Myslíme zodpovedne

 

Ako technologický líder v oblasti poskytovania telekomunikačných a dátových služieb máme ambíciu priniesť na Slovensko zmenu k lepšiemu. Našou ambíciou je umožniť každému jednotlivcovi využívať všetky príležitosti, ktoré dnes nové telekomunikačné technológie prinášajú. Pre dosiahnutie tohto cieľa, poskytujeme moderné technológie, odstraňujeme bariéry, obmedzenia a prekážky a pomáhame ľuďom využívať príležitosti súčasnosti pre lepší život.

Vážime si planétu a jej prírodné zdroje

V Slovak Telekome sme sa dobrovoľne zaviazali podnikať na princípoch etiky a zodpovednosti k spoločnosti a životnému prostrediu. Znižovaním uhlíkovej stopy, využívaním energií z obnoviteľných zdrojov, recykláciou odpadov a digitalizáciou služieb sa snažíme bojovať proti environmentálnej záťaži a klimatickým zmenám.

Myslíme zodpovedne na spoločnosť a na ľudí

Prispievame k zlepšeniu kvality života zákazníkov, lokálnych komunít, ako aj celej spoločnosti. Staráme sa o svojich zamestnancov a rozvíjame ich. Realizujeme filantropické aktivity zamerané na komunity a podporu neziskových organizácií. Dlhodobo podporujeme komunitu nepočujúcich na Slovensku, rozvoj občianskej spoločnosti, transparentné Slovensko a boj proti korupcii.

Najnovšie články