Naše technológie pomáhajú

 

Ako líder v oblasti telekomunikačných služieb sme si dali dlhodobý záväzok pomáhať a systematicky rozvíjať spoločnosť v oblasti, v ktorej pôsobíme. Spájame ľudí a organizácie, aby mohli spolu efektívne komunikovať a tak pretvárať svet okolo seba k lepšiemu a byť hnacou silou, ktorá prináša inovácie a pokrok pre celú krajinu. Nové digitálne komunikačné technológie ponúkajú v tomto smere takmer neobmedzené príležitosti pre celú spoločnosť.

Dlhodobé partnerstvá

Vzhľadom na bohatú históriu uvádzania technologických noviniek pre našich zákazníkov, je len logické, že sme sa rozhodli pomáhať práve v oblasti technológií. Mnohým neziskovým organizáciám zabezpečujeme telekomunikačné služby. Podporujeme tak Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, zdravotnícku humanitárnu organizáciu Magna, neziskovú organizáciu Centrum MEMORY, ktorá poskytuje komplexnú starostlivosť pre ľudí s poruchami pamäti vzdelávaciu organizáciu EDUMA a ďalšie neziskové organizácie, ktoré tak môžu byť v spojení a pomáhať svojim klientom aj vďaka nám.

Technológie pre zdravotne postihnutých

Dlhodobo sa angažujeme v pomoci a podpore zdravotne znevýhodnených občanov. Podpore nepočujúcich sa systematicky venujeme už od roku 2002 a za tento čas sme stihli podporiť množstvo užitočných aktivít. Jednou z nich je aj prevádzkovanie Online tlmočníka, tlmočenia z/do posunkového jazyka cez internet. Podporujeme aj vývoj aplikácie Corvus, vďaka ktorej môžu ľudia so zrakových postihnutím využívať užitočné funkcie moderných inteligentných telefónov. Pre ľudí so zdravotným postihnutých poskytujeme zvýhodnený paušál a tiež mobilný telefón s predinštalovaným softvérom Corvus za zvýhodnenú cenu a pre nepočujúcich zas zvýhodnený paušál s mobilným internetom.

Technológie, ktoré zachraňujú životy

Bezplatne poskytujeme telefónne čísla na verejnoprospešné účely. Zároveň naše technológie a know-how využívame aj na rozvoj darcovstva na Slovensku. Už viac ako 20 rokov pomáhajú naše telekomunikačné technológie zachraňovať životy ľudí na horách cez linku Horskej záchrannej služby 18 300. Vďaka našim technológiám bezplatne funguje Linka dôvery na čísle 0800 800 566 Ligy za duševné zdravie, či národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818, ktorú prevádzkuje Slovenská katolícka charita. Dlhodobo zabezpečujeme dobročinné verejné SMS zbierky ako sú Dobrý Anjel, Deň Narcisov, zbierky organizované cez Fórum donorov a mnohé ďalšie.

Najnovšie články