je perfektné, potrebuje len pomôcť.

Ročne na Slovensku príde na svet asi 200 detí so sluchovým postihnutím. Až 95 % z nich sa narodí počujúcim rodičom. Tým často chýbajú informácie, ako dieťa stimulovať a rozvíjať.

Pomôže im nový portál NepocujuceDieta.sk, ktorý rodičom detí so sluchovou poruchou umožní zorientovať sa v pre nich neznámom svete. Portál slúži nielen ako zdroj informácií, ale má aj komunitný charakter, kde si rodičia a odborníci môžu vymieňať skúsenosti a získavať vzájomné rady. Za novým portálom stoja Ľubka a František Majtánovci, ktorí sú sami rodičmi dieťaťa s poruchou sluchu a pri tvorbe portálu vychádzali z vlastných skúseností. Pozrieť video

Mať správne informácie však nestačí. Na Slovensku akútne chýba detské audiocentrum a rodičia musia s malými deťmi na vyšetrenia cestovať za naše hranice. Občianske združenie NepocujuceDieta.sk preto zároveň v spolupráci s Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis, ktorý komunitu nepočujúcich dlhodobo podporuje, spúšťa verejnú zbierku na portáli DobraKrajina.sk. Jej cieľom je vyzbierať peniaze na Prvé detské audiocentrum Prof. Janky Jakubíkovej, CSc. na Slovensku v bratislavskej Detskej fakultnej nemocnici.

Pomôcť môžete aj vy do 31. 12. 2015 zaslaním SMS na číslo 834 v hodnote 5 € alebo ľubovoľným darom cez darcovský portál DobraKrajina.sk. Pozrieť video

Portál NepocujuceDieta.sk nadväzuje na aktivity programu Mobilný pedagóg, ktorý vznikol v roku 2012 s podporou Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Jeho cieľom je pomôcť rodinám so sluchovo postihnutým dieťaťom, poskytnúť im potrebné informácie, naučiť ich ako sa venovať dieťaťu a integrovať ho do spoločnosti. Mobilní špecialisti navštevujú rodiny dvakrát mesačne priamo doma.

Naučme sa navzájom si rozumieťTento rok prostredníctvom kampane a výstav fotografií posunkov „Nauč sa posunok, aby sme si spolu rozumeli“ vyzývame ľudí naučiť sa pár „slov“ v jazyku Nepočujúcich. Program - Medzinárodný deň Nepočujúcich, Košice (28. september 2014).

Našich 7 TIPOV ako si porozumieť


  1. S Nepočujúcim hovorte vždy pomaly a plynule.
  2. Zreteľne artikulujte a otvárajte ústa.
  3. Pri komunikácií nezvyšujete hlas, ani nekričte.
  4. Svetlo vám nesmie svietiť spoza chrbta a nestojte v tieni, aby bolo dobre vidieť vaše ústa.
  5. Dajte pozor, aby nič nebránilo Nepočujúcemu odzerať vám z pier.
  6. Nehýbte zbytočne hlavou a neotáčajte sa.
  7. Môžete si pomôcť písaním na papier. Píšte len jasné a krátke vety.
Vyskúšajte, či by ste vedeli z pier odčítať slová
Pomohli ste!


Spoznajte svet Nepočujúcich

Slovenčina je pre Nepočujúcich cudzím jazykom. Mnohí z nich majú problém pochopiť písaný text, a preto sa dennodenne boria s nedostatkom informácií. Nepočujúci však dokážu "počúvať" hudbu, vnímajú basy i rytmus a chodia aj na koncerty. Mnohí výborne tancujú. Na internete možno nájsť niekoľko populárnych piesní spievaných aj v posunkovom jazyku.

Nepočujúci majú svoju vlastnú kultúru, ktorá im umožňuje žiť síce odlišný, ale plnohodnotný život. Sami seba vnímajú ako jazykovú a kultúrnu komunitu, a preto používajú veľké N pri slove Nepočujúci. My sme si takéto oslovenie na znak spolupatričnosti osvojili.
Na Slovensku tvoria Nepočujúci asi 1% obyvateľstva. Niektorí ľudia sa ako Nepočujúci narodia, iní stratia sluch postupne alebo v dospelosti. Väčšina z nich má isté zvyšky sluchu, ktoré môžu v každodennom živote využiť.

Čo robíme pre Nepočujúcich

Snažíme sa zmeniť Slovensko na krajinu, ktorá rozumie Nepočujúcim. Naša spolupráca začala v roku 2002 podporou MISS Nepočujúca a zaradením dvoch SMS paušálov 500 Viac a 1000 Viac do ponuky. Odvtedy sme spoločne prešli dlhú cestu a v súčasnosti realizujeme projekty, ktoré reagujú na aktuálne potreby tejto komunity.

Pomáhame im rozbehnúť vlastné podnikanie
Grantový program Hľadáme ďalší zmysel – PRE PODNIKANIE dáva ľuďom so sluchovým postihnutím šancu ukázať, že strata sluchu neznamená aj stratu schopnosti postarať sa o seba a svoju rodinu. Kurzy pre začínajúcich nepočujúcich podnikateľov im vysvetľujú nástrahy trhu práce a rozširujú ich možnosti uplatnenia sa. Kurzy sú organizované v ich vlastnom posunkovom jazyku. V prípade úspešnej obhajoby podnikateľského zámeru dostane Nepočujúci priamu finančnú podporu z Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis zameranú na počiatočný rozvoj podnikania či živnosti. Kliknite na www.nepocujucipodnikatelia.sk a využite služby nepočujúcich podnikateľov vo vašom okolí.

Pomáhame, keď sa v rodine narodí nepočujúce dieťa
Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis  podporujeme mobilných pedagógov, ktorí chodia do rodín s nepočujúcim dieťaťom. V mnohých nevedia, ako fungovať s hendikepom svojho dieťaťa. Mobilní pedagógovia naučia rodičov, ako rozvíjať schopnosti nepočujúceho dieťaťa a uľahčiť mu integráciu do sveta počujúcich. Viac informácií...

Naši predajcovia ovládajú základy posunkového jazyka
Ako jediná spoločnosť na Slovensku školíme predajcov v posunkovom jazyku. Nájdete ich v týchto Telekom Centrách. Predajne s posunkujúcimi predajcami a predajcov, ktorí prešli školením posunkového jazyka nájdete podľa špeciálneho znaku - I love you.

I LOVE YOU

Organizujeme kurzy posunkového jazyka pre verejnosť
Za obdobie spolupráce s komunitou Nepočujúcich sme zorganizovali viacero bezplatných kurzov posunkového jazyka pre verejnosť a medzinárodný kurz posunkového jazyka pre tlmočníkov. Kurzy sú určené najmä ľuďom, ktorí sa aktívne stretávajú s Nepočujúcimi v práci alebo doma.  Viac informácií...

Neobmezené SMS a internet 12 €Máme špeciálne produkty
Paušál pre Nepočujúcich obsahuje neobmedzené SMS a MMS do všetkých sietí i neobmedzený internet v mobile, čiže paušál poskytuje Nepočujúcim všetky podstatné benefity. Cena je 12€ mesačne. Za volania Nepočujúci neplatia. Neobmedzený mobilný internet 3 v špeciálnej ponuke pre Nepočujúcich za 18,75 € mesačne. Tento program obsahuje 10 GB dát. Prečerpané dáta nad limit nie sú spoplatňované, no zníži sa ich prenosová rýchlosť. Viac informácií...

Zvukoprázdno – pieseň o Nepočujúcich

V roku 2011 zložila skupina Desmod s podporou Telekomu pieseň Zvukoprázdno. Skladba rozpráva príbeh o mladom nepočujúcom mužovi, ktorý čelí rôznym zložitým situáciám, pretože stratil sluch. K piesni vznikol aj videoklip, ktorý bol tlmočený do posunkového jazyka a hlavnú postavu si v ňom zahral nepočujúci herec. Pieseň Zvukoprádzno bola prvým singlom na albume skupiny Desmod s názvom Iný rozmer

Rozprávky OVCE.sk aj v posunkovom jazyku

Rozprávky Ovce.sk o ochrane detí na internete, ktoré podporujeme, sú pretlmočené aj do posunkového jazyka.

Študenti sa učia podnikať

Nepočujúci študenti sa prostredníctvom zážitkového vzdelávania učia, ako si založiť živnosť a viesť vlastný biznis. Ide o dvojročnú nadstavbu aplikovanej ekonómie na Strednej odbornej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím v Bratislave.

Projekt 7. zmysel: povedz to posunkom

Nakupovanie, hľadanie práce, návšteva lekára, či odcudzenie dokladov.  Životné situácie,  ktoré prežívajú denne aj ľudia bez sluchu. Zažilo ich aj 7 celebrít v rámci projektu 7. zmysel. Chceli sme ním upozorniť na problémy Nepočujúcich.Muzikoterapia

Nepočujúce deti na Spojenej škole internátnej na Hrdličkovej ulici v Bratislave sa pravidelne venujú muzikoterapii. Muzikoterapia deťom pomáha vyjadrovať emócie a umožňuje im rozvíjať sa.