Ďalšie programy Easy, Slovak Telekom

Preskočiť navigáciu

Ďalšie programy Easy

Easy free


Predplatená karta Easy je plná výhod:

  • sloboda - s Easy nie si viazaný zmluvami, faktúrami ani pravidelnými mesačnými poplatkami
  • nezávislosť - Easy karta je platná 12 mesiacov od posledného dobitia
  • prehľad - 30 dní odo dňa aktivácie môžeš bezplatne využívať službu CLIP
  • bezproblémovosť - Easy kredit si ľahko dobiješ napríklad cez internet, SMS správou atď.
  • zľavy - ak máš program Easy Team a aktivuješ si službu Easy Extra, výhodne posielaš SMS správy
  • dostupnosť - so službou Easy Roaming môžeš telefonovať, posielať SMS a MMS aj v zahraničí
  • zábava - Easy ti poskytuje zábavu a informácie prostredníctvom služieb SMS Info a wap, GPRS
Easy Free
Platnosť kreditu 12 mesiacov od dobitia
Internet v mobile zadarmo za dobitie
Volania do všetkých sietí 9 centov/min.
SMS do všetkých sietí 6 centov
Služba CLIP zadarmo

Easy Time
Hovor v sieti Telekom 15 centov za hovor
Volania do ostatných mobilných sietí v SR 12 centov za minútu
Platnosť kreditu 12 mesiacov od dobitia
SMS do všetkých sietí 10 centov
Služba Clip zadarmo
Volania do mobilnej a pevnej siete Telekom a do ostatných pevných sietí v SR 15 centov za celý hovor

Doplnkové služby, Dobíjanie


Easy Team
Pondelok – Piatok Mobilná sieť
Telekom
Ostatné siete v SR
6.00 – 18.00 0,3180 0,4854
18.00 – 20.00 0,1808 0,4854
20.00 –   6.00 0,1305 0,4854
Víkendy, sviatky    
00.00 – 24.00 0,1305 0,4854
SMS do všetkých sietí v SR 0,1139
Poznámka:

Easy Nonstop  
Pondelok – Nedeľa Mobilná sieť
Telekom
Ostatné siete v SR
0.00 – 24.00 0,3217 0,3217
SMS do všetkých sietí v SR 0,1139 
Poznámka:

Disney kolekcia
Volania do všetkých sietí v SR 0,100
SMS do všetkých sietí v SR 0,060
Poznámka:

Pokiaľ v tejto časti Cenníka pre program Disney kolekcia nie je uvedené inak, podmienky využívania a spoplatňovania služieb poskytovaných v rámci tohto programu alebo v súvislosti s týmto programom sa riadia podľa platného Cenníka Easy. Z programu Disney kolekcia nie je možné prejsť na iný program služby Easy. V rámci programu Disney kolekcia sú poskytované všetky dostupné štandardné služby pre Easy a vybrané doplnkové služby: CLIP, Volacie tóny, Neobmedzený víkend, Víkendové SMS, web‘n‘walk 25. Ponuka nemusí byť dostupná na všetkých predajných miestach spoločnosti Slovak Telekom, a. s..

Poskytovanie služieb v rámci programu Disney kolekcia a v súvislosti s týmto programom sa riadi Všeobecnými podmienkami poskytovania predplatenej verejnej elektronickej komunikačnej telefónnej služby Easy prostredníctvom verejnej telefónnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a. s.


Easy Free new
Volania do všetkých sietí v SR 0,1000 €
SMS do všetkých sietí v SR 0,0605 €

Stačí, ak si v priebehu týždňa dobijete kredit na svojej karte Easy (okrem kuponóm Easy a bonusového dobitia) a počas víkendu v danom týždni voláte na účastnícke čísla v mobilnej sieti Telekom zadarmo.

  • Volania v mobilnej sieti Telekom automaticky zadarmo prvý víkend po aktivácii SIM karty s programom Easy Free.
  • Možnosť volať v mobilnej sieti Telekom každý víkend zadarmo po akomkoľvek dobití kreditu počas týždňa s garanciou do 29. 2. 2012. Stačí, ak si v priebehu týždňa dobijete kredit ktoroukoľvek sumou a ktorýmkoľvek spôsobom, okrem dobitia kupónom Easy a bonusového dobitia kreditu, a počas víkendu v danom týždni voláte na účastnícke čísla v mobilnej sieti Telekom zadarmo.
Poznámka:

SMS správy do sietí zahraničných operátorov
Odoslanie SMS správy z mobilnej siete Telekom
do sietí zahraničných operátorov
0,1606
  • Aktivujte si službu Easy Extra SMS a posielajte SMS správy už od 0,033 €!
Poznámka:

Doplnkové služby, Dobíjanie

Neobmedzené volania počas celého víkendu v rámci mobilnej siete Telekom za 2,02 € s DPH za víkend!

Službu Neobmedzený víkend si aktivujete zaslaním bezplatnej SMS správy s textom OK na skrátené číslo 12323.

Poplatok za službu za 1 víkend 2,02

Poznámka: Ceny sú uvedené v € s DPH. Poplatok za službu sa vzťahuje na jeden víkend, počas ktorého je služba aktivovaná. Služba Neobmedzený víkend sa uplatňuje iba počas víkendov na volania uskutočnené z mobilného telefónu zo Slovenska zo štandardného účastníckeho telefónneho čísla na iné štandardné účastnícke telefónne číslo v mobilnej sieti spoločnosti Slovak Telekom, a. s. Hovory presahujúce vymedzený časový rozsah (víkend) sú spoplatňované v zmysle platného cenníka služieb. Aktiváciu služby je možné uskutočniť zaslaním bezplatnej SMS správy s textom OK alebo VIANOCE na skrátené číslo 12323. Aktivácia služby bude zrealizovaná už v kalendárnom týždni, počas ktorého účastník požiadal o aktiváciu. Deaktivácia služby je možná zaslaním bezplatnej SMS na číslo 12323 s textom OK VYP alebo VIANOCE VYP. Deaktivácia služby bude zrealizovaná až v kalendárnom týždni nasledujúcom po zaslaní požiadavky na deaktiváciu. Pri programoch Easy a Fix nastane automatická obnova služby za predpokladu dostatočného kreditu na karte, pričom pokus o automatickú obnovu služby sa bude opakovať počas 30 dní (od pondelka do piatka) od doručenia SMS správy o deaktivácii služby z dôvodu nedostatku kreditu. Ponuka sa vzťahuje iba na hovory začaté najskôr v sobotu od 00.00 hod. a ukončené najneskôr v nedeľu do 24.00 hod. tohto istého víkendu. Hovory, ktoré sa začali v piatok pred 24.00 hod. a pokračovali aj v sobotu po 00.00 hod., ako aj hovory uskutočnené od pondelka 00.00 hod. do piatka 24.00 hod. sú spoplatňované v zmysle platného Cenníka programov a služieb.

Užívajte si esemeskovanie do všetkých sietí počas celého víkendu len za 1,01 € s DPH za víkend!

Službu Víkendové SMS si aktivujete jednoducho. Zašlite SMS-ku s textom VIKEND na číslo 12323posielajte cez víkend do všetkých sietí až 1 000 SMS za víkend.

Poznámka: Cena je uvedená v € s DPH. Ponuka platí do 29. 2. 2012. Služba Víkendové SMS sa uplatňuje iba počas víkendov na SMS správy poslané z mobilného telefónu zo Slovenska zo štandardného účastníckeho telefónneho čísla na iné štandardné účastnícke telefónne číslo do všetkých slovenských národných sietí. Ponuka neplatí pre SMS správy poslané na skrátené čísla a čísla služieb mobilnej zábavy, ako ani na SMS správy poslané z virtuálnych čísel, SMS brán, t-zones, PC Messengera, SMS Directu a E-mailu SMS. Aktivácia služby bude zrealizovaná už v kalendárnom týždni, počas ktorého účastník požiadal o aktiváciu. Pre deaktiváciu služby je potrebné zaslať bezplatnú SMS s textom VIKEND VYPNI na číslo 12323, pričom deaktivácia služby bude zrealizovaná až v kalendárnom týždni nasledujúcom po zaslaní požiadavky na deaktiváciu. Pri programoch Easy a Fix dôjde k okamžitej deaktivácii služby v prípade, ak v čase zúčtovania poplatku vzťahujúceho sa na víkend daného kalendárneho týždňa nebude na SIM karte dostatočný kredit na jeho úhradu, pričom v takomto prípade sa počas nasledujúcich 30 dní bude opakovane uskutočňovať pokus o automatickú obnovu aktivácie služby, o ktorej bude účastník informovaný prostredníctvom SMS správy. Služba bude automaticky deaktivovaná pri zmene v osobe účastníka vo vzťahu k SIM karte, ako aj v prípade prerušenia poskytovania služieb na príslušnej SIM karte z akéhokoľvek dôvodu bez jej automatického predĺženia v prípade opätovného poskytovania služieb vo vzťahu k SIM karte po ukončení ich prerušenia.

Teraz máš všetko v rámci Slovenska za polovicu – volania, SMS-ky, MMS-ky a dáta! Aktivuj si Easy Plus na čísle 12350. Ešte v ten deň po aktivácii si dobi kredit aspoň za 9 € a 30 dní si užívaj.

Poznámka: Cena je uvedená v € s DPH. Ponuka platí do 30. 11. 2011 pre nových aj existujúcich zákazníkov. Podmienkou využívania programu je aktivácia programu a následné vstupné dobitie kreditu minimálne vo výške 9 € v deň aktivácie. Výhody programu Easy Plus platia od nasledujúceho dňa po dobití kreditu počas 30 dní, s automatickým predĺžením na ďalších 30 dní pri ďalšom dobití minimálne vo výške 9 € počas využívania výhod programu a zahŕňajú zľavu 50 % z ceny volaní, SMS, MMS správ a dátového prenosu v rámci sietí v SR s výnimkou tzv. prémiových služieb (napr. audiotexové služby, zábavné a informačné služby). Polovičné ceny sa neuplatňujú na zľavnené ceny pri využití osobitnej akciovej ponuky Podniku. Program Easy Plus je možné aktivovať k službe Easy Team/Easy Nonstop/Easy Extra SMS/Easy Duo. Výhody Easy Plus nie je možné súčasne využívať a kombinovať s akciou spoločnosti Slovak Telekom, a. s., volania po 3. minúte v mobilnej sieti spoločnosti Slovak Telekom, a. s., zadarmo. V prípade aktivácie služby Easy Plus výhody ponuky „volania po 3. minúte v mobilnej sieti spoločnosti Slovak Telekom , a. s., zadarmo“ automaticky zaniknú a nebudú ďalej účastníkovi poskytované.

[tab7]
[tab8]