Vzdelávanie a informatizácia

 

Digitálne technológie nám otvárajú dvere k informáciám, k svetu a k sebe navzájom. V Slovak Telekome neustále investujeme do moderných telekomunikačných technológií, aby sme podporili našu krajinu na ceste k informatizácii, a priniesli nové príležitosti do každého kúta Slovenska.

Deti sú naša budúcnosť a my chceme spraviť všetko preto, aby nám na Slovensku vyrástla nová smart generácia Slovákov. Najcitlivejšie vnímame práve potrebu vzdelávania v oblasti informačných a komunikačných technológií, ktorej sa dlhodobo venujeme a na ktorú sa chceme naďalej zamerať.

Preto sme uviedli projekt ENTER micro:bit, v ktorom spolu s odbornými partnermi, podporujeme inovácie vo vzdelávaní na školách, aby sme umožnili dnešným deťom rozvinúť svoje digitálne zručnosti. Ako bude vyzerať naša krajina o 20 rokov, leží v rukách novej generácie digitálne zručných ľudí, ktorí vyťažia z technológií maximum v prospech seba aj celej spoločnosti.

Najnovšie články